Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Võru praostkonna lapsed said kokku Eesti-Läti piiri ääres

30. juunist 2. juulini toimus Võru praostkonnas aasta lastesuurüritus – lastelaager. Seitsmendat aastat toimuvat kolmepäevast praostkondlikku laagrit korraldas tänavu Roosa Jakobi kogudus õpetaja Mait Möldri eestvedamisel. Laagrist võttis osa 33 last vanuses 3–15 aastat. Kogudustest olid esindatud Kanepi, Pindi, Põlva, Rõuge, Räpina ja Urvaste. Enim lapsi oli tulnud Räpina ja Põlva kogudusest. Avapäeval Roosa kirikus said kohaletulnud osa jumalateenistusest praost Üllar ...

Põlva koguduse pühapäevakool lõpetas õppeaasta

Kevad on koolilõpetamiste aeg, samuti lõpetavad õppeaasta EELK koguduste juures vabatahtlikul tööl põhinevad pühapäevakoolid. Põlva koguduse pühapäevakooli õppetööle pandi pidulik punkt 1. nelipühal, mil meenutati möödunud õppeaastat ristsõna lahendades ning mängides. Õpetajad Ave Kägo ja Teele Nigola andsid kohaletulnutele tunnistuse ning saatsid õpilased hea tänusõnaga suvepuhkusele. Aasta on olnud tegus ja tunde peetud igal pühapäeval pärast jumalateenistust. Ka ...

Tütarlasteansambel võeti kuninglikult vastu

Võru praostkonna tütarlasteansambel Läte käis oma esimesel välisreisil Rootsis. Võru praostkonna muusikatöö sekretäri Kristiina Nageli algatusel ja eestvedamisel alustas 2013. aastal tegevust praostkonna tütarlasteansambel. Praostkonnas on küll läbi aegade tegutsenud erinevaid muusikakollektiive, kui seesugune noortest koosnev ansambel oli seni puudunud. Loodud ansambli liikmed on 10–17aastased noored kolmest praostkonna kogudusest: Räpinast, Kanepist ja Põlvast. Ansambel ...

Urvaste kiriku ümbruses peeti lastelaagrit

Võru praostkonna lastelaagri esimene piiblitund Tamme-Lauri tamme juures. Ave Kägo Lastelaager on üks olulisematest ühisüritustest Võru praostkonnas. Juba kuuendat aastat kogunes pühapäevakoolipere kolmeks päevaks Urvastesse. Laagri teema oli «Jeesuse elu» ning selle põhikorraldaja Urvaste kogudus, abiks ka pühapäevakooliõpetajad, koguduste õpetajad ja vabatahtlikud. Laagris oli lapsi vanuses 2–16 aastat – kokku 53 – Kambja, Kanepi, Pindi, Põlva, Rõuge, Räpina, Urvaste ...

Pühapäevakooli etenduses tegid kaasa nukud

Põlva koguduse pühapäevakooli noored nukunäitlejad ja Teele Nigola (paremal). 2 x Toomas Nigola Põlva Maarja kirikus etendus esimesel ülestõusmispühal koguduse pühapäevakooli laste nukunäidend. Toimunut võib nimetada suisa esietenduseks, sest teise ülestõusmispüha hommikul toimus lisaetendus Mammaste kooli lastele. Teadaolevalt on see esimene nukuetendus Põlva koguduse pühapäevakooli ajaloos ning seda olulist sündmust oli jälgimas arvukalt silmapaare. Kuidas tekkis idee ...

Vaimulik lastelaager arutles maailma loomise üle

Võru praostkonna kolmepäevases lastelaagris «Alguses oli Sõna», mis põhines Vana Testamendi alguslugudel, osales 54 last. Laagri tänavune korraldaja Räpina kogudus pidas sobivaks laagripaigaks Kopra puhkemaja Võhandu jõe kaldal. Puhkemaja peremees Riho Naruski võttis laagrilised lahkelt vastu. Kolmel päeval oli laagriliste kasutada õdus puhkemaja ja telkimisala. Kõige enam oli lapsi tulnud Räpinast ja Põlvast, osalejaid oli ka Kanepi, Rõuge, Urvaste ja Pindi kogudusest, ...

Teine lend õnnistati teele

Esimesel nelipühal lõppes EELK noorte piibli- ja misjonikursuse teise lennu õppeaasta. Kursus kestis septembrist maini, kokkusaamised toimusid kord kuus laagrikeskuses Talu. Viimasel kohtumisel õnnistati kursuslased teele ja tööle Jeesuse jüngritena. Kava oli hästi läbi mõeldud. Peale põnevate seminaride, piiblitekstide uurimise ja analüüsimise hõlmas õppeaasta ka kodutöid ning praktikat enda valitud koguduse juures. Praktika oli hea võimalus omandatud teadmisi ...

Läbi piibli- ja misjonikursuse avardub arusaam kristlaseks olemisest ja usust

II piibli- ja misjonikursuse kuues kohtumine toimus traditsiooniliselt laagrikeskuses Talu. Seekordse nädalavahetuse teema oli diakoonia, teenimine, usuelu hoidmine ja misjonitöö. Lektoritena jagasid teadmisi Tallinna Kalju baptistikoguduse pastor Erki Tamm, Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ning Noorte Missiooni (YWAM Estonia) tegevjuht ja misjonär Helina Voogne. Aare Kimmel rääkis meile, kuidas hoida usuelu elavana. Koos õpetajaga arutlesime omavahel, mis asi see ...