Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Misjonikeskus pakub koguduste kasvuks koolitusi

Kasvuaeg

„Kasvuaja“ koolitus on mõeldud nii vaimulikele kui ilmikliikmetele, kes soovivad täiendada oma oskusi koguduse väikerühma juhina. Väikerühma all mõeldakse väljaspool jumalateenistuslikku elu toimuvaid kohtumisi (piiblitunnid, palveringid, naiste- ja meesteringid jne). See on koht kristlasena kasvamiseks, oma usu üle mõtisklemiseks, Piibli lugemiseks, palveosaduseks. Väikerühm on madala künnisega kohtumiskoht, kuhu saaks kutsuda ka neid, kes alles tutvuvad kristliku ...

Misjonikeskus kutsub innustuma väikerühmatööst

motivatsioonipäev

Jeesus ütleb: „Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.“ Kogudus kui Kristuse ihu on eriline kooslus inimesi, keda ühendab armastus Jeesuse ja üksteise vastu. Koguduse olulisimaks kokkusaamiseks on jumalateenistus, kus saame kuulda Jumala sõna, saada osa armulauast ning kiita ühiselt lauldes Jumalat. Lisaks sellele on aga hea saada kokku ka väiksemates rühmades nädala sees, et otsida üheskoos Jeesuse ligiolu ja uurida Jumala sõna, jagada oma ...

Algab uus eestpalve­koguduste aastaring

Pea aasta on möödunud eestpalvekoguduste algatuse ellukutsumisest. Idee oli jagada osaleda soovivad kogudused paaridesse, et aasta jooksul teineteise eest palvetada, kuid miks mitte ka lähemalt tuttavaks saada teineteisel külas käies või muul viisil ühendust pidades. Olen aasta jooksul saanud tagasisidet, mis on mu südame väga soojaks teinud. Olen kuulnud vastastikustest külaskäikudest koguduse või kooridega, jagamisest, kuid eelkõige palve kandvast mõjust. Vähemalt üks ...

L10T koolitus koguduseliikmetele

Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ja öelge neile: „Jumala riik on teie lähedal!“ (Lk 10:3,9b) Iga kristlase eesõigus on olla Jumala riigi esindaja siin maailmas. Selleks ei ole kutsutud üksnes vastava koolituse saanud inimesed (vaimulikud ja evangelistid), üksnes sõnaosavad ja julged, vaid igaüks, keda Jumal on endaga osadusse kutsunud. Viis, kuidas seda kutset täidame, on iga inimese puhul erinev, vastavalt tema andidele ja isikuomadustele. Õnneks ei ...