Kõik autori postitused

Kas kiriklikud üritused toimuvad?

Kuna koroonaviiruse levikule ei ole suudetud piiri pan­na ning ettevaatusabinõude rakendamine hõlmab Eestis erinevaid eluvaldkondi, siis tunnevad kiriku liikmedki hu­vi, kas ja millist mõju avaldab jätkuv nakkusoht EELK ürituste korraldamisele.  Urmas Viilma, peapiiskop:  Tean, et vaimulike konverentsi juhatus ning ka Kirikupäeva ja Vaimuliku Laulupeo SA nõukogu pidasid kolmapäeval (9. sept – toim.) oma koosolekut. Ühe ideena oli õhus mõlemad üri­tused ...

150 aastat Jaokob Kuke sünnist

Foto EELK. 9. septembril tähistati mä­lestuspalvusega Tal­lin­nas Siselinna kalmistul ning sellele järgnenud pi­du­­liku missaga Tallinna piis­kop­likus toomkirikus 150 aasta möödumist Ees­ti Evangeeliumi Lu­te­ri­usu Kiriku esi­me­se piiskopi Ja­kob Kuke sün­nist. Tartu­maalt pärit ja Tref­f­ne­ri gümnaasiumis õp­pi­­­nud Jakob Kukk oli aas­tatel 1891–1895 ülikoolis usu­teadust õppimas. Pä­rast ordineerimist 1899. a Riias teenis ta kogudusi Võrumaal, Peterburis ja ...

Lühiuudised

Usuteaduskonna avaaktus Jaani kirikus Tartu ülikooli usuteadus­kon­na avaaktuse muutis eri­liseks toimumise koht – erinevalt varasematest aas­­­tatest kohtuti tänavu pea­hoone lähistel Jaa­ni kirikus. Ka see oli ta­va­päratu, et erandkorras toi­mus aktusel lisaks uute tudengite vastuvõtmisele ka lõpetanute õnnitlemine, sest kevadel lõpuaktusi ei toi­munud ning suvel kaitsti ka mitu lõputööd.  Teaduskonna juhataja dr Urmas Nõmmik too­nitas avakõnes, et ...

Eesti vabariigi riigivanemate mälestamine

Eesti vabariigi riigivanemate mälestamine toimub teisipäeval, 22. septembril, vastupanuvõitluse päeval kell 16 Keila Miikaeli kirikus. Mälestusjumalateenistusel teenivad peapiiskop Urmas Viilma ja teised vaimulikud. Riigipeade auks süüdatakse 16 küünalt.

Vabaduse väljakul näeb jälle õiget aega

Tallinna Jaani kiriku tornil on taas oma ajanäitaja, töökorras ja restaureeritud. 2 x Heidi Tooming. Tallinna Jaani kiriku tornis olev ajanäitaja näitab jälle õiget aega. Kell seisis viimased pool aastat ja viimased kolm aastat näitas kohati aiateibaid. Kella annetas koguduse juhatuse liige Jaanus Põder koos abikaasa An­nikaga. Vastse mehhanismi ja restaureeritud numbrilauaga kell asetati tornis oma kohale sep­tembri alguses. Õpetaja Jaan Tammsalu tunneb rõõ­mu, et ...

Eestpalve

Tänu, Issand, et Sinu läheduses saame endalt heita kõik elumured, sest Sina ise kannad meie eest hoolt!

Konkurss meediatöö projektijuhi ametikohale

Eesti Kirikute Nõukogu juhatus kuulutab välja konkursi meediatöö projektijuhi ametikohale (osalise tööajaga 0,3; töö asukoht ei ole määratud) alates 1. novembrist. Projektijuhi ülesandeks on korraldada ja toetada Eesti Kirikute Nõukogu suhtlust avalikkusega, selgitada avalikkusele Eesti Kirikute Nõukogu töö eesmärke ja suurendada kristliku sõnumi tuntust ühiskonnas. Meediatöö projektijuht planeerib koostöös Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ja avalike suhete konsultandiga ...

Kirikumuusikute konverents

Kirikumuusika Liit kutsub kõiki oma liikmeid sel aastal 23.–24. oktoobrini Pärnusse konverentsile „Nüüd rõõmsasti kõik laulgem!“. Reedel, 23. oktoobril toimub avatud KML üldkoosolek. Sõnavõtud Marko Tiitus, Tuuliki Jürjo jt. Ettekande „Lauluraamatu komisjoni tööst“ peab konverentsil Sigrid Põld, „Lauluraamatu tuumiklaulude toimkonna tööst“ Mart Jaanson. Tutvustatakse lauluraamatu toimkondade tööd: rahvakoraalide toimkond (Merike Saaremets), keeletoimkond (Siret ...

Registreerimine laulupeole

Avatud on registreerimine 2.–4. juulini 2021 toimuvale vaimulikule laulupeole „Rõõm üle maa“.   26.03.2020 toimunud konsistooriumi ning Kirikupäeva ja Laulupeo sihtasutuse esindajate ühisel nõupidamisel otsustati 3.–5. juulini Viljandis toimuma pidanud EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu „Rõõm üle maa“ COVID-19 leviku tõttu edasi lükata ning korraldada see aasta võrra hiljem, 2.–4. juulini 2021.  Palume kõigil kooridel uuesti täita ja hiljemalt 15. ...

26. oktoobril möödub 100 aastat Fanny Siversi sünnist

Hindamatu panuse andjana Eesti esseistikasse, sügavate mõtiskluste esitajana üldinimlikel teemadel läbi usu ja kõiksuse vaimu, olles alati uudishimulik maailmas toimuva suhtes ning suures austuses loo­­du ja Looja vastu, on Fannyl meile ka täna öelda paljut. Planeerime korrastada Metsakalmistul Fanny puhkepaiga ja hauakiviga saaksime kindlustada hauakünka tagaseina ja panna sinna ka Fanny viimase soovi kirja: SIIN OOTAB ÜLESTÕUSMIST FANNY. Toeta Fanny de Siversi ...

Sangaste kirikus tuleb värvimuusika kontsert

19. september kell 20 toimub Sangaste kirikus omanäoline kontsert „Topelt halo“, kus üles astuvad kaks vaimulikku – Tarmo Linnas (EELK) ja Justinus I. Kiviloo (EAÕK). Kontsert on vaba annetusega. 

Lüganuse kogudus

Lüganuse Ristija Johannese kiriku taaspühitsemise jumalateenistus on laupäeval, 19. septembril kl 11. Taaspühitseb ja jutlustab peapiiskop Urmas Viilma, kaasa teenivad emeriitpeapiiskop Andres Põder ja emeriitpiiskop Einar Soone ning teised vaimulikud. Laulab Tallinna Kaarli koguduse noorteansambel.

Kus sa oled?

25.–27. septembrini toimuvad taas Tartu Pauluse noortepäevad. Seekordsete noortepäevade teema on „Kus sa oled?“.  Räägitakse nii sellest, kuidas Jumal otsib inimest, kui ka sellest, kuidas võime meie leida Jumala. Pauluse päevade osavõtumaks on 15 eurot. Selle sisse käivad nii söögikorrad, majutus kiriku rõdudel kui ka programm. Kirikus on olemas ka pesemisvõimalus. Sel aastal on Pauluse päevadel kaks esinejat. Reede õhtul annab kontserdi Lätis töötav USAst ...

1944. aasta suurpõgenemise aastapäev

19. septembril kell 11 algab Ridala kirikust Otto Tiefi sügisretk Puise randa (19 km). Kell 15 avatakse Puise rannal 1944. a paadipõgenike mälestusmärk. 24. septembril kell 17.30 toimub juba kolmandat korda okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu 1944. aasta suurpõgenemise üritus. Seekord on kokku põimitud teabeseminar (Iivi Zajedova, Harry Liivrand ja Enn Hallik) ja Loone Otsa dokumentaallavastus Enn Halliku raamatute põhjal.

Täname

Valdur Tamm Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank