Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Mälestusi Eesti Vabariigi aastapäevade tähistamisest koolipõlves

Oma lapse- ja koolipõlvest mäletan iga-aastase esimese tähtsa kuupäevana 24. veebruari – rahvuspüha ja riigipüha. Minu kodukohas Karksis peeti sel päeval Karksi-Nuia alevi keskväljakul Kaitseliidu paraadi, mida käisin koos vanematega vaatamas. 1938. aastal tähistati üle riigi Eesti Vabariigi 20. aastapäeva 24. veebruaril eriti pidulikult. Olin algkooli kolmanda klassi õpilane. Õpetaja andis meile koostada kirjandi teemal „Eesti riigi sünnipäev“. Minu jaoks oli üllatavalt ...

Jumala Tall

M6tsnik,Helmut

Jh 1:29–34 Sündmuse kirjeldus avab meile Jeesuse isiku kolme omadust: ta on igavene, „on olnud algusest peale“, ta on Jumala Tall, kes kannab maailma patud, ning ta on Vaimuga ristitu ja ristija. Kui Kristus tuleb su ellu, siis ta kastab sind oma Vaimuga. Kirjakoht algab sõnadega: „Järgmisel päeval nägi Johannes Jee­sust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu“ (s 29). See on kõige jõulisem lause, mida iial ükski jutlustaja on ...

Talent on taeva kingitus

Täna möödub 90 aastat Kalev Raave sündimisest Tartumaal Konguta vallas Majala külas Ihatsi talus. 4. märtsil täitus 12 aastat, mil teda enam ei ole füüsiliselt meie hulgas. Kuid minu meelest ja lähedaste sugulaste ning paljude Halliste inimeste meelest on ta mõtte ja tunde poolest siiski siin ja praegu koguduseelu korraldamisel toimetamas, nõu andmas ning julgustamas uusi ideid ja väljakutseid Halliste kihelkonna vaimuelus või argipäevas ellu viima. Kalevil oli visiooni ...

Viljandi Jaani koguduse liige jutustab mälestusi

raamat copy

Kirjastuselt Ilmamaa ilmus käesoleval aastal raamat «Ühe arhitekti mälestused». Esimene köide 1944–1957. Raamatu autor on Ülo Stöör, kes on olnud Eesti ühiskondlikus elus ja kultuuris tuntud inimene. Oma elutöö on ta peamiselt teinud arhitektina Viljandis aastatel 1966–2004, olles 10 aastat ka rajooni peaarhitekti ametikohal ja linna peaarhitekt aastatel 1991–1993. Ülo Stöör on Viljandi Jaani koguduse liige, keda kohtame kirikus peaaegu igal jumalateenistusel. Sündinud ...

Eesti eetilisest elust kristlikus võtmes

M6tsnik,Helmut

Eetika tähendab eelkõige inimestevahelise käitumise norme, mis võimaldavad konfliktivaba suhtlemist. Aga ka muu ümbritseva loodusega suhtlemise normid kuuluvad eetika valdkonda. Kõige olulisemad ja universaalsemad eetilised käitumisnormid on kirja pandud Piiblis. Nende hulgast kõige olulisem on Matteuse evangeeliumis (7:12): «Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele!» Selle kristliku eetilise normi paralleelvorm on Luuka evangeeliumis ...

Kristlus on eluline igal ajal

Loen huviga meediaväljaannetest kirikuga ja rahva usueluga seotut. Rohkem kui varem on avaldatud koguni akadeemiliselt mõtteid, et vanade võimustruktuuridega seotud kristlusel polevat enam pikka iga. Need pole originaalsed mõtted. Taoliste ennustustega on ateistliku eluvaatega kommunistlikud teoreetikud ja praktikud korduvalt sõna võtnud. Ühe inimpõlve kestelgi võib ristiusu püsimise kohta positiivselt otsustada. Olles üle elanud usuvastast tegevust nõukogude riigis, tulen ...

Issand on meiega ka rõõmupäevadel

Jh 2:1–11 Pühakirjatekst Kaana pulma looga võimaldab meil välja lugeda mitut meie elu puudutavat vaatekohta. Tähelepanelikule lugejale kirgastub mõnigi oluline elutõde, mis on perekonnaelus tähtis. Läinud koos jüngritega Kaana pulma, on Jeesus andnud tunnistuse sellest, kui kõrgelt ta hindab abielu ja perekonda. Oma tähendus on sellelgi, et Jeesuse tegu pulmas oli esimene tunnustäht, millega ta avaldas oma jumalikku kirkust. See näitab, et inimese elu olulisemad väärtused ...