Kõik autori postitused

Martin Körberi 200. sünniaastapäev

Sõrvemaal lauldakse nädalavahetusel Martin Körberi laule 12. ja 13. augustil tähistatakse Tartumaalt Võnnust pärit ning Saaremaal Ansekülas elutöö teinud kirikuõpetaja ja kirjaniku, laululooja ja kultuuritegelase Martin Georg Emil Körberi 200. sünniaastapäeva. Lauluread „Mu isamaa armas“ ja „Vaikne kena kohakene“ on tänini meeles paljudel. Ainsana „Kiriku laulu- ja palveraamatusse“ pääsenud „Ma olen väike karjane“ aga on sedavõrd tuntud, et uuemates kooliõpikutes enam ...

Saarte praostkond sai juurde kolm jutlustajat

Jämaja kirikus said õnnistuse jutlustajatööks Sõrvemaa kogudustes kaks vastselt litsentsi omandanud jutlustajat Eve Viidalepp ja Tõnu Veldre. Mõlemad läbisid eelnevalt jutlustaja koolituse ning sooritasid edukalt eksami. Eksami võttis Kuressaares vastu komisjon koosseisus piiskop Einar Soone, praost Anti Toplaan, õpetaja Hannes Nelis ja allakirjutanu. Eksamile eelnes koolitus jutlustajakandidaatidele, mille korraldas usuteaduse instituut koostöös Tartu ülikooli ...

Jämaja koguduse laagris jätkus tegevust

Jämaja koguduses peeti juuli lõpus taas järjekordset avatud suvelaagrit. Laager kandis järjepidevalt pealkirja «Ära astu ämbrisse» ja nii kui varasematel aastatel, oli ka sel aastal kogu tegevus isamaaline (instruktor Aivar Krusta ja abiline Kristel Hook). Laagris osalejad said teadmisi ja oskusi eneseabist (Naiskodukaitse esinaine meedik Mare Kirr), kunstist ja maalimisest (Eve Viidalep), loodustarkusi (linnuvaatleja Mati Martinson). Ka kõik muu tegevus oli kantud ideest ...

Jämaja kirik sai oreli

Jämaja uue oreli pühitsemine. Pildil on Anders Gustavsson, Anti Toplaan ja Anu Konks. 2 x koguduse arhiiv 3. mail Cantate pühapäeva jumalateenistusel kõlas Jämaja kirikus rohkesti kaunist orelimuusikat ja lauldi tavapärasest enam laule. Ka rahvast oli rohkem kui tavaliselt pühapäeviti. Põhjuseks see, et koos oli kaks sõpruskogudust: Jämaja kogudus ja Höreda kogudus Rootsist. Kokku oli külalisi 51, kelle seas viibis ka Rootsi suursaadik Anders Ljunggren abikaasa Barbaroga. ...