Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Tee õige valik!

Leedjärv,Ants2012

Jeesus ütleb: „Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse! Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.“ (Mt 7:13–14) Meie ees on ainult kaks salmi Jeesuse mäejutlusest. Seda ei ole palju, aga need annavad meile piisavalt ainet mõtlemiseks. On ju mäejutlus Jeesuse õpetuste kogu, mis annab meile juhtnööre elu mitmesugusteks juhtumiteks. ...

Jumalarahva kodutee

Leedjärv,Ants2012

Jh 14:1–7 Igaüks on oma elu jooksul teinud vähemalt mingisuguseid plaane, milleni tahaks jõuda. Need võivad olla päris väikesed ning nende saavutamine läheb kuidagi iseenesest ja märkamatult. Saab aga teha ka suuri plaane, milleni jõudmise viisid pole plaanijale endalegi päris selged. Tahaks midagi tõsist teha ja saavutada, aga kuidas? Tuleb kelleltki teiselt nõu ja abi paluda. Jeesuse jüngrid olid sarnases olukorras. Nad olid mõnda aega juba Jeesuse juures olnud, kuulnud ...

Prohvetlikud ettekuulutused olid täitumas

Jh 12:12–24 Palmipuudepühaga astub kristlik kirik kirikuaasta kõige vastuolulisemasse ja mitmeti mõistetavasse nädalasse. Kui jõuluööl oli tegemist rõõmuga ja rõõmusõnumiga, mis üha levis, siis siin käib rahva meeleolu ühest äärmusest teise. Täna hõisatakse «hosianna!», mõne päeva pärast asendub see palvehüüd vihahüüuga «poo risti!». Miks on need muutused nii suured, miks Jeruusalemma rahvas on nii kõikuva meelega? Tegelikult me oleksime ebaõiglased, kui süüdistaksime ...