Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Tallinnas toimuvad dominiiklaste kultuuripäevad

Kultuuripäevade logo. Kui eestlastelt küsida, milline katoliiklik ordu on meie ajaloos oma tegevusega rohkem silma paistnud, siis ilmselt nimetataks birgitiinide kõrval üpris sagedasti dominiiklasi. Neid kaht ordut ühendab lisaks sellele, et mõlema ajalooliste kloostrikomplekside suurus on veel tänapäevalgi säilinud müüride või ruumide näol tajutav – birgitiinide klooster Pirital ja dominiiklaste puhul Tallinna vanalinnas –, ka asjaolu, et mõlemad on alates Eesti riigi ...

Piibli uue tõlke ettevalmistamist alustatakse ühispöördumise allkirjastamisega

Tallinna Vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi hoone. Koht, kus trükiti 1739. aastal esimene eestikeelne Piibel. Erik Salumäe. Rahvastikuminister Riina Solman ütles 18. detsembril 2019 sõnavõtus Pirita kloostris Eesti Kirikute Nõukogu jõulueelsel palvusel: „Olen veendunud, et emakeelse Piibli tõlkimisest ja väljaandmisest peab saama meie üldrahvalik ettevõtmine, millel aitavad ühiselt teoks saada nii kirikud, riik kui kõik need inimesed, kellele on oluline eestikeelne ...

Kiriku võimalused veebis

Ümarlaual osalenuid tervitas piiskop Philippe Jourdan. Erik Salumäe. Meedia ümarlaua üks pea­aru­telusid puudutas kiriku tegevusvõimalusi veebis. Eesti Kirikute Nõukogu mee­dia ümarlauda võõrustas 27. augustil Rooma-Katoliku Ki­rik. EKNi liikmeskirikute mee­­dia­juhid, kristlike mee­dia­väljaannete, rah­vus­­ring­hää­lingu ja sise­minis­tee­riu­mi usuasjade osakonna esin­da­jad kogunesid seekord oma kor­ralisele koosolekule Tal­lin­nas Peeter-Pauli katedraali ...

Arvamusfestivalil arutletakse usuvabaduse teemadel

Arvamusfestivalil Paides, mille peateemaks on põhiõigused ja -vabadused, toimub laupäeval, 15. augustil kell 12.00–13.30 Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud arutelu „Usu- ja veendumusvabadus – millise määrani sallitav, millise määrani salliv?“.  Arutelus osalevad õiguskantsler Ülle Madise, peapiiskop Urmas Viilma, meedia- ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebane ning vandeadvokaat Risto Agur, juhib religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar. Arutelu toimub ...

Rahvusringhääling võõrustas EKNi meedia ümarlauda

Eesti Kirikute Nõukogu meedia ümarlaud, mille tegevusest võtavad osa EKNi liikmeskirikute, kristlike meediakanalite ja rahvusringhäälingu esindajad ning meediaeksperdid, pidas 4. aprillil oma esimese koosoleku sel aastal. Seekordseks kohtumispaigaks oli Eesti Rahvusringhäälingu uudistemaja Tallinnas. Veebilahendused arenevad Koosoleku põhiettekande teemal „Ajakirjandus täna“ pidas meediaekspert, endine Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar. Ta andis põhjaliku ülevaate Eesti ...

Riik selgitas „tegelike kasusaajatega“ seonduvat

Eelmise aasta detsembris toimunud Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ja liikmeskirikute juhtide kohtumisel peaminister Jüri Ratasega tõstatas EKN küsimuse õiguslikust selgusetusest, mis puudutab koguduste ja kirikute, aga ka EKNi enda poolt riigile „tegelike kasusaajate“ andmete esitamise kohustust, ning kas usuliste ühenduste puhul on üldse mõeldav lähenemine, et juhatuse liikmeid käsitatakse „tegelike kasusaajatena“. Peaministri soovitusel EKNi poolt koostatud küsimused ...

Kristlike meediakanalite esindajate ümarlaud kogunes Tartus

ümarlaud

Eesti Kirikute Nõukogu meedia ümarlaud kogunes 21. novembril Tartus. EKNi ümarlaua tegevusest võtavad osa EKNi liikmeskirikute, kristlike meediakanalite ja rahvusringhäälingu esindajad ning meediaeksperdid. Kaks varasemat sel aastal toimunud koosolekut on peetud Tallinnas, kus maikuus tutvuti kristliku telekanali Taevas TV7 ja augustis Raadio 7 toimetuse ja tegevusega. Kirikute nõukogu meediakonsultandi piiskop Tiit Salumäe juhatamisel ajalehe Eesti Kirik toimetuses ...

Paavsti visiidi ootuses: veidi Vatikanist ja Rooma-Katoliku Kiriku juhtimisest

Pidin hiljuti aitama korraldada notariaalse toimingu tegemist, mis oli seotud ühe Kadriorus oleva kinnistuga. Sellel kinnistul asuvas hoones alustab sügisel tegevust katoliku kiriku institutsioon, Piiskopkondlik Misjoniseminar „Redemptoris Mater“. Notaribüroo jaoks tavatu oli aga kinnistusraamatus olev informatsioon selle kinnistu ja hoone omaniku kohta – Püha Tool. Ja ei midagi rohkemat. Kõnekeeles pannakse Püha Tooli ja Vatikani vahele tihti võrdusmärk, kuigi õiguslikult ...

Kirikute Nõukogu alustab teema-aastat „Eesti usk“

eesti_usk_logo2

Eesti Kirikute Nõukogul (EKN) on olnud juba aastaid tavaks pühendada kalendriaasta mingile konkreetsele teemale, millele pööratakse selle aasta jooksul suuremat tähelepanu. Nii oli näiteks 2017. aasta teemaks „Kaplanaat“, 2016. aasta oli kuulutatud eluväärtuste aastaks ning 2015. aastal keskenduti teemale „Kaheksa sajandit Maarjamaad“. Eelmise aasta detsembrikuu töökoosolekul otsustas EKN kuulutada 2018. aasta teemaks „Eesti usk“. Liikmeskirikute esindajatest moodustatud ...

Koostöö ühistes huvides

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad Stenbocki majas. Jürgen Randma / Riigikantselei Möödus 15 aastat Eesti Vabariigi valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokolli allakirjutamisest. Valitsuse pressibüroo mõnerealine informatsioon peaminister Siim Kallase kohtumisest Kirikute Nõukogu presidendi piiskop Einar Soone ja täitevsekretäri Eerik Jõksiga 2002. aasta 6. juunil ei pälvinud just liiga suurt avalikku tähelepanu. Ometigi oli juba pressiteate ...

Särasilmne laps kesk suurte inimeste vaidlusi

Salum2eErik_2006

Haridus- ja teadusministeeriumi algatus muuta erakoolide tegevuskulude katmise põhimõtteid on tekitanud elavat vastukaja. Kelle jaoks oodatult, kelle jaoks üllatavalt. See, et erakoolid ja nende ühendused kujutavad enestest üha tugevamat ja häälekamat jõudu, on juba iseenesest positiivne märk sellest, et ollakse õigel teel. Teel, mis tähendab mitmekesist koolikorraldust ning mis tugineb kindlaid väärtusi kandvatele aktiivsetele kogukondadele ja perekondadele. Kas nendes ...

Riik ja EELK teevad ühiseid jõupingutusi Narva kiriku päästmiseks

EELK ja vabariigi valitsuse ühiskomisjoni ettepanek on, et Narva Aleksandri kirik peab jääma avatuks ja avalikku kasutusse. Arhiiv 6. mail toimus valitsuse ja EELK koostöö arendamiseks moodustatud valitsuskomisjoni järjekordne koosolek. Koosolekut juhatanud peapiiskop Urmas Viilma oli komisjoni kaasesimehe rollis esmakordselt. Teiseks kaasesimeheks on ametikohajärgselt siseminister Hanno Pevkur. Siseministeeriumi haldusalas Tõsi, nagu minister koosolekul ka märkis, uue ...

Rohkem usulist haritust – usuvabaduse uuringus osalenute ühine soov

Asjatundlikku nõu piiskoplikul nõukogul jagas jurist Erik Salumäe.

«Eestis on riigikirik ja selleks on Kaarli kirik.» Nii kõlas üks vastustest, mille andis üks küsitletu uuringu «Usuvabadus Eestis 2013» raames. Uuringu viisid läbi Inimõiguste Instituut ja Turu-uuringute AS (sealseks projektijuhiks oli Karin Reivart). Uuringutulemuste tutvustamisest Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul on juba Eesti Kirikus andnud lühiülevaate Sirje Semm («Usuvabadus on Eestis tagatud», 29.01.2014). Uuringu käigus tehti elanikkonna küsitlus ...