Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Kellele on kogudust vaja ja kas kirikus peab käima?

Artikkel on pühendatud EELK vaimulikele ja kiriku aktiivile. Kiriku, koguduse, kogudusse kuulumise ja inimeste erinevate arusaamiste üle mõtiskledes olen sageli meelt heitnud. Kuidas saaks eeldada, et sellest teemast oleks kunagi võimalik üldse ühtmoodi aru saada? Aga – mingi mõttejoon on olemas, kustkaudu on ilmselt võimalik edasi minna, ja see tee viib rahvani.  Kristlikus mõttes on kõik ristitud inimesed Kristuse ihu, tema kogudus. Ristimise kaudu on ...

Miks on vaja kristlasi võimestada usus kasvama ja oma usust rääkima?

Leeripühal jutlustas koguduse õpetaja kindlasti kogudusele ustavaks jäämisest ja mingi teekonna alguses olemisest, mingis töös osalemisest. Mis teekond? Mis töö? Isegi kui leeris käimisest on möödas ainult mõni aasta ja leerikursus oli mõõdikute järgi mõõtes igati tasemel, on üsna tavaline see, et inimene kas ei saanud aru või ei mäleta juba paari kuu möödudes, et temast läbi ristimise ja leeriõnnistamise koguduse täieõiguslik liige sai või et Jumal temalt ...

Kes on meie saatuse sepp? 3. osa

3. „Vanad“ noored Kunagi olid nad oma koguduste noorte hulgas võtmeisikud ja praegugi on kiriku struktuuriüksustes nende käes mitmed ametid, kuigi nad ise on juba hilistes 20ndates ja ka 30ndates. Paljud neist on juba oma pere loonud, kuid kuna nad on oluliselt nooremad kui koguduse vaimulik või juhtkond, siis on nad ikka veel „koguduse noored“. Nad hoiavad traditsioone mingil määral elus, kuid neil ei ole palju järgijaid ja nad ei kipu võitlema noorema põlvkonna ...

Kes on meie saatuse sepp? 2.osa

2. Eestlased ei ole usuleiged ja loodetavasti põlvkondade vahetumisega tänapäevastub kiriku suhe ühiskonnaga, loodab EELK peapiiskop Urmas Viilma (https://www.err.ee/550248/peapiiskop-viilma-peame-tulema-kristlastena-kapist-valja). Ta on samuti veendunud, et „pühendunud tööst laste ja noortega sõltub Eesti kristlaskonna ja iga üksiku hinge õndsuse küsimus“ (https://teek.ee/urmas-viilma-koguduste-moju-noortele-peab-kasvama) ning et noored „ei ole mitte ainult meie ...

Valminud on projekt Misjon112

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku arengukavas 2019–2028 on kiriku misjoni töövaldkonna põhieesmärgina kirjas kasvatada usus kindlaid ja tunnistavaid kristlasi, kes on aktiivsed koguduseliikmed ja misjonärid igapäevaelus.  Kahe olulisima alaeesmärgina on suund seatud kontakti loomisele kõrvalejäänud koguduseliikmetega ning töö tegemisele väljaspool kirikuhoonet. See on EELK misjonistrateegia. Nende meie kirikule elulise tähtsusega eesmärkide poole koos liikumise ...

Kes on meie saatuse sepp? 1. osa

Kirikunoored 2018. aastal Palamusel JäPel.     Eesti Kirik Viimane rahvaloendus tõi esile, et noori on luterlust omaks pidajate hulgas vähe. Noored kirikus – see on aktuaalne teema, millega peame tegelema. Avaldame järjeloona Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja ja projekti Misjon112 juhi pikema kirjutise sel teemal. 1. Projekti Misjon112 tegijatega oleme otsinud kontakti ja alustanud vestlust väga erinevate noortega igal pool, kus on võimalik, kuulanud ...

Kirik keset küla

Elavas keskustelus on poliitik Riina Solman ja vaimulik Tauno Toompuu. Avo Üprus. 9. mail toimus Tallinnas Viru keskuses diakooniafoorum. Kohale oli tulnud praktikuid ja teoreetikuid Eesti eri nurkadest.  Diakooniafoorumi vestlusringi oli kutsutud ka allakirjutanu kui praktik, kes juhib Ukraina sõjapõgenike hingehoidjate Tallinna töörühma. Foorumi korraldaja, Eesti Diakoonia juht Avo Üprus tutvustas ürituse eesmärki tulla kirikuna rahva hulka ja muu hulgas ...