Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Usu inimlikud väljendused

Üks minu koguduste liikmetest oli mures selle üle, et meie kirikus Kodu-Eestis on kasutusel väljendid, mis on «katoliiklikud», näiteks preester, missa ja patutunnistus. Kui ma näitasin oma seletust selle kohta ühele kolleegile, arvas ta, et kogu kirik peaks seda nägema. Nii ma siis saadangi selle kirikulehe toimetusse. Esiteks võtame arvesse, et Martin Luther, üks kõige tähtsamatest ja erakordsematest inimestest maailma ajaloos, tegi vahet sellel, mis on peamine ja ...