Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Peep Audova elukäigu pani paika aeg

Aktiivsest koguduseelust emeeritusena tagasi tõmbunud Peep Audova (72), kes teenis vaimulikuna Valga kogudust ligi kolmkümmend aastat, jõuab kodukirikusse jumalateenistusele pea igal pühapäeval. Kohtume Peep Audovaga Valga linnas, et jumalateenistusele minna. Ovaalse põhiplaaniga imeilusa kiriku kollane interjöör ja päikesepaiste loovad helge ja pühaliku meeleolu. Pärast teenistust võtab Peep Audova koos abikaasa Helega mind intervjuu tegemiseks oma hubases kodus ...

Jaan Kivistik: haridus on püha asi, mis ei vajagi põhjendamist

Tartu ülikooli usuteaduskonna esimene prodekaan Jaan Kivistik meenutab teaduskonna taasavamise aega, räägib teaduskonna õhkkonnast ning mõjust seoses ülikooli struktuurimuutusega. Palun meenutage teaduskonna taasalgust. Jaan Kivistik: Teaduskonna taasavamine sai alguse vaikselt kuskil kabinettides. Avalikuks sai see 1991. aasta talvel, kui selgus, et leidub inimene, kes sobib nii akadeemiliste kui kiriklike omaduste poolest teaduskonda juhtima – see oli Kalle Kasemaa. Tema ...

Peep Audova mälestusi Petserist ja sealsetest inimestest

Kirik ja kool kõrvuti 1930ndate fotol. 19. septembril 1926. aastal pühitsetud Peetri kirik on olnud erinevatel aegadel Petseri linna eestlaskonna kooskäimise kohaks.  15 aastat (1967–1983) Petseri Peetri kogudust teeninud emeriitõpetaja Peep Audova (72), kes praegu elab Valgas, meenutab oma elu ja tegevust riigipiiri taha jäävas linnas, kus tema sõnul kogudus oli tõeline eestluse kants. Minu esimene teenistus Petseris oli 1. advendil 1967. Teenisin seda kogudust 15 aastat, ...

Andi Angel: tuleb võimalus leida ja hakkama saada

Saarte praostkonna diakon Andi Angel elab perega Pöide kiriku kõrval pastoraadis ja teenib sealset kogudust. Eesti Kirik uuris, kuidas jõudis Koselt pärit noormees Saaremaale ja milline on olnud tema tee vaimulikuks saamisel. Tutvus kristlusega algas Andil gümnaasiumi ajal, kui ta läks leerikooli. «Gümnaasiumis tõmbasid mind muud asjad ning kirikusse suhtusin pigem negatiivselt. Kuid nägin leerikooli kuulutust ja mõtlesin minna. Seal sain positiivses mõttes šoki ning mu ...

Judaismi seaduste kogu eesti keeles

mi__natraktaat-sabat

Sarjas «Piibel kontekstis» on Tartu ülikooli kirjastuselt ilmunud teine raamat – miš­na­traktaat «Sabat» (fotol). Selle on heebrea keelest ees­ti keelde tõlkinud ja põh­­­jaliku kommentaariga va­rus­tanud Kalle Kasemaa. Juudi usu olulisimat püha puudutav tekst, judais­mi religioossete seaduste ko­­gumik Mišna on oluline nii juudi usu ku­ju­nemise seisukohalt kui usun­di­looli­selt laiemas plaanis. Seaduste ko­gu teise osa esi­mene trak­taat «Sabat» kesken­dub sabati­päeva ...

Tundes rõõmu hea sõnumiga muusikast

Anne-Mai Salumäe elu on olnud kulgemine läbi muusika ja muusikaga. Erakogu Anne-Mai Salumäe öökapil seisab ootevalmis noodipaber, kuhu oleks ootamatu inspiratsiooni korral võimalik ka keset ööd märkmeid teha. Eesti Kiriku praktikant Tartu ülikooli usuteaduskonnast Doris Diana Orr uurib kirikumuusikult, mis innustab jätkuvalt musitseerima. Millal tekkis ja millest sai alguse huvi muusika vastu? Anne-Mai Salumäe: Muusikaarmastus sai alguse lapsepõlvest. Minu ema oli väga ...