Kõik autori postitused

Mis on rahvakirik meie kontekstis?

Burghardt,Matthias

Mis on kirik, seda me teame. Uus Testament ütleb meile, et see on Kristuse ihu, nähtav pühade osadus, Kristuse vaimne ihu jne. Luterlikus traditsioonis kõlavad eelkõige kaks eklesioloogilist väidet, millest ühe leiab usutunnistuskirjadest Schmalkaldeni artiklitest. Peatükk „Kirikust“ algab selliselt: „... ka seitsmeaastane [teab], mis on kirik – see on pühad usklikud ja „lambukesed, kes kuulevad oma Karjase häält““ (vrd Jh 10:3). Teine ja tuntumgi on kirjas Augsburgi ...

Kristlase ike pole enam muu kui armastus

Burghardt,Matthias

Mt 11:25–30 Tänane kirjakoht seisab keset lugusid, mis räägivad sellest, kuidas Jeesus läkitab oma jüngreid tegema neid tegusid ja sõnu, mida Jeesus ise teeb (vt Mt 10:1). Markuse evangeeliumi peatükid 10–12 näitavad, milliste raskuste ja väljakutsetega jüngrid ja ka kirik võitlema peavad. Jeesus toonitab, et Jumala riik toob maailma midagi uut; midagi, mis muudab vanu arusaamu – olgu selleks kas või 12 apostli ametisseseadmine uue Jumala rahva «hõimude» esindajatena, ...