Kõik autori postitused

Soome Ärimeeste Misjoniliit külastas Eestit

Soome Ärimeeste Misjoniliit, meie misjonikeskuse hea partner, külastas oma uue juhatusega Eestit. Kahepäevase visiidi eesmärgiks oli tutvuda meie oludega, et mõista paremini, keda nad toetavad ja kuidas seda kõige paremini teha. Külastati misjonikeskust, kohtuti siin töötavate misjonäridega ja peapiiskop Andres Põderiga. Veel käidi Sakus ja Raplas. Soomlased koos vastuvõtjatega: esimeses reas vasakult Sigrid Põld, Katrin-Helena Melder, Jarmo Suominen ja Andres Põder; ...

Patriarh Kirilli külaskäik

Kolmepäevasel Eesti visiidil viibinud Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill külastas EELK peapiiskopi Andres Põderi kutsel ka Tallinna piiskoplikku toomkirikut. Peapiiskop tänas patriarh Kirilli külaskäigu eest ja soovis õnnistust uue kiriku pühitsemisel Lasnamäel. Patriarh Kirill viitas seepeale 2011. aastal Peterburis taaspühitsetud Jaani kirikule, mis teenib sealseid eestlasi. Kohtumisel viidati korduvalt ühistele ajaloo- ja kultuurisidemetele nii möödunud sajandite ...

Peeti kodumaa sünnipäeva

Eesti Vabariigi sünnipäeva 24. veebruaril tähistati ka paljudes eestlaste kogukondades maailmas. Mitmed Eesti vaimulikud sõitsid rahvuskaaslasi teenima eri paikadesse. Kantsler Urmas Viilma teenis Brüsseli kogudust, kohal oli üle 60 inimese, laulis kohalike eestlaste ansambel. Esile tuleb tuua Kadri Raudkivi suurt panust kogudusetöö organiseerimisel. Pärast teenistust oli kaetud kohvilaud. Vastuvõtjateks olid kindral Neeme Väli ja Eesti sõjaline esindaja NATO juures ...

Omakultuuri hoidjad väljaspool Eesti riiki

Väliseestlaste hooliv suhtumine oma kultuuripärandi säilitamisse on ka tänapäeva Eesti rikkus. Eesti keele õppe hoidmine ja toetamine ning seltsielu tagamine moodustabki põhjuse, miks vere järgi eestlane võiks tunda uhkust oma päritolu ja juurte üle. Nii mõnigi harjulane või eestlane on tundnud kohmetust eheda võrukeelse jutu peale. See on erinevus, mis rikastab ning avardab mõtlema, et kõik pole ühtmoodi ega saagi õnneks ühesuguselt rääkida, mõelda ja kombeid tunda. ...

Eesti kogukonna päev Madridis

Eesti kogukonna päeva, mis toimus 2. novembril Madridis Soome instituudis, kutsus kokku Eesti suursaadik Hispaanias Toomas Kahur. Kohal oli ka Soome suursaadik Markku Keinänen. EELK konsistooriumi avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru rääkis kohaletulnutele eestlaste rännetest ida- ja läänekaarde alates 19. saj algusest ja põhiliselt kuni 1930ndateni. Riigikogu liige Mart Meri tutvustas Eesti instituutide tööd ja võimalusi aidata ja toetada välismaal elavaid eesti seltse ...

Sest sina, Jumal, oled meid läbi katsunud

Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ärgu kiusatav öelgu: «Jumal kiusab mind!» Sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täideviidud patt sünnitab ...

Sest sina, Jumal, oled meid läbi katsunud

Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ärgu kiusatav öelgu: «Jumal kiusab mind!» Sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täideviidud patt sünnitab surma. Ärge eksige, mu armsad vennad! Iga hea and ja iga täiuslik ...