Kõik autori postitused

Kuriteo ohvritele mõeldes

MTÜ Ohvriabi ja EELK diakooniatalitus kutsusid kõiki kirikuid ja kogudusi möödunud pühapäeval palvetama kuriteoohvrite ja nende lähedaste pärast. Üleeuroopalist kuriteoohvrite toetamise päeva tähistas Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi konverentsiga 22. veebruaril. Konverentsi avas sotsiaalkindlustusameti kvaliteedinõunik Kersti Kask, kes on juhtinud EELK kriminaaltöö keskuse peretööd, osalenud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste väljatöötamisel ja osutamisel ning ...

Tõde ei ole maailmast kuhugi kadunud

Yprus_13.03.2010

Mt 16:21–23 Pole juhus, et me paastuaja esimesel pühapäeval loeme paradiisiaia pattulangemisest ja kiusatustest. Usk on selleks, et näha ka müütiliste lugude taga olevat reaalsust ja selle sõnumit tänasele päevale. Sinule ja minule. Olgugi paast seotud loobumisega, on ta teistpidi seotud saamisega. Mida me siis siit saame? Eks ikka vaimutoitu ja kirgastumist. Saavutame inimväärikust toitva võimekuse hoomata ülevat. Kui keskendume heale. Keskendumine heale, ülevale ja ...

Põgenemine ja mäss ehk kohandumine määramatusega

Yprus_13.03.2010 copy

Eluaegne vangistus on omandanud sümboolse tähenduse kui ülim kättemaks (ultimate retributive sentence). Kuigi eluaegse vangistuse mõiste võib eri riikides omada eri tähendust, on ühiseks tunnuseks karistusaja määramatus. Määramatus hoiab ülal frustratsiooni. Sisuliselt lõputa karistus on emotsionaalselt kurnav. Eluaegsed põgenevad enesehävitusse või fantaasiatesse. Suitsiidide ja suitsiidist mõtlemise, et mitte öelda unistamise osa eluaegsete maailmas on suurem kui määratud ...

Kirik ühiskonnas. Uus narratiiv

Rääkides kirikust räägitakse tegelikult sellest, mida kirikust teatakse, ja veel sagedamini sellest, mida arvatakse teadvat. Seetõttu on nendes kõnedes ja kommentaarides palju sellist, mis ei vasta tõele. Kui jätta kõrvale selgelt kirikuvaenulikud ideoloogiad, mida ajaloo mullistustes jätkuvalt esineb, peab kahetsusega tunnistama meile vastu vaatavat võhiklikkust. Religiooniõpetuse marginaalsus on siin üheks põhjuseks. Eneseteadvuse ku­­jun­­­da­- mist ei tohi jätta ...

Harkujärve kirik toimib kogukonnakirikuna

Yprus_13.03.2010 copy

Mul on hea meel, et inimesed on meid omaks võtnud, et kirikuhoone on soe ja lisaks pühapäevastele jumalateenistustele on toimunud kümneid muusikalisi üritusi suuremate kollektiivide ja üksikesinejate toel. Eelmisel aastal ristiti kirikus seitse inimest. Missiooniks on taastada Harkujärve kirik kogukonnakeskusena ning jäädvustada sellega Aino Järvesoo mälestus. Viiel päeval nädalas on avatud päevakeskus ning lastehoid Inglitiib pakub lastele sõbralikku arengukeskkonda. ...

Rabatud rõõmust!

Yprus_13.03.2010 copy

Fl 4:4–7 Viimane advendipühapäev on käes. Täna süütasime neljanda küünla. Kõigil kolmel eelneval advendipühal oleme läbinud mingi teekonna iseeneses ja oleme nüüd ootuste harjal ning pühitseme seda koos. Kogu kirik. Me oleme oma ootusest teadlikud, see loob otsekui veel ühe tasandi, millele tõusta. Kõik, kes ootavad Issanda sündi, on kogunenud ajas avanenud uksele ja vaatavad ettepoole. Eriti läbematud tõusevad kikivarvule. Kas sa kuuled ta häält? Kas … Ootusärevuses elas ...

Kiriku kohus on aidata

Valitsus otsustas pakkuda kahe aasta jooksul peavarju 160 pagulasele. Ka EELK leidis, et usukaaslaste aitamine on enesestmõistetav, ning andis lubaduse kristlastest perede vastuvõtmiseks. Juulis toimunud Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni istungil otsustati koostöö ning EKNi liikmeskirikute kaasamine. Koos diakooniaassessoriga suhtlesime kogudustega ning saime augusti alguseks selguse, et tulijatest pool on võimalik majutada koguduste abiga. Viimastel nädalatel on ...

Ukraina aitamine on kirikule oluline

Yprus_13.03.2010

Viibisin juunikuus välislähetusel Ukrainas, kutsujaks Interdiac (International Academy for Diaconia and Social Action). Tegu oli Luterliku Maailmaliidu solidaarsustöörühma väljasõiduga Ukraina toetuse kavandamiseks. Odessas oli meid vastuvõtvaks organisatsiooniks DELKU (Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche der Ukraine). Kohtumised leidsid aset Odessas, mis on sõjapiirkonnast mõnesaja kilomeetri kaugusel ning peaaegu kahjustamata. Seal on küll toimunud provokatsioone ...

Kevadootus valimiste vahel

Yprus_13.03.2010

Peapiiskopi valimiste aeg on läbi, riigikogu ja valitsusjuhi valimiste aeg on ees. Nii Eesti kiriku kui Eesti riigi uue valitsuse moodustamine käib, veel enne kevadet näeme tulemusi. Seni saab igaüks oma soovunelmaid hellitada ja tarkust jagada. Mulle tundub, et see kevad tuleb teisiti, nagu poeet ja omaaegne siseministeeriumi töötaja Henrik Visnapuu 1919. aastal kirjutas. Eelmiste valitsuste ajal (pean silmas Andres Põderi ja Andrus Ansipi moodustatud valitsusi) on meid ...

Kogudus saatis misjonärid teele Taisse

Harkujärve kirikus õnnistati ja lähetati teele misjonärid Karmen Kuill ja Jane Snaith. Koos oma tiimiga suundusid nad kauge kareeni rahva juurde Taisse, et ehitada koos nendega kirikut. Te olete ju varemgi kareeni rahva juures käinud. Mille poolest on see misjoniretk eriline? Jane Snaith: Oleme seda projekti vedanud aastast 2011, kui esimest korda tekkis võimalus tundma õppida kareeni rahvast ja seda etnilist piirkonda ning nende vajadusi. Sellest ajast peale on iga retk ...

Jeesuse omad ehk Jeesuse nooletupp

Yprus_13.03.2010

Rm 8:9–11 Kahe riigi vahel, kahe loomuse vahel, kahe polaarsuse vahel pingestatud elu vibunöör valmistub lähetama meid noolena sihtmärgi suunas. Selles olukorras on paslik palvetada. Kui palju kordi on küsitud kristlastelt: kus on teie Jumal? Kus on teie taevas? Meie oleme Jumala taevas, meie oleme Jumala eluase, tema säng, tema rüü, meie oleme nii taevas kui maa peal ikka Jumala omad, täidetud tema ligiolust ja armust oma headel päevadel ning igatsedes ja kaeveldes ta ...

Teabepäev koguduste juhtidele ja diakooniatöötajatele

EELK diakooniatalitus ja EKN Ühiskonnatöö Sihtasutus korraldavad 28. mail Tallinnas kirikute nõukogu saalis kell 11.30–16 teabepäeva Euroopa Liidu uuest finantsperioodist. Oleme võtnud eesmärgiks aktiivsemate koguduste toetamise viisil, mis tagaks nende valmisoleku ESF-ist rahastatavate projektide käivitamiseks EL vahendite avanemisel. Peaettekande teeb pikaajaline sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim, andes ülevaate teenustest, mis haakuvad koguduste tööga, sh ...

Aita osta kirik!

Väike kirik suure männi all ootab oma päeva. Päeva, mil ta uksed on taas avatud kohalikele inimestele; päeva, mil sündiv kogudus jaksab võtta vastutuse. Palun teie abi, et see kaunis võimalus tulevasele kogudusele jääks ning et ühtlasi takistada sakraalhoone lagunemist või ärimeestele müümist. See on meiegi suur võimalus teenida tulevat. Olen palunud kirikuvalitsusel teha otsus kiriku omandamiseks ja/või kasutamiseks ning esialgu on otsustatud lubada hoonet kasutada. Usun, ...

Seletav kirik ja püha saladus

Taas räägitakse, et kirik on kriisis. Seda põhjendatakse viimase rahvaloenduse andmetega, mille kohaselt määratleb end kirikusse kuuluvana märksa vähem inimesi kui kümmekonna aasta eest. Ja nagu ikka on kohal ka need, kes teavad, miks see nii on. Ühed ütlevad, et kiriku populaarsust on kahandanud liigne vabameelsus, teised on vastupidisel seisukohal, väites, et oleme olnud liiga konservatiivsed oma tavadest kinnihoidmisel ja teatud nähtustele hinnangute andmisel. On see ikka ...

Vabatahtlike tugiisikute motivatsioonipäev

tugiisikud

10. juunil toimus Tallinnas Patarei vanglas vabatahtlike tugiisikute motivatsioonipäev, mille käigus anti tunnistused kümnele uuele Tartu vangla ja arestimaja tugiisikule. Nende ülesandeks on valmistada kinnipeetav ette vabanemiseks ning olla tema kõrval kogukonda sisenemisel. Patarei vanglat tutvustas endine vangladirektor Nikolai Kask, motivatsioonipäeva valmistas ette koordinaator Fea Üprus, tunnistused andsid koolitajad Keili Kollamaa ja Avo Üprus. Tugiisikute ...