Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Maarjale mõeldes

Rukkimaarjapäevana tuntud 15. lõikuskuu päeval tähistatakse jumalaema uinumist ja taevassevõtmist. Pühakirjast on tuntud Maarja (Maria, Miriami) kuulutuse, Eliisabeti külastuse, Jee­suse sünni, elu, kannatuse ja ülestõusmisega seotud sündmused; jumalaema on koos apostlitega Püha Vaimu väljavalamise ajal. Kuldlegend lisab Maarja vanemate Anna ja Joojakimi loo, hiljem on hakatud kõnelema vanavanematestki, kelleks on Stollanus ja Kristuse sünnist prohvetlikku und näinud ...