Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Eesti Kirikute Nõukogu asutamisest 

Eesti Kirikute Nõukogu asutati 16. veebruaril 1989. Sellesse aastasse mahub palju märgilisi sündmusi, mis viisid Eesti Vabariigi taastamiseni (Pika Hermanni torni heisati Eesti lipp, asutati Eesti Kodanike Komitee, Hirvepargi miiting, Balti kett).  Asutamisotsusele kirjutasid alla peapiiskop Kuno Pajula (luteri kirik), metropoliit Aleksius (õigeusu kirik), vanempresbüter Ülo Meriloo (baptistikirik), superintendent Olav Pärnamets (metodisti kirik), vanempresbüter ...

Teoloogia hoitusest ja hoidmisest

Evald Saag. Erakogu. 24. novembril möödub Evald Sae (1912-2004) sünnist 110. aastat. 2000. aasta Intervjuus Edakai Simmermannile vahendas ta oma mälestusi Usuteaduse Instituudi asutamisest. 1632. aastal asutati Tartus ülikool Academia Gustaviana. Seal alustas tööd ka usuteaduskond, mis tegutses läbi ülikooli erinevate ajalooperioodide ja nimetuste kuni 1940. aasta 31. augustini, mil nõukogude võim ta sulges. Raamatukogudes hävitati sel ajal 70 000 köidet ...

Dolores Hoffmann: ja valguse värvilise panen ma igasse vitraaži

Dolores Hoffmann võtab vastu õnnitlusi Tallinna Jaani koguduse õpetajalt Jaan Tammsalult.3 x Meeli Küttim. Eelmise aasta juunis lõppes Tallinna Jaani kiriku vitraažikavandite konkurss. Konkursi tingimuseks oli, et vitraažid oleksid maksimaalselt valgust läbilaskvad ja et neil kujutataks Jaani kiriku nimepühaku Johannese evangeeliumi neid lugusid, mida teistes evangeeliumides ei ole.   Konkursile tuli esitada kahe akna kavandid, teemadeks Kaana pulm ja Samaaria ...