Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Vanemate külv tagab lastele lõikuse

Jh 4:31–38 Kuigi Jeesuse jüngrid juba paar tuhat aastat tagasi paistsid kohati lühinägelikud, märgates vaid omaenda kätetööd, siis nüüdisaeg arvestab veelgi vähem põlvkondade pikaajalise sidususega. Me ei ole nii hoolsad oma vanemate kätetöö säilitamisel ja jätkamisel. Peame vajalikuks ise püstitada uusi hooneid, meisterdada või hankida uusi rõivaid, olmetehnikat, elektroonikat ning kasvatame oma elutempo kiireks. Samas korraldame ettevõtmisi või kasutame sõnu, mis ...

Jumala ligiduses ja juhtimisel

Arvo Lasting. Arhiiv. Oodates saabuvat usupuhastuspüha 505. aastapäeva ja Helme kiriku 175. aastapäeva, toimus pidulik jumalateenistus 29. oktoobril. Tänus ja palves tunnistasime Jumala juhtimist ja ligidust nii meie edus kui ka ootamatustes.  Just eelmiseks päevaks oli kirikus valmis saanud remont, mille käigus vahetati üks osa põrandast ning vahetati ja parandati ühes osas välisseina voodrilaudu ja vundamenti. Mitmete talguliste osavõtul oli koristatud kiriku ...

Ustavus teeb rikkaks

1Pt 4:7–11 Kolmainupühal ülistasime Isa, Poega, Püha Vaimu koos Paulusega, kes iseloomustas Jumala olemust, omadusi ja tegusid. Esimeseks Jumala omaduseks nimetas tema oma laulus rikkust. Mis teeb Jumala rikkaks? Tänane pühapäev ütleb vastuseks, et ustavus. Meid kutsutakse olema ustavad, kasutades Jumala ande, sest Jumalgi on ustav, hoolas ja arukas.                  Täna kõneleb Piibel kõikidest andidest, mis Jumal meie ...

Ülestõusnud Kristus parandab meie meelt

Lk 24:36–49 Kogeme oma elus keerulisi inimsuhete probleeme, mis paraku ulatuvad delikaatsetessegi olukordadesse. Neid ei suudeta hõlbustada leinapuhkudelgi. Hiljuti kohtusin lahkunu perekonnaliikmetega eraldi palvehetkedeks, sest üheskoos ei suudetud väsinud ema saata. Siin seisid meeles varasemad suhteprobleemid lahkunu elust ning nii tekkis vaidlusi lahkunule õige hauaplatsi ja puhkepaiga valimisel. Ilmselt leidis tuhastatud ema urn kõiki omakseid rahuldava matusekoha ...

Aukartus Issanda ees

Ml 3:19–20 Kirikuaasta lõpeb kohe, kalendriaasta veel kestab. Lõppeval aastal on üks kartus ühendanud inimesi ja rahvaid lausa ülemaailmselt. Levib ebamugav ja salakaval viirus ning inimesed tunnistavad, kuidas nad kardavad ja tunnevad hirmu. Kardetava viiruse eest soovime hoiduda, selle eest tuleb põgeneda. Täna kostab meile Jumala kõne „teile, kes te mu nime kardate“. Kas see tähendab, et me tunneme Jumala ees hirmu? Kas see keelitab meid Jumalast hoiduma ja ...

Mõisaküla kammerkoor Kungla on koos laulnud 10 aastat

Kammerkoor Kungla andis 10. aastapäeva kontserdi Mõisaküla kirikus. Uno Tisler 10. aastapäeva tähistas kammerkoor Kungla rahvarohke kontserdiga kirikus.  Mõisaküla kirik võib olla tänulik rahvale, kes aasta jooksul päris mitmel korral pühakoja istmed pilgeni täidab. Läinud aastal juhtus see neljal korral, aga tänavu võõrustati siin suurimat üritust. Kajastasime juba möödunudsuvist Mõisaküla kiriku 85. aastapäeva, mil pool kirikut täitsid külalised Rapla Maarja ...

Helme kirikus peeti aastapäevapidu

Aastal 1329 on Helme kihelkonda nimetatud esimest korda kirjalikes ajalooallikais. Siis on Leedu sõjavägi teinud ühe lahinguretke siiamaile. Lihtsalt Helme nime leidub kirjalikes materjalides juba 1210. a. Helme kihelkond pidi tähendama ka Helme koguduse olemasolu ja Helme Maarja kirikki võis olemas olla. Nii on sellel aastal Helme Maarja kogudusel aeg ümmargust aastapäeva pidada. Pidulikuks jumalateenistuseks leidus sobiv aeg hingedekuu esimesel pühapäeval. Ühtaegu panime ...

85 aastat Mõisakülas kirikut

Mõisakülas

Maarja Magdaleena mälestuspäeval e madlipäeval, 22. juulil möödus 85 aastat Mõisaküla Maarja-Magdaleena kiriku pühitsemisest. Aastapäeva tähistati päev varem. Külalisedki saabusid Maarja-Magdaleena kirikust Raplast. Juba hulk aega tagasi sai kokku lepitud, et Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk jutlustab meie pidupäeval ning koguduse koor sisustab jumalateenistust lauludega. Aga Rapla kogudus korraldas ühtaegu ekskursiooni, kogudes kokku suure bussitäie rahvast. Nii täitsid ...

Hooldekodude elanikud ootavad tähelepanu

Mõisaküla hooldekodus tõi hoolealustele muusikalist külakosti ansambel Rosin. Erakogu Kiriku töö hooldekodude teenimisel kasvab. Hooldekodude vajadus näib vananevas ühiskonnas üha kasvavat, selleks otsitakse ja kohandatakse vanu hooneid või ehitatakse uusi maju. Koolitatakse ja hõivatakse üha enam personali. Palutakse ka koguduste liikmetelt ja kultuuritegelastelt suuremat pühendumust ja aega. Hooldekodud ootavad külastajate tähelepanu ning seda pole iial liiga palju. Kuid ...

Issand jagab meiega rõõmuosadust

Lasting,Arvo

Jh 2:1–11 Evangelist Johannes ütleb oma rõõmusõnumi eelviimases peatükis, et ta on soovinud oma pühas teoses kirja panna Jeesuse tehtud tunnustähed. Seda selleks, et me usuksime, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg. (Jh 20:30–31) Jeesuse tehtud tunnustähtedes ilmneb aga oluliselt tema abivalmidus ja heldus, s.t ka Jee­suse ja meie taevase Isa heldus meie eest hoolt kanda. See on tema soov jagada koos meiega rõõmu ja ilu, milles tema ka ise ühtaegu osaleb. Issand soovib ...

Mõisaküla kirikus võeti vastu külalisi

Mõisaküla kuldleer 3

Mõisaküla kirikus oli järjest kaks sisukat pühapäeva. Juulikuu lõppes leeriaastapäeva jumalateenistusega. Traditsiooniliselt nimetame seda kuldleeripühaks, kuid ühtki kuldse ehk 50. leeriaastapäeva tähistajat pidupäeval ei osalenud. Kümne tähtpäevalise hulgas olid hõbedase ehk 25. leeriaastapäeva ja teemandise ehk 60. leeriaastapäeva tähistajad. Ühel tublil „poisil“ möödus juba 61 aastat leeripäevast. Üks pruutpaar tähistas oma 60. laulatuse aastapäeva. Mõisakülas ...

Jumala tõevastus päästab meid patust

Lasting,Arvo

1Jh 1:8–2:2 Julgen elu võrrelda mõnel puhul viktoriiniga. Ma arvan, et meie kõigi elus on päevi, mil seisame küsimuse ees, mida teha ja kuidas toimida. Meie ees on näiteks kolm vastusevarianti. Sa pead valima sealt ühe. Kuni oma valikut kaalud, tiksub stopperi aeg täis. Õige pea selgub, kas valisid õige või vale vastusevariandi, kas toimisid ja tegid oma teod õigesti või vääralt. Tunnistagem, et me oleme kõik seda eluviktoriini kogenud ja mänginud ning pole alati õiget ...

Helme kogudus tähistas aastapäevi

Luterliku usupuhastuse juubelipäeva paiku tuli Helme kogudus kokku oma pühakotta tähistama kodukiriku 170. aastapäeva. Helme kirik ehitati küll novembri keskel 1847. a, aga et sügiskuusse jätkub teisigi kohalikke juubeleid, korraldasime oma ürituse juba kuu alguses. Veel pidasime oma pidulikul jumalateenistusel meeles EELK 100 aasta juubelit, mis oli suvel. Helme koguduse kirikuks on endine vennastekoguduse palvemaja, mis nõukogude ajal oleks jäänud peremehetult seisma. ...

Külas eestpalvepartneritel

Teelised Kolga-Jaanis Vello Salo pingi juures. Arvo Lasting Käesoleval aastal loositi esmakordselt kogudusi eestpalvepaaridesse. Helme kogudus loositi sellisesse paari Kolga-Jaani kogudusega. Idee sai misjonär Helene Toivaneni sõnul alguse ühelt advendiõhtult Maarja-Magdaleena koguduses. Üleskutsele vastas 38 EELK kogudust. Loosimine usaldati misjonär Kirsi Vimpari kätesse. Loosi tahtel teevad paari sattunud kogudused teineteise eest järjepidevalt eestpalveid, aga võivad ka ...

Kadumatu aare – kalleim aare

Lasting,Arvo

(Mt 13:44–46) Jeesuse tänased kaks lühikest tähendamissõna peaksid huvi pakkuma iseäranis aaretejanulistele lugejatele. Ta õpetab, kuidas kõige kallimat varandust omandada ja endale kindlustada. Me kõik ei himusta suuri aardeid. Paljud lepivad oma elus vaid hädavajalike andidega ning paljudel on lihtsalt oma kindlad soovid ja vajadused, mis meie elu rahuldavad, ning puudub iha kallimate aarete järele. Kuid rohkesti on kodanikke, kellele on tähtis koguda aardeid üha juurde, ...