Kõik autori postitused

Kes ennast ise alandab, seda ülendatakse

Olesk,Argo copy

Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu. Õnnis on inimene, kes alati kardab Jumalat, aga kes teeb oma südame kõvaks, langeb õnnetusse. Õp 28:13–14 Järgnev lugu juhtus hiljuti ühes peielauas. Olime matnud toimeka nooremapoolse mehe, kellel oli suur suguvõsa ja palju sõpru. Peielaud oli nagu peielaud ikka. Söödi ja meenutati olnut, tõsteti mõned pitsid lahkunu mälestuseks, kõneldi koosoldud aegadest ja nii mõnestki ...

Tänu Püha Vaimu eest!

Olesk,Argo copy

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed ...