Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Laulu „Jumal, Sul ligemal“ saamislugu

Koraal „Jumal, Sul ligemal“ on üks tuntumaid matuselaule meie kirikus ja mitmel pool mujal maailmas. Selle laulu sõnadest on eri variatsioone, neil on rohkem või vähem salme, tõlgitud mitmesse keelde. Laul on olnud inspiratsiooniks uutele laulusõnadele või aineks vabadele tõlgetele. Ka on „Jumal, Sul ligemal“ sõnu lauldud erinevatel viisidel, kuid Lowell Masoni loodud viis „Bethany“, tuntud ka „Excelsiori“ nime all, on erinevates lauluraamatutes kõige enam ...

In memoriam Toomas Jeremias Põld

ToomasPõld

In memoriam Toomas Jeremias Põld 5. detsembril suri Saksamaal Bielefeldis praost emeeritus Toomas Jeremias Põld. Toomas Põld sündis Tartus 17.2.1920 Peeter ja Helmi Põllu perekonnas seitsmenda lapsena. Ta lõpetas 1938 Treffneri gümnaasiumi ja asus õppima ülikooli usuteaduskonda. Teaduskonna likvideerimise järel asus ta1940 õppima arstiteaduskonda ja tööle sanitarina haavakliinikus. Teoloogiline stuudium õnnestus tal siiski lõpule viia Tartu ülikooli juures asuvas ...

Ajast, mis ei unune …

Piir,Gustav

Külli Keel (Saard) on kirjutanud Kaarli koguduse ajakirja Sulane 2000. a jaanikuu numbris: «Sügis 1944. Hirm, kaos ja teadmatus olid septembripäevade kaaslased. Läheneva Nõukogude armee eest oli põgenenud umbes 70 000 eestlast, nende seas ka 72 kirikuõpetajat. 22. septembril 1944. aastal jõudis Punaarmee Tallinna. Samal päeval otsustas Artur Soomre koos perega oma isikliku jahiga üle mere Soome või Rootsi minna. Oli tormine sügisöö ning kogu pere oli koos neile kuuluvas ...

Emakeelse teoloogilise mõttemaailma arendamise tähtsusest

Piir,Gustav

Semestri lõpul on täiesti tavaline, et vaadeldakse ja hinnatakse kõrgkoole ning pannakse neid pingeritta vastavalt erialale või suurusele ning üliõpilaste saavutustele. Uurides maailma kõrgkoole, nende õppeprogramme, ajalugu ja õppejõude ning üliõpilasi, leidsin väga huvitavaid materjale. Ühe kõrgkooli kirjelduse juures leidus artikkel sellest, kuidas terve kool on «roheline». Selgitati, et neil on oma generaator, mis saab jõu tuulest, ja kompostile on olemas vajalik ...

Saja aasta vanune eestlaste kirik Ameerikas

Piir,Gustav

Ameerika Ühendriikides Wisconsini osariigis Lincolni maakonnas Gleasoni küla lähedal on umbtänav, mis kannab nime Estonian Church Road. Selle tänava, tegelikult metsa- ja põldudevahelise tee lõpus asub kirik ja kalmistu. Kalmistul on pärimuse järgi 12 hauda veel olemas, kuid need vajavad korrastamist, ja kirik, mille ehitamisest sellel suvel möödub sada aastat, ootab restaureerimist. Eestlastest uusasukad saabusid Gleasoni ümbrusse Lincolni maakonda 20. sajandi alguses ja ...

Üks valgusest rikas peidupaik

Piir,Gustav

Apostel Paulus kirjutab oma kirjas efeslastele, et laulmine, olgu tegu psalmide, hümnide või vaimulike lauludega, on alternatiiv veinist saadavale joovastusele, liiderlikkusele, arutusele ja rumalusele. Apostel Paulus soovitab musitseerimist, et edendada seda, mis on puhtam ja kõige parem elus. Olgu muusika kui valgusest rikas pelgupaik, millesse põgeneda kurja ja pimedusega kaetud maailma eest. Üks hiljutine kontsert avaldas mulle oma sügavuselt ja helide rikkuselt erilist ...

Pärandist, mis on rikastanud maailma

Piir,Gustav

Toetudes oikumeenilisele koostööle ning oma partneritele kõrghariduse vallas, oleme kirikuna võtnud eesmärgiks hoida hariduse kõrget taset. Selleks tuleb investeerida inimestesse ja nende tulevikku, olgu see siis stipendiumide või toetuste, õpetajate või õpetlaste kaudu. Mõeldes järgnevatele põlvkondadele küsin, kuhu lähevad edasi õppima need poisid ja tüdrukud, kes astusid tänavu esimest korda toomkooli, Kaarli kooli, Tartu Peetri luterlikku kooli või teistesse ...

Et sõnakuulutaja saaks rakendada oma talenti

Tänases juhtkirjas mõtlen Esra Rahula ja tema koostatud tekstikäsitluste peale. Vaimulike konverents palus konsistooriumilt abi lektsionaariumis leiduvate perikoopide alusel jutluste tarvis abimaterjalide koostamiseks. Enne kui uue abimaterjalide seeria juurde tulla, tuli tagasi minna ja vaadata, missugust materjali ja millises ulatuses on olemas. Keset seda tööd tuli teade Esra Rahula lahkumisest meie seast. Enam ei ole võimalik kogenud ametikaaslase käest küsida üht-teist ...

Otsides alandlikult Jumala armu ja tuge

Möödunud pühapäeva ladinakeelne nimi Quasimodogeniti (quasi modo geniti, ’nagu äsjasündinud lapsed’) tulenes vanakiriklike perikoopide alusel koostatud antifoonist: «Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole» (1Pt 2:2). See salm juhatas sisse piiblilugemised, mis kirjeldasid, kuidas ülestõusnud Jee­sus ilmus kahtlevatele jüngritele. Lõpuks täitis jüngreid hirmu asemel rõõm, kui nad kohtasid Jeesust elavana. Kõlama ...