Kõik autori postitused

Meie pisematest vendadest

Risti kogudus alustas mõne nädala eest remonditöid vanas koolimajas, et pakkuda seal peavarju pagulasperele. Kogudus ostis hoone kahe aasta eest kohalikult omavalitsuselt, kasutades selleks kunagise pastoraadi kui õigusvastaselt võõrandatud vara eest saadud kompensatsiooni. Meie otsus oli toona, et majast võiks saada koguduse diakooniatöö keskus. Esialgne plaan rajada sinna hubane eakatekodu osutus lähiaastatel teostamatuks. Pisut nõututena andsime asja Jumala kätte, ...

Väikese keskaegse kiriku kordategemine vajab palju raha

risti kiriku sise

Risti kiriku interjööri (fotol) täielikuks restaureerimiseks läheb vaja veel 100 000 eurot. Ajalehes Eesti Kirik (11.3.15) ilmunud, pühakodade säilitamise ja arengu programmi 2015. a eelarvet käsitlevas artiklis «Suurem tähelepanu suunatud jätkuvalt katustele» on eksitav väide Risti kiriku kohta. Nimelt öeldakse seal: «Kui konserveeritud saab Risti kiriku sisustus, milleks selle aasta eelarvest on raha eraldatud, võib küll öelda, et sealne pühakoda on maakirikutest kõige ...

Saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast

Laats_Annika_ek2013

Mt 1:18–24 Evangelist Matteus võtab meile jutustada sellest, kuidas oli lugu Jeesuse Kristuse sündimisega. Üks ääretult intiimne lugu, mis keeras selle noore, alles kihlatud paari, Maarja ja Joosepi elu pea peale, sest ühtäkki oli neitsi lapseootele jäänud. Seesama Jumal, kes hingas oma Vaimu välja aegade alguses ja hüüdis: «Saagu valgus!», hingas oma Vaimu ja lasi meie Päästjal tibatillukese inimesena Maarja südame all kasvama hakata. Üheksa kuud Päästja looteiga, sõrmede ...

Paldiski linn täitus laste, tänupalvete ja rõõmuga

Maikuu kolmandal pühapäeval said Lääne-Harju praostkonna 80 last koos oma õpetajatega kokku Paldiskis, et panna üheskoos rõõmus punkt möödunud pühapäevakooliaastale ja tervitada saabuvat suve. Lastepäevalised kogunesid Paldiski Nikolai kirikusse alguspalvusele, et eelseisvale päevale Jumala õnnistust paluda. Kirikust võeti üheskoos suund Amandus Adamsoni ateljeemuuseumile. Selles töökojas, kus suur meister sadakond aastat tagasi õpitubasid pidas, võttis savi ka nüüd laste ...