Kõik autori postitused

Saabub kord seegi aeg, mis kuldne ja väärib ootust

tsumakov, andres

Lk 4:23–30 Hea kirikuline, hea lugeja, kuulaja, hea õde ja vend, tõsiselt jumalasõna selgituseks nüüd sea valmis end! On teemaks täna prohvetid ja nende austus kodumaal. Üks neist elas me oma riigis veel üsna hiljutisel a’al – kui mööda suure linna tänavaid prohvet Kaarel ringi käis, kel sõnum oli mehine, üheselt selge ja rikkalt vaimu täis. Ei prohvetil endal suurt rõõmu olnud oma kuulutusetööst, kui päästa püüdis maad ja rahvast tulevast pimeduseööst. Ta ...

Kord oleme kõik hämmastunud

Tshumakov,Andres2009

Mt 25:31–46 Usuisa Martin Lutherile on omistatud mõte hämmastumisest. See mõte kõlab selliselt: «Taevasse pääsedes saan ma hämmastuma vähemalt kolme asja üle. Esiteks – ma hämmastun nähes, et ma ise olen seal. Teiseks – ma näen seal paljusid, keda ma kunagi ei lootnud seal näha. Kolmandaks – ma ei näe seal paljusid, keda ma ees kohata lootsin.» Nõnda võib juhtuda meie kõikidega kord sinna jõudes. Kuidas on aga lood siin ja praegu? Kas me hämmastume? Mille üle me imestame? ...