Kõik autori postitused

* * *

Mind ikka oled hoidnud sa ka siis, kui polnud seda väärt... Miks patusele halastad? Miks eksinule annad käe? Su arm ja hool on ääretu, suur halastus ja andeksand. Sa ohvriks oma Poja tood, et märkaks armastust ja Sind Kuid ometi ma olen nõrk, kord usun, jälle unustan. Mind hoia teel ja anna jõud, Su armastust et vääriks ma! Daisy Lappard 

Varjude vangis

Oma varjude eest enam põgeneda ma ei suuda, öö pimedus kisub mind kaasa endasse peites. Hirm valdab mu meeli, halvab mu keha. Ometi ei kao lootus. Ootan algavat päeva, ta valgust ja soojust, mis vabastaks mind pimeduse haardest. Valgenedes märkan akna trellitatud võret – nüüd ihkan ma enamat, igatsen vabadust, sest nüüd ma näen... Daisy Lappard 

Ohvriteel

Pikk tee on Sul käia lõpuni otsa, mis meile on alguseks... Kui ongi su mõtteis ehk kõhklusi, siis seda ei peeta veel arguseks. Tead täpselt, kuhu Sind viiakse, seal sirgena seisad ka nõrkuses. Kust võtad küll jõu ja vapruse, kuis painutad endas kõrkuse? Suur vägi on see, mis edasi viib, pilt piinadest selgena silme ees. Ei heiduta sind see teadmine – ei! Usk Isasse andnud Sul ...