Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Suur rõõm paneb tänama ja kiitma

Käru koguduse kauaaegse liikmena ja aastatel 1995–2021 koguduse juhatuse esimehe ameti pidajana tahan väljendada oma suurt rõõmu. Meie kiriku 161. aastapäeva oli tänavu võimalik tähistada äsja uue välise kuue saanud, ilusalt kollaseks värvitud pühakojas. Käru kirik ei ole enam kui väheldane maakirik, vaid kui kaugele oma kaunidusega silma hakkav katedraal.  Kiida, mu hing, Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu! Need on laulik Taaveti sõnad, mis väljendavad ...