Kõik autori postitused

Paavsti visiidi ootuses: veidi Vatikanist ja Rooma-Katoliku Kiriku juhtimisest

Pidin hiljuti aitama korraldada notariaalse toimingu tegemist, mis oli seotud ühe Kadriorus oleva kinnistuga. Sellel kinnistul asuvas hoones alustab sügisel tegevust katoliku kiriku institutsioon, Piiskopkondlik Misjoniseminar „Redemptoris Mater“. Notaribüroo jaoks tavatu oli aga kinnistusraamatus olev informatsioon selle kinnistu ja hoone omaniku kohta – Püha Tool. Ja ei midagi rohkemat. Kõnekeeles pannakse Püha Tooli ja Vatikani vahele tihti võrdusmärk, kuigi õiguslikult ...

Kirikute Nõukogu alustab teema-aastat „Eesti usk“

eesti_usk_logo2

Eesti Kirikute Nõukogul (EKN) on olnud juba aastaid tavaks pühendada kalendriaasta mingile konkreetsele teemale, millele pööratakse selle aasta jooksul suuremat tähelepanu. Nii oli näiteks 2017. aasta teemaks „Kaplanaat“, 2016. aasta oli kuulutatud eluväärtuste aastaks ning 2015. aastal keskenduti teemale „Kaheksa sajandit Maarjamaad“. Eelmise aasta detsembrikuu töökoosolekul otsustas EKN kuulutada 2018. aasta teemaks „Eesti usk“. Liikmeskirikute esindajatest moodustatud ...

Koostöö ühistes huvides

Möödus 15 aastat Eesti Vabariigi valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokolli allakirjutamisest. Valitsuse pressibüroo mõnerealine informatsioon peaminister Siim Kallase kohtumisest Kirikute Nõukogu presidendi piiskop Einar Soone ja täitevsekretäri Eerik Jõksiga 2002. aasta 6. juunil ei pälvinud just liiga suurt avalikku tähelepanu. Ometigi oli juba pressiteate pealkiri küllaltki tähendusrikas – „Vabariigi Valitsus ja Eesti Kirikute Nõukogu töötavad välja ...

Särasilmne laps kesk suurte inimeste vaidlusi

Salum2eErik_2006

Haridus- ja teadusministeeriumi algatus muuta erakoolide tegevuskulude katmise põhimõtteid on tekitanud elavat vastukaja. Kelle jaoks oodatult, kelle jaoks üllatavalt. See, et erakoolid ja nende ühendused kujutavad enestest üha tugevamat ja häälekamat jõudu, on juba iseenesest positiivne märk sellest, et ollakse õigel teel. Teel, mis tähendab mitmekesist koolikorraldust ning mis tugineb kindlaid väärtusi kandvatele aktiivsetele kogukondadele ja perekondadele. Kas nendes ...

Riik ja EELK teevad ühiseid jõupingutusi Narva kiriku päästmiseks

6. mail toimus valitsuse ja EELK koostöö arendamiseks moodustatud valitsuskomisjoni järjekordne koosolek. Koosolekut juhatanud peapiiskop Urmas Viilma oli komisjoni kaasesimehe rollis esmakordselt. Teiseks kaasesimeheks on ametikohajärgselt siseminister Hanno Pevkur. Siseministeeriumi haldusalas Tõsi, nagu minister koosolekul ka märkis, uue valitsuse moodustamisel anti peaministri korraldusega kogu siseministeeriumi valitsemisalasse kuulunud regionaalvaldkond, sh usuliste ...

Rohkem usulist haritust – usuvabaduse uuringus osalenute ühine soov

Asjatundlikku nõu piiskoplikul nõukogul jagas jurist Erik Salumäe.

«Eestis on riigikirik ja selleks on Kaarli kirik.» Nii kõlas üks vastustest, mille andis üks küsitletu uuringu «Usuvabadus Eestis 2013» raames. Uuringu viisid läbi Inimõiguste Instituut ja Turu-uuringute AS (sealseks projektijuhiks oli Karin Reivart). Uuringutulemuste tutvustamisest Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul on juba Eesti Kirikus andnud lühiülevaate Sirje Semm («Usuvabadus on Eestis tagatud», 29.01.2014). Uuringu käigus tehti elanikkonna küsitlus ...