Kõik autori postitused

Kaks kantsi

vilumaa_hedi_leks2013

Kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks, kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks. Mt 6: 14–15 Toredal kombel langevad kokku andeksandmise pühapäev ja reformatsioonipüha oma küsimusega usu aluste järele. Neile mõtetele toetub ka misjonipüha. Andeksand ja usu alused toetuvad ühele – Kristusele enesele, ilmnevad tema tulemises, olemises ja ligiolus läbi aja. Eelmisel aastal ...

Kõpu kirikus kogunes kihelkonna konvent

15. detsembril kogunes Kõpu Peetri kirikus Kõpu kihelkonna I konvent. Osales hulk ajaloo- ja kultuuripärandi kogumisest, säilitamisest ja esitamisest huvitatud inimesi Kõpu kihelkonna aladelt ja mujaltki. 21. sajandi I kihelkonnakonvendi kokkukutsumise mõtte hõikas Kõpu kirikuõpetaja välja 2015. aastal peetud I Kõpu kihelkonna päeval. Nüüd kuulutati konvent ka välja ja peeti ära – see algas advendipalvusega kirikus, järgnes kiriku tutvustamine ja konvendi koosolek. Kõpu ...

Annetuste kogumise oskusest

vilumaa_hedi_leks2013

Konsistoorium korraldas koolituspäevad „Kirik ja annetuste kogumine“. Ütlen suure tänu väga vajaliku teema tõstatamise ja suurepärase koolitaja leidmise eest meie kiriku kantslerile Ülle Keelele. Peamine tänu kuulub aga kindlasti koolitajale – presidendi vabakonna nõunikule Urmo Kübarale, kes asjatundliku, energilise ja ladusa teemakäsitlejana hoidis kuulajaid positiivses pinges ja pani aktiivselt mõtestama oma tegevusi. Kübara kogemused ning töö avalikus sektoris ja ...

Taimo Terasmaad meenutades tema 100. sünniaastapäeval

Taimo Terasmaa koos abikaasa Martin Terasmaaga, Viljandi praosti ja Pauluse koguduse õpetajaga, 1973. aastal. Perekonna arhiiv Küünlakuu alguses tähistati Viljandis organisti ja koorijuhi Taimo Terasmaa 100. sünniaastapäeva (3.02.1917–19.09.1998). Viljandi Pauluse kirikus toimus mälestusteenistus, kus orelit mängis Taimo üks tütardest Mari Põld ja vaimulikuna teenis õp Hedi Vilumaa. Kirikust suunduti Viljandi Vanale kalmistule, kus süüdati mälestusküünlad Taimo ja Martin ...

Väsimatu lootusega püüelda Jumala poole

vilumaa_hedi_leks2013

Mt 19:27–30 Üks rikas mees mõtles oma elu jooksul vaid rahale ja surreski lasi endale kirstu kaasa panna suure kukru. Taevas nägi ta pikka lauda täis kõiksugu hõrgutisi. „Mis lõheleib maksab?“ – „1 kopikas.“ – „Aga pasteet?“ – „Ikka sama, siin on kõik sama hinnaga,“ vastati.  „Kui odav,“ mõtles mees rõõmuga ja tõstis kandiku täis. Kuid müüja ei võtnud ta kuldraha vastu: „Sa oled elus vähe õppinud!“ – „Miks minu raha siis ei kõlba,“ pahandas mees. „Siin arvestame ainult ...

Kõpu kiriku remonti toetatakse

kopu_kiviaed2016

Kõpu Peetri kogudusel on käed-jalad tööd täis – juuni alguses on määratud PRIA-lt kiviaia taastamise toetus. Viljandi-Pärnu maantee ääres asuv kirik koos kirikuaiaga (fotol) piirneb põldudega ja moodustab traditsioonilise külapildi, mida säilitada. Kiviaed taastatakse kirikupargi põhiprojekti osana ning seda on võimalik teha esialgu pooles ulatuses. Teeäärse aia taastamine jääb ootama suurt Kõpu keskasula maantee remonti, pärast seda on võimalik korrastada kogu ...

Kõpu kiriku torni pööningusaal pakub uudistamist

Paaril suvekuul sai Kõpu Peetri kiriku pööningusaalis vaadata naivistliku kunstniku Kaido Rätsepa maalide näitust «Elu ja ülirohkesti!». Ettevõtmine sai teoks tänu heale koostööle Kondase Keskusega Viljandis. Eelmisel aastal valminud pööningusaal Kõpu kirikus pakub uusi võimalusi kiriku kasutamisel – 191-aastase kiriku suurejooneline katusealune on korrastatud näituste, seminaride ja mitmesuguste ürituste tarbeks. Lisaks sellele ootab paikasaamist Peetruse võtmete sein, ...

Laagris koos sõprade ja rikka Sakkeusega

Kõpu kirikus ja mõisapargis peeti 29. juunil üle mitme aasta taas Viljandi praostkonna ühist lastelaagrit «Võtke11vastu!». Ligi 70 osalejat tulid Viljandi-, Jõgeva- ja Valgamaalt, Tallinnast jm, teiste seas Keravalt Soomest. Tegusa toimkonna poolt ette valmistatud laager sujus hoogsalt, ilm ja olud olid suurepärased. Kui varasematel aastatel korraldati lastelaagreid mõnes koguduses omaette, siis aasta eest pidasid ühislaagri maha Kõpu ja Põltsamaa. Sel aastal saadi kokku ...

Kirikute öö tuleb sel aastal reedel, 10. juunil

vilumaa_hedi_leks2013

Õhtul ja öisel ajal pühakodade uksi avada pole just tavaline. Mõned pühad ja erilised teenistused, aga lihtsalt niisama ... Kirikute öö tahab inimesed kirikusse kutsuda, lubab küsida ja uurida, annab võimaluse ringi vaadata – teha seda, milleks jumalateenistus, talitus või kontsert ei anna mahti ega näe ette. 2016. a kirikute öö motos seisab Ilm 21:25: «Tema väravaid ei lukustata päeval, öö seal ju puudub». Osalemiseks saab registreerida kodulehel www.kirikuteoo.ee 16. ...

Jeesus muutis veini tähenduse ja mõtte

Vilumaa,Hedi2_2009

Kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: «Neil ei ole enam veini.» Jeesus ütles talle: «Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud.» Ta ema ütles teenritele: «Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!» Seal oli aga kuus kivianumat juutide puhastuskombe pärast, igaühte võis mahtuda vähemalt sada liitrit. Jeesus ütles neile: «Täitke ...

Kõpu kihelkonnapäev oli rahva- ja üritusterohke

Koguduse eestvedamisel tähistati esimest korda Kõpu kihelkonnapäeva. Õpetaja Hedi Vilumaa juhatusel tehtud ringkäigul surnuaias asetati küünlad kihelkonna väärikate ja sõdades hukkunute kalmudele. Päev jätkus kirikus, kus Eesti lippu kandsid Kõpu vallavanem Tõnu Kiviloo ja koguduse juhatuse esimees Taivo Lehesmets. Palvuse pidas Hedi Vilumaa, orelil mängis koguduse kauaaegne organist Mihkel Pajupuu. Kõigile sõdades ja repressioonides hukkunuile süüdati küünal, mis asetati ...

Sümbolite ja kirikutekstiilide seminar Kõpus

Laupäeval, 9. mail kell 12–15 toimub Viljandimaal Kõpu Peetri kirikus seminar «Kristlikud sümbolid ja kirikutekstiilid». Teeme sissepõike kristlike sümbolite põnevasse maailma ning arutleme meie kirikutekstiilide üle. Milliseid kirikutekstiile meie kirikud vajavad, kes neid valmistavad, kuidas avaldub kirikutekstiilidel kiriku õpetus? Seminarile on oodatud kirikuõpetajad, koguduste esindajad, tekstiilikunstnikud, käsitöölised ja kõik huvilised. Kõneleb Hedi Vilumaa, ...

Me kuulutame, sest me usume

Vilumaa,Hedi2_2009

Jeesus kõneles rahvale tähendamissõna: «Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel.» Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna: «Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema.» (Mt 13:31–33) Need kuulsad võrdumid viivad ...

Palve

Viljandi Jaani koguduse pühapäevakoolilaste jõulunäidend. Jaan Männik Sõbrad laulavad Alliksaare sõnu: «Kes sind on näinud, see on nii palju näind, vist õigem oleks öelda: näinud kõik; kes sinus käinud, on nii kaugel käind, kui inimmõte üldse käia võib.» Petlemma rajad hargnevad maa peal ja tõstavad taevasse. Koos lastega ja lastes näeme taevavalgust, kasvame koos evangeeliumi sõnade sees ja saame oma ellu kaasa igavese elu sõnad. Issand, kelle juurde me peaksime minema? ...

Palve

Väikestest seemnetest kasvavad suured puud. Hoolivatest tegudest märkavad inimesed. Mõnikord jääb asi katki, me murdume ja kogu olev vajub laiali. Siis tuleb alata otsast, hinge kuivades ja valust vääneldes. Jõudu kokku võttes ulatame ise või võtame vastu – selleks, et elada taas. Targa ja teadja südamega. Elu Hoidja ja Tervekstegija, me palume Sind – ole me juures elus ja surmas, ümbritse meid ja meie armsaid oma tulise väega, anna armu ja halastust, jooda nõrkenuid ja ...