Kõik autori postitused

Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel

Konverents usuteaduse instituudis 2. aprillil kell 11. Konverentsil mõtleme, kuidas töötame vaimulikena, üliõpilastena, koguduseliikmetena ühiste eesmärkide nimel ja otsime vastuseid küsimustele: ● kuidas mõista ja tähtsustada jüngriks olemise ja misjoni piibellikke aluseid; ● arutleda ristiinimese karakteri ja selle kujunemise üle; ● leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks. Kl 11 I osa. Alguspalvus. Ettekanded, küsimused ja sõnavõtud Kl 15.30 vestlusring. Mida saame ...

SÜNNIPÄEVAKUU SOODUSTELLIMUS

Märts on EESTI KIRIKU sünnipäevakuu. Sel puhul pakub toimetus võimalust soodsalt lehte tellida. Telli ajaleht endale või kingituseks sõbrale eriti hea hinnaga! Toimetuses on saadaval kaunid kinkekaardid. Aastatellimus 32 eurot. Poolaasta tellimus 18 eurot. TELLIMISEKS - saada e-kiri aadressil ek.tellimus@eelk.ee; - helista toimetusse 733 7795. Tellimus jõustub pärast raha ülekandmist SA Ajaleht Eesti Kirik kontole Swedbankis IBAN: EE852200221020430989, SWIFT: HABAEE2X.

Tallinna Linnamuuseumi näitusega „Tallinna Toomkool – Eestimaa hariduse nurgakivi“

kaasneb loengusari, mis avab siinse haridus- ja vaimuelu erinevaid tahkusid eri ajastutel. Loengud toimuvad Linnamuuseumis Vene tänav 17. Osalemiseks registreerida kodulehel www.linnamuuseum.ee! Tallinna toomkool on vanim tegutsev kool Eestis ja üks vanemaid kogu Läänemere regioonis. Näitus kirjeldab toomkooli näitel hariduselu kujunemist Eestimaal läbi sajandite kuni 20. sajandi keskpaigani. Loengud algavad kell 18. Osalemine muuseumipiletiga. 17. märtsil peab Veronika ...

Fotoalbum Kuusalu alevikust

Sven-Olav Paaveli koostatud fotoalbum „Kuusalu alevik vanadel ja uutel fotodel“ toob vaataja ette aleviku kujunemise 120 aasta jooksul fotograafide pilgu läbi. Missuguseid muutusi on Kuusalu kihelkonnakeskus läbi teinud, saab raamatu lehekülgedel näha võrrelduna tänapäevaste fotodega. Raamatus on 365 fotot, neist 200 on vanad, millest vaid mõni üksik on varem trükivalgust näinud. Lõviosa raamatus avaldatud vanadest fotodest pärineb kohalike seltside-organisatsioonide ja ...

Kontserdisari „Musica Sacra“

14.3. kl 16 esitab Pärnu Eliisabeti kirikus ja 18.3. kl 19 Tartu Jaani kirikus eesti klaverimuusikat Kadri-Ann Sumera. 21.3. kl 16 on Pärnu Eliisabeti kirikus ja 25.3. kl 19 Tartu Jaani kirikus Engelkonzert. Esinevad sopran Kai Kallastu, Leonora Palu, flööt; Jorma Toots, klaver; Andrus Kallastu, klaver.

Teated

• Seoses koroonaviiruse leviku ohuga ja gripiviiruste laialdase levikuga on otsustatud terviseameti soovitusel laste äpipäev „Tarkuse algus“ 14. märtsilt edasi lükata maisse. Jälgi uusi teateid. • Oru mõisakoolis on 14. märtsil seminar. Teemaks õppimine. Algus kl 10. Info kodulehel orumoisakool.com või 5667 7235. • Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus plaanib korrastada Metsakalmistul Fanny de Sieversi puhkepaiga ja kogub annetusi koguduse kontole EE02220000112005945, ...

Täname

HEIKI ROSIN RANNAR SUSI Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Küllike Valk, abipraost 11. märtsil – 54 Tauno Teder, abipraost 11. märtsil – 48 Jaan Tammsalu, praost 12. märtsil – 60 Mart Salumäe, praost 13. märtsil – 57 Aare Kimmel 16. märtsil – 69 Kirikumuusika Liidu liikmed 11. märtsil Sirje-Magdaleena Villems 13. märtsil Tiiu Tulvik 14. märtsil Kai-Tõe Ellermaa Ordinatsioonitähtpäev 10. märtsil – 1 Marek Alveus, diakon 11. märtsil – 19 Merike Schümers-Paas Põlva kogudus õnnitleb koguduseliiget Allar Eesmaad, kes 15. märtsil saab ...

KÜSK alustas uue koosseisuga

Siseministeeriumi juures töötava Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) nõukogu sai uued liikmed.  KÜSKi eelmise nõukogu liikmete ametiaeg lõppes 22. jaanuaril ja rahvastikuminister Riina Solman korraldas avaliku konkursi vabakonnapoolsete nõukogu liikmete leidmiseks. Nõukogusse kandideeris neljale vabaühenduste esindaja kohale 18 väärikat kandidaati.  Uuteks liikmeteks kinnitati 17. veebruaril vabaühenduste esindajatena Aage Õunap, Avo Üprus, Irene Käosaar ja ...

Otsused

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Türi koguduse õpetaja Teet Hanschmidti ametiaega on pikendatud 22. veebruarini 2021. Sangaste koguduse õpetaja Ivo Pilli ametiaega on pikendatud 6. aprillini 2025. Rein Keskpaik on vabastatud Kose koguduse diakoni ametikohalt ja arvatud emerituuri alates 10. veebruarist. Keila koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardtile, kes valiti aasta vaimulikuks, määrati preemia 1000 eurot ja see on ette nähtud palverännakul ...

Eesti Kiriku lugejatega ja tegijatega koos elatud elu

Eesti Kiriku toimetuse tänane pere astub lehe taas­ilmumise 30. aastapäeval teie ette oma näo ja ülilühikese mõttega, mis püüab kinni ühe hetke või paarkümmend aastat.  Kaido Soom, teoloogiline konsultant, Eesti Kirikus 2008. aastast: Vahel tekib tunne, et meie ajalehel on vähe lugejaid. Selle kummutas õhtu, mil mulle tuli külla sõber, kes töötab Omnivas (Eesti Post). Nähes laual lebamas ajalehte Eesti Kirik, kortsutas ta kulmu ja küsis: „Ka sina loed seda?“ Ma ...

Uudiseid praostkondadest

Tartu praostkond Äksi pastoraadis on ideaalne korraldada laagreid. Äksi ja Kursi koguduse arvnäitajad on stabiilsed Äksi koguduse õpetaja Esa Pekka Luukkala, kes on ka Kursi koguduse hooldajaõpetaja, kinnitab teenitavatest kogudustest ülevaadet tehes, et head näitajad kaaluvad halvad üles: „Olles äsja koostanud nõutavad sõnalised aruanded, oli hästi näha, et mõlemas koguduses jäid arvnäitajad samaks ja sellest on mul vaimulikuna muidugi väga hea ...

Palve

Tekst ja foto: Mikk Leedjärv Tee rohtub ja inimkätega meisterdatu mureneb ajas, kui inimene unustab Jumala ette alanduda. Oh armas Jumal, aita, et minul oleks ikka rammu, et paluda Sind, et usus kummardada Sind. Et Püha Vaimu tempel minus oleks hoitud puhtana Sinu armu õnnistuse tõelisuseks saamise tarvis. Ja et minu südame teerada ei rohtuks kunagi, et vastu võtta Sinu kingitud elu tõelist väge. Püsivus palves ja alandlikkus usus saatku mind ...

Vajame paastuaja järelemõtlemisaega nagu õhku

Neil päevil jäi Hiskija haigeks ja oli suremas. Ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juurde ning ütles temale: „Nõnda ütleb Issand: Sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks!“ Siis pööras Hiskija oma näo seina poole ja palus Issandat, üteldes: „Oh Issand, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on!“ Ja Hiskija nuttis kibedasti.  Aga Jesaja ei olnud veel väljunud keskmisest ...

Eestpalve

Armas Jeesus, aita, et meie elu suund oleks avatud Sinu ristile, millega Sa näitad meile oma armastuse ja hoolimise suurust!