Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Eks teie tea, et olete Jumala tempel!

Lk 2:41–52 Aastavahetus on nagu mäkke ronimisel tippu jõudmine. Hetkeks peatud, puhkad, tõmbad hinge, vaatad tagasi tuldud teele, näed kaugemale, avaramalt ja taas laskud alla mäejalamile, tavapärasesse elu- ja töörütmi. Märkmikus vahetub vaid aastaarv.  Aja kohta kasutame mõisteid „enne või pärast Kristust“, mis annab tunnistust, et Kristuses on uus loodu ja ajastu. Kuidas ka inimesed kosmilist aja kulgu ei liigendaks, tiksub aeg oma rütmis edasi ja päevad, kuud ...

Pastoraalseminar enne ordinatsiooni

Soone,Einar

Hõimurahvaste päeva tähistamisel räägiti väikerahvaste keele ja kultuuri säilitamise vajalikkusest. Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru kutsub osalema 26. oktoobril Viimsi Püha Jaakobi kirikus toimuval misjonikonverentsil. Konverentsi ettekannetes käsitletakse misjoni aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad meie kiriku tänast ja homset päeva. Misjonikeskus on ustavate ja tublide kaastöötajatega juba aastaid tegutsedes püüdnud inimestele tutvustada neid võimalusi, mis meie ...

Müsteeriumi vägi avab tee lõpmatusse

Soone2012

Jh 3:1–15 Esimene pühapäev pärast nelipüha on pühendatud kolmainu Jumalale. Me täname, ülistame ja kiidame Isa kui Loojat, Jeesust Kristust kui Päästjat ja Lunastajat ning Püha Vaimu, kes pühitseb ja teeb elavaks. Lääne kristlikus traditsioonis hakati seda püha tähistama alates 14. sajandist. Selle päeva pühitsemisega on võetud kokku eelnevate sajandite jooksul välja kujunenud kristliku usu alustõed, mis kajastuvad apostliku, Nikaia-Konstantinoopoli ja Athanasiose ...

Vankumatus usus

Soone2012

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise kulminatsioon saabub mõne päeva pärast. 23. veebruaril 1918. aastal hõigati välja Eesti iseseisvuse manifest Pärnus Endla teatri rõdult. Päev hiljem tehti seda Tallinnas. Kokkuleppeliselt on kuulutatud just 24. veebruar Eesti Vabariigi iseseisvuse päevaks. Seda päeva on tähistatud kõrgelt lehviva sinimustvalge all, aga ka siis, kui rahvusvärvidega lipud hoiti varjatult seal, kus vaid kõige usaldusväärsemad pereliikmed seda teadsid. ...

Tagasivaates seada tuleviku tähist

Soone,Einar

Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamine on tempokalt alanud. Äsja pidasime reformatsiooniaasta avajumalateenistuse Oleviste kirikus. Oikumeeniliste külaliste osavõtt ja palved, Eesti riigi ja Tallinna linna esindajate sisukad sõnavõtud ning televisiooniülekanne mõjusid pidulikult ja evangeeliumi sõnum kostis kirikumüüride vahelt kaugele väljapoole. Peapiiskopi üleskutse istutada õunapuid on leidnud rohket vastukaja nii kogudustelt kui aiapidajatelt. Asjatundliku teksti- ...

Kannatustee – võidutee

Soone,Einar

Aastaid tagasi oli mul võimalus palmipuudepühal viibida Iisraelis ja näha ning osa võtta pidulikust protsessioonist, kus noorukid lehvitasid lopsakaid palmioksi ja rõõmsate laulude ning muusika saatel suundusid kirikusse missale. Kirik oli rahvast tulvil. Seal oli araabia kristlaste kohalik kogudus ning kõik kokkutulnud väljendasid oma pühaderõõmu üsna elavalt ja valjuhäälselt. Põhjaeurooplastele tundus selline sigin-sagin harjumatu ja mõni väljendas ka arvamust, et ...

Tark õpib kogu elu

Soone,Einar

Taas on koolid astunud uude õppeaastasse. Teadmiste omandamist on alustanud õpilased nii suurtes ja tegusates koolides kui ka nendes klassides, kus lapsi loetakse vaid ühe käe sõrmedel. Tullakse kooli, et teadmiste omandamisega seada tugev alus hilisemale ametile ja toimetulekule käänulistel eluradadel. On ju esimene september nimetatud teadmiste päevaks. Õppeasutusi on erinevate suundumustega. Viimastel aastatel on lisandunud konfessionaalsed kristlikud ...

Läkitus kogudustele jõulupühadeks ja algavaks Issanda aastaks 2015

Armsad kaaskristlased, õed ja vennad! Iga hetk jätab aja kulgemisse oma jälje. Mõni sündmus või isik meenub mälestustes eredalt, teine hägusalt. Läbielatut mõistame oma subjektiivse pilgu ja taipamise kohaselt. Paljugi oleneb sellest, kas aeg kätkeb endas rõõmu või kurbust, head või halba. Mõni seik puudutab meid teravalt ja isiklikult, mõni sündmus mõjutab aga kogu maailma, valitsejaid ja rahvaid. On omamoodi sümboolne, et me tähistame jõule aasta kõige hämaramal ajal. ...

Sõnal on vägi

Soone,Einar

Nüüd on siis ka Eestis toimunud koolitulistamine. Hukkus Viljandi Paalalinna kooli õpetaja. Avaldame siinkohal kaastunnet hukkunu omastele ja soovime meelekindlust kooliperele. Halastaja Isa, kõige lohutuse Jumal olgu teiega! Mis viis nooruki sellisele äärmuslikule teole? Vastust pole. Aga see, et teated maailmas valitsevast vägivallast ja terrorismist tulevad pea igal päeval meile koju kätte, andis aimu, et ka siinmail võib millalgi juhtuda traagilisi sündmusi. Üha ...

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoppide läkitus ülestõusmispühadeks A.D. 2014

Kristus ütleb: «Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed» (Ilmutusraamat 1:18). Valul ja kannatusel on oma mõte ja tähendus. Kristuse ristitee on ajaloos märgiks ja meeldetuletuseks, et raskuse kandmisega kaasneb ka õnnistus, rahu ja rõõm. Oleme paastuajal ehk isiklike murede ja ebaõnnestumiste juures keskendunud mõtlemisele, mis on Jumala tahe ning juhtimine. Vast oleme küsinud, mida Jumal meilt ootab. Nii ...

Vaimulikuks teenimiseks valmistudes

Soone,Einar

Pastoraalseminar korraldas eelmisel kuul kolmest esimesest kursusest osavõtjate kokkusaamise. Aastatel 1995–1998 läbis pastoraalseminari 21 teoloogiahariduse omandanud õpetajakandidaati, kes soovisid asuda EELK teenistusse. Nad olid õppinud Tartu ülikoolis, usuteaduse instituudis või omandanud hariduse välismaal. Seminari juhatajaks oli tol korral baltisaksa õpetaja Paul Gerhard Hoerschelmann, kes koostas õppekava praktilise teoloogia ainetest. Kolmest esimesest rühmast on ...

Kutsutud ja seatud

Soone,Einar

Reformatsiooni aastapäeva tähistamine pakub ikka ja uuesti võimalusi kristlike põhimõtete, usu ja kiriku olemuse üle mõtiskleda. Küllap aitab meid maailmavaate kujundamisel ja eluvundamendi ladumisel apostel Paulus, kes julgustab oma kirjas korintlasi: «... teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus Kristus» (1Kr 3:11). Kristuse käsul ja lähetusel kuulutavad evangeeliumi tema tunnistajad. Sellele missioonile on antud tõotus: «Sina oled ...

Varjatud õnnistus

Liturgilise kirikuaasta vältel käsitletakse Looja õndsusloo erinevaid aspekte. Rõõm vaheldub kurbusega, kaotuse järel võib tulla võit. Talve möödumisel ootame kaunist kevadet. Igale asjale on määratud oma aeg. Pühapäevased jumalateenistuse teemad puudutavad elu võimalikke tahke. Nii on aastasadadega välja kujunenud kindel ja vajalik rütm. Elu ja surma müsteeriumi mõtestamise kulminatsioon asetub vaikse nädala sündmuste pingetesse. Evangeeliumid kirjeldavad Jeesuse maise ...

Süüta advendiküünal

Ristirahva vanem põlvkond tähistas kirikuaasta viimasel pühapäeval surnute mälestuspüha. Lahkunute meenutamine ja nende austamine on kirikus olnud sillaks ajaliku ja igaviku, nähtava ja nähtamatu vahel. Elukogemus ja -tarkus aitavad väärtustada mööduvat ning märgata uue algust. Muiste olid surnute mälestuspühal kirikud rahvarohked. Mälestati oma lahkunud lähedasi ja pärast jumalateenistust käidi veel surnuaias, et süüdata nende haudadel küünlaid. Paarkümmend aastat tagasi, ...

Ühishuvi – deklaratsioon või reaalsus?

Eesti Vabariigi valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu vahel sõlmitud ühishuvide protokolli allakirjutamisest möödub kümme aastat. Eesti taasiseseisvumise järel oldi harjutud sellega, et kiriku esindajad osalesid aktiivselt nii poliitilises, kultuurilises kui avalikus tegevuses. ERSP ja Kristliku Liidu asutamine, vaimulike osalemine Eesti Komitee ja riigikogu töös, sinimustvalge lipu aastapäeva tähistamine Otepää kirikus, üldlaulupeo rongkäigu alustamise eel koos peotule ja ...