Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Valmib film peapiiskop Andres Põderist

Režissöör Jaan Kolbergi käe all valmiv dokumentaalfilm EELK peapiiskopist tahab näidata pigem isiksust, kui ametimeest. Näidatakse hipi kujunemist pastoriks, ning mitmekülgset elu elavat inimest, kes on otsinud vastuseid oma küsimustele mitmest kohast, ning jõudnud välja teoloogiani. "Põderi lugu on ühe põlvkonna kujunemise ja vaimsete otsingute lugu," ütles filmi kaasprodutsent Agnes ...

Tartu linna päeval viie meele lasteprogramm Jaani kirikus

Jaani kiriku organist Elke Und viib kirikut külastavate lastega läbi programmi, mille kaudu saavad lapsed ome meeli kasutades tuttavaks kirikus toimuvaga. Viie meele programm on populaarne Soomes. "Eesmärk on tutvustada kirikukonteksti või -keskkonda sellisest kultuurhariduslikust aspektist, see ei ole see, mida lastega tehakse pühapäevakoolis", ütleb Unt.

Kirikul on majanduslikult keerulised ajad

Jānis Vanags: piiskoppidelt oodatakse pastoraalset tuge. Foto: Hannes Heinsar

Intervjuu Läti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Jānis Vanagsiga Hiljuti ka Eesti meedias uudisekünnise ületanud eksitav teade Läti kahe kiriku ühinemisest sundis Eesti Kirikut järelepärimisega pöörduma Läti kiriku peapiiskopi poole. Tema lühivastus, kuidas Läti televisioonis ilmunud segadusttekitav teave oma elu hakkas elama, ilmus eelmises Eesti Kirikus. Tänases intervjuus räägib peapiiskop ...

Katoliiklik lauluraamat «Laulgem Jumalale»

Piiskop Philippe Jourdan uue laulikuga. Foto: Hannes Heinsar

Aastatepikkune töö on nüüd kokku kogutud ja laulikuna välja antud.Ainulaadne kogumik nii gregooriuse lauludest algkeeles koos tõlgetega, muudest kiriklikest lauludest, suurest valikust eesti vaimulikest rahvalauludest ja uuema aja eesti heliloojate loomingust. Seni teist sellesarnast polnudki.Kui seni saadi kogudustes läbi hädapäraste koopiate või mõnes kohas ka EELK lauluraamatutega, siis nüüd on Saksa heategevusorganisatsiooni Renovabis toetusel ilmunud kogudustes ...

Palmipuudepüha

Jeesuse tervendamised, õpetamised, andestamised, igavese elu tõotus ja pingutused näitamaks, et ta elu pidi olema teiste jaoks, lõppesid tema hukkamõistmisega. Palmipuudepüha alustab viimase paastuaja nädalat juubeldustega; Jeesus läheb Õlimäelt Jeruusalemma, kus teda palmiokstega tervitatakse. Aga kuuleme ka ettekuulutusi traagilistest tulevikusündmustest, tema reetmisest, ristisurmast. Palmioksad on ...

Soome Õigeusu Kiriku peapiiskop Eestis

Karjala ja kogu Soome peapiiskop Leo (59) külastas esimest korda Eestit. Peapiiskop Leo ja metropoliit Stefanus. Peapiiskop osales Tartu Jumalaema Uinumise (Uspenski) kirikus seal 1919. aastal hukatute austamise palveteenistusel. Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus käis 2004. aastal Soomes ja nüüd oli metropoliidi kutsel peapiiskop Eestis. Visiidi jooksul oli kohtumisi vaimulike, koguduseliikmete ja omavalitsustegelastega Tartus, ...

Et nad oleksid üks

6.–13. jaanuarini peeti Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) palvenädalat. Jumalateenistustel palvetati koos, kuulati ja kuulutati jumalasõna üle Eesti.  Palvenädalaga pannakse erinevate kirikute ja tavadega vaimulikud võõraste seinte vahele jutlustama ja palvetama. Kuid religioosse turismi vaatepunktist vaadatuna ei anna see just palju aimu ühe konfessiooni tavadest, või kui, siis liturgia või palvuse ...

Läti kirikul kaks uut piiskoppi

Image

Piiskopid liturgia lõpus: Einars Alpe (vasakult), peapiiskop Janis Vanags ja Pavils Brkvers. Foto: Hannes Heinsar Laupäeval pühitses Jânis Vanags Riia toomkirikus Läti Evangeelsele Luterlikule Kirikule kaks piiskoppi: Einârs Alpe (43) ja Pâvils Brûversi (58). Ametissepühitsemise jumalateenistus toimus Riia toomkirikus, kus kaasa teenisid EELK peapiiskop Andres Põder ja luterlike kirikute piiskopid Ameerika ...