Slava Ukraine

Elu ja Inimesed

Jaanus Jalakas: kui tahad olla ilus, siis pead muutuma

Jaanus Jalakas on kindel, et ainult Jumalas võib inimhing kindluse leida.  Õpetaja Jaanus Jalakas tähistas 6. juulil 60. sünnipäeva. 30. novembril täitub 25 aastat Kuusalu koguduse teenimist. 1986. aastal aseõpetajaks ordineeritud Jaanus Jalakas alustas oma teenimist Hiiumaal, kus tema hoole all olid Kärdla, Pühalepa ja Reigi kogudus, ent oli aegu, mil ta hooldas ka Käina ja Emmaste kogudust. 1997. aastal tegi ta suure muudatuse oma ...

Ruudi Leinus: igav ei ole olnud ega hakka ka

Haldi ja Ruudi Leinus Keila kirikus, kus Ruudile kingiti 75. sünnipäeva puhul tore pilt. Erakogu. Ruudi Leinusel on tööaastaid Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretäri ametis 14, koos assistendiajaga aga paarkümmend. Tema viimane tööpäev on 30. septembril.    Töö Eesti Kirikute Nõukogus (EKN) on jaotatud 11 valdkonda. Täitevsekretäri kohustus on korraldada sekretariaadi toimimine ja täita töökoosolekul antud ülesanded, selgitab Ruudi ...

Usundiõpetus, kas kooli õppekava loomulik osa?

Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev.  Foto: Andres  Tennus. Kui kristlikes erakoolides on usuõpetus elementaarne õppekava osa, siis ka mitmetes meie üldhariduskoolides kuulub usundiõpetus programmi. Arengud usundiõpetuse õpetamises võivad olla erinevad. Eelmise õppeaasta lõpus selgus, et Eesti eliitkoolide hulka kuuluvas Miina Härma gümnaasiumis läheb usundiõpetus pausile. Kooli õppejuht ...

Kirikute Maailmanõukogu kohtus Karlsruhes

Kirikute Maailmanõukogu täiskogu kogunes. Urmas Viilma Facebooki lehelt. Kirikute Maailmanõukogu (World Council of Churches) on suurim ja hõlmavaim oikumeeniline organisatsioon ja võrgustik, milles on hetkel 352 liikmeskirikut kõigilt mandritelt (v.a Antarktika) enamikust konfessioonidest. Roomakatoliku kirik pole täisliige, küll kuulub aga täisliikmena usu ja kirikukorra komisjoni. Asutati Kirikute Maailmanõukogu (KMN) 1948. a ...

Kolumn

Mis põhjustab uskmatust?

Kui inimene vaatab oma ninaesisest kaugemale, on tal väga lihtne uskuda Jumala olemasolusse. Piisab ka, kui küsida, miks puuleht liigub, ja iga vastuse peale küsida uuesti: miks? Ei ole vaja palju kordi küsida, kui jõuame Jumalani. Kes otsib oma elule mõtet, jõuab usuni Jumalasse veelgi kiiremini. Kes loeb Piiblit, on puhta õnnega koos. Kes jääb koguduse keskele, see püsib usus. Kes märkab Jumala isalikku hoolitsust või Kristuses armastuse ...

Juhtkiri

Võimalus toetada kinnipeetavat

Vanglate kaplanaadi eestvedamisel ja koostöös justiitsministeeriumi ning vanglate taasühiskonnastamise talitustega loodi sotsiaalprogramm „Minu kristlikud väärtused ja hoiakud“. Religioossete programmide sidusus teiste programmidega tagab kinnipeetavate õiguskuulekaks muutumise.  Piiblitundidega on saavutatud häid tulemusi USA kinnipidamisasutustes. Kinnipeetavate väärtushinnangute, moraali ja eetika muutus on märgatav ning ...

Arvamus

Õndsad on rahutegijad

Õndsad on rahutegijad, need sõnad Jeesuse mäejutlusest graveeritakse maailma erinevate religioonide vahelist rahu sümboliseerivale rahupuule – kunstiteosele, mis seatakse üles Astanasse, Kasahstani Vabariigi pealinna. Minu mõttele lisanduvad kümnete teiste eelmisel nädalal Astanas (endise nimega Nur-Sultan) toimunud maailma ja traditsiooniliste religioonide VII kongressil osalenute head soovid. Minul oli Kasahstani presidendi initsiatiivil ...

Nädala ringvaade

Edasiminek muutuste ajal

Niisuguse pealkirja on saanud tänavune Euroopa vaimse tervise konverents, mis möödunud nädalal peeti Lissabonis. Ilmselt on paljud viimastel aastatel eriliselt tajunud vaimse tervise tähtsust. Vaimseks terviseks peetakse heaoluseisundit, milles inimene töötab tulemusrikkalt. Nii defineerib vaimset tervist maailma terviseorganisatsioon. Pingeid ja muret on viimastel aastatel palju ning sisemist tasakaalu on seepärast keeruline, aga oluline ...

Jutlus

Igaühel on kanda oma koorem

Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi, see petab iseennast. Aga igaüks katsugu läbi oma töö ja siis ta võib kiidelda üksi iseendas, mitte teistele, sest igaühel on kanda oma koorem. Aga see, ...

Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest. (1Pt 5:7)