Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Et kirikud oleks kultuuriväärtustena hoitud

24. septembril kohtus Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni kultuuriväärtuste alakomisjon. Kirikut esindasid piiskop Tiit Salumäe (juhataja) ja asekantsler Ülle Keel, muinsuskaitseametist olid koosolekul Marju Raabe (protokollis), Linda Lainvoo ja Siim Raie. Siim Raie sõnul oli uus muinsuskaitseseadus riigikogus (26.9) esimesel lugemisel ning kuni 10. oktoobrini oli võimalik veel eelnõu osas ettepanekuid teha. Uus seadus loob valdkonnas rohkem tasakaalu omanike ja ...

Saatkonnas räägiti eestlaste religioossusest

Teoloogiadoktor Kaido Soom pidas 30. jaanuaril Eesti Vabariigi suursaatkonnas Berliinis pärast pool aastat selles linnas vabal semestril viibimist ja vahetult enne Eestisse naasmist saksakeelse ettekande «Eestlaste religioossus. Lääne ja ida vahel». Ettekanne kuulus 2012. aastal algatatud sarja «Akadeemilised õhtud saatkonnas», kus erinevate humanitaaralade teadlased peavad saksa keeles populaarsemas vormis ettekandeid oma uurimisteemadel ning milles puudutatakse alati ka ...