Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Intervjuu Leo Baecki raamatu «Judaismi olemus» tõlkijaga

Anu Põldsam on Tartu ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika õppetooli teadur. Erakogu Kuidas jõudsid raamatu tõlkimiseni ja milliseid väljakutseid see pakkus? Anu Põldsam: Tõlkimise idee käis välja minu pikaaegne mentor ja õpetaja prof Kalle Kasemaa, kes on ise tõlkinud selliste oluliste juudi mõtlejate nagu Jehuda Halevi ja Moše Hajim Luzzatto teoseid. Bae­cki tõlkimise poolt rääkis asjaolu, et «Judaismi olemus» ei ole mitte kõrvaltvaataja poolt edasi antud ...

Lõuna-aafriklaste religioossusest

Oktoobri keskpaigas esines Tartu ülikooli usuteaduskonnas põneva ettekandega kristliku müstika erinevatest suundadest Lõuna-Aafrika ülikooli professor Christo Lombaard. Teel Tartust Tallinna puupüsti täis rongis ühes käes kotti ja teises diktofoni hoides õnnestus mul tiheda graafikuga õppejõult intervjuu saada. Vestlesime Lõuna-Aafrika religioonidest ja kristluse suurest rollist nende seas. Millistest rahvastikugruppidest koosneb Lõuna-Aafrika Vabariigi elanikkond? Kõige ...

Igaühele oma palveränd

Viimasel ajal olen sotsiaalmeedia ja suusõna vahendusel paljudelt tuttavatelt-sõpradelt kuulnud plaanidest reisida mööda mõnd palverännuteed. Mõttel on iseenesest ju jumet – mõnikord on vaja ära saada ja end taotluslikult isoleerida, et ennast ja maailma enda ümber tajuda, nagu see on, ilma liigse kära ja tehnikata. All vaid enda kaks jalga, ülal pilved või päike ja vahepeal peas ringlevad mõtted. Kõige populaarsem sihtpunkt tundub olevat Lõuna-Hispaanias asuv Santiago de ...

Suure-Jaani vaimulik laulupäev tõi kokku üle 400 laulja

22. juunil toimus Suure-Jaani muusikafestivali raames teist aastat vaimulik laulupäev. Kohale oli tulnud üle 400 koorilaulja, et üheskoos Jumalat ülistada. Esimesed muusikalised üllatused said reporterile osaks juba hommikusel jumalateenistusel Suure-Jaani Johannese kirikus, kus teenisid peapiiskop Andres Põder ja õpetaja Kristi Sääsk. Peale meisterlikult mänginud organisti Merike Saaremetsa olid jumalateenistusel teenimas Kose kiriku ja Rapla pasunakoor. Kaunis kirik oli ...

Sinoditele pani selleks korraks pitseri Valga

23. mail toimus Rannus Valga praostkonna sinod, mis oli ka viimane sel aastal. Sinod algas jumalateenistusega Rannu kirikus, sellele järgnes sinodikoosolek, mis toimus Rannu rahvamajas. Peapiiskopikandidaadiks valiti usuteaduse instituudi rektor Ove Sander, kes ka ise kohal oli, et küsimustele vastata ning endast ja piiskopiametist rääkida. Sinodikoosoleku alguses kutsus praost Vallo Ehasalu enda kõrvale aukülalisena peapiiskop Andres Põderi ja Rannu koguduse õpetaja ...

Mõtteid sinoditelt

Viimastel kuudel on mul olnud võimalus külastada sinodikoosolekuid Eesti eri paikades. Praostkonnad on erinevad, aga probleemid (väike järelkasv ja kirikute seisukord) ja rõõmud (väikesed ja suuremad võidud kiriku korrashoius ja toetav kogukond) sarnased. Olen äärmiselt tänulik võimaluse eest nendeks põgusateks sissevaadeteks. Kui puutuda koolis kokku kiriku kujunemislooga, lugeda üldistest tüliküsimustest või lähtuda kiriku juhtivorganite pressiteadetest-sõnavõttudest, on ...

Kooselust ja koos elamisest

Neljapäeval, 29. mail toimus Tartu ülikooli eetikakeskuse korraldatud kollokvium «Koos elada – kuidas ja kellega?», mille käigus arutati palju kõneainet tekitanud kooseluseaduse eelnõu ning mõtiskleti perekonna mõiste üle juriidiliselt ja sotsiaalselt Eesti ühiskonnas. Üles astusid riigikohtu nõunik ja Tartu ülikooli perekonnaõiguse lektor Liis Arrak ning teoloog ja Hugo Treffneri gümnaasiumi usundiloo õpetaja Toomas Jürgenstein. Kollokviumi juhtis Tartu ülikooli ...

Oikumeenilise filmižürii 40 tegevusaastat

Eelmisel nädalal Cannes’is lõppenud maailma prestiižsemal filmifestivalil anti välja traditsiooniline oikumeenilise žürii eriauhind. Selle sai 2014. aastal Prantsusmaa ja Mauritaania koostöös valminud film «Timbuktu». Tähistati ka oikumeenilise žürii 40. tegevusaastat. See on üks kolmest festivali žüriist, kuhu kuuluvad filmieksperdid katoliiklaste ja protestantide seast. Žürii lõid 1974. a kristlastest filmiloojad ja -kriitikud ning auhinna jagamisel peetakse silmas ...

Laulupeo 145. aastapäeva tervitati klaverinäitusega

30. mail alustati Tartu Maarja kirikus Eesti üldlaulupidude 145. aastapäeva tähistamist klaverinäitusega. Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi esitlusel on remondiootel Maarja kirikusse üles seatud 12 pilli, mille taga on musitseerinud ja loonud Rudolf Tobias, Juhan Simm, Eduard Tubin, Aleksander Läte, Miina Härma ning Richard ja Alo Ritsing. Klaverid on ka erineva ehituse ja päritoluga: esindatud on Eesti, Peterburi, Saksa, Prantsuse ja Valgevene klaveriehituse näidised, ...

Öös on kirikuid

Möödunud reede, 23. mai õhtul avasid Tartu kirikud uksed ja võtsid südaööni vastu inimesi. Sel aastal kolmandat korda aset leidnud oikumeeniline projekt hõlmas kirikuid üle kogu linna: osa võtsid nelipühilased, adventistid, katoliiklased, ortodoksid, luterlased, baptistid, metodistid. Esmakordselt oli programmiga liitunud ka baptistide 3D kogudus, mille programm oli eelkõige noortele mõeldud. Tegevust jätkus igas pühakojas keskööni välja. Tartu Frantsiskaani Immaculata ...

Judaismis on tekstid pühamad kui paigad

Teisipäeval, 20. mail toimus Tartus järjekordne Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusarja «Püha ja paik» ettekanne. Pühadusest judaismis rääkis Tartu ülikooli usuteaduskonna emeriitprofessor Kalle Kasemaa. Kuumale ja eba­akadeemiliselt päikselisele ilmale vaatamata oli kohale tulnud palju huvilisi. Kui üldjuhul keskendub loengusari püha mõistele mingi religiooni vaatepunktist ja selle rakendamisele pühaks peetud paigale, siis Kasemaa sõnutsi judaismis see nii ...

Töökalt ja asjalikult

Läänemaa piiril Varblas toimus Lääne praostkonna sinod. Jumalateenistuse järel suundusid sinodisaadikud Varbla kirikust mere äärde puhkekülla. Kohale oli sõitnud 31 saadikut ja 5 külalist. Sinod algas tavapäraselt avamise ja päevakorra kinnitamisega. Peale praost Tiit Salumäe kuulus presiidiumi veel praostkonna uus sekretär Meelis Malk, kes üritust protokollis, ning peapiiskop Andres Põder, abijuhataja oli abi­praost Leevi Reinaru. Häältelugemiskomisjoni valiti Lembit ...

Koguduste vastutusest

Pärnu külje all Audrus toimus Pärnu praostkonna sinod, kus kuulati aruandeid  ja valiti  peapiiskopikandidaat. Sinodi toimumiskohaks valiti  praost Enn Auksmanni sõnul Audru seepärast, et seal polnud ammu suuremat koosviibimist toimunud. Pärast missat  Audru kirikus suunduti aleviku teisel pool asuvasse klubihoonesse. Kohapeal ootas kohvilaud. Sinodit juhatas Enn Auksmann, abijuhataja oli Audru koguduse õpetaja Tiina Janno. Enn Auksmann esitas praostkonda puudutavad ...

Jumala loodu kaitseks tuleb välja astuda

Tomingas,Diana

Aprillis avaldatud ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma (IPCC) raporti kohaselt on kliimamuutused suurenenud jahmatavalt kiiresti. Raporti järgi on kõige efektiivsem viis seda protsessi aeglustada võimalikult laialdane ja kiire üleminek fossiilsetelt kütustelt taastuvenergiale. 2000.–2010. aastal olid kasvuhoonegaaside heitkogused just inimtegevuse tõttu inimajaloo suurimad. Kui midagi ette ei võeta, tõuseb keskmine temperatuur IPCC raporti järgi juba selle ...

Tegusad talgud tõid kirikutesse kevade

3. mail toimusid üle-eestilised «Teeme ära!» talgud, mille käigus tehti korda ka rohkelt kirikute ümbrust, kalmistuid, kabeliaedu ja muid pühakodadega seotud paiku. Kuigi mõned talgud algasid juba möödunud nädalal ning nii mõnelgi puhul tehakse veel maikuu jooksul järeltalguid, toimus enamik talgutest just laupäeval. Kokku peeti talguid üle 1700, millest rohkem kui 100 lisandus veel viimaste päevade jooksul enne 3. maid. Kirikutega seotud talguid oli neist pea ...