Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Jumal ligimeses. Ligimene Jumalas.

Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval; sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Meie armastame, sest tema on meid ...

Harald Meri

Harald Meri (23. detsember 1917 Raasiku – 5. aprill 1990 Türi) Harald Meri (Türil 1978–1990) ordineeriti diakoniks 22. juulil 1954 ja aseõpetajaks 20. detsembril 1961. Määrati Vahastu ja Järva-Madise koguduse vaimulikuks. Õpetajaõigused sai 23. novembril 1966. aastal. Aastatel 1979–1989 hooldas Käru kogudust. 16. märtsil 1983 määrati Harald Meri Järva praostkonna abipraostiks ja 22. novembril 1986. aastal praostiks.  Harald Meri teenis Türi kogudust 1978. ...

Saabub kord seegi aeg, mis kuldne ja väärib ootust

tsumakov, andres

Lk 4:23–30 Hea kirikuline, hea lugeja, kuulaja, hea õde ja vend, tõsiselt jumalasõna selgituseks nüüd sea valmis end! On teemaks täna prohvetid ja nende austus kodumaal. Üks neist elas me oma riigis veel üsna hiljutisel a’al – kui mööda suure linna tänavaid prohvet Kaarel ringi käis, kel sõnum oli mehine, üheselt selge ja rikkalt vaimu täis. Ei prohvetil endal suurt rõõmu olnud oma kuulutusetööst, kui päästa püüdis maad ja rahvast tulevast pimeduseööst. Ta ...

Kord oleme kõik hämmastunud

Tshumakov,Andres2009

Mt 25:31–46 Usuisa Martin Lutherile on omistatud mõte hämmastumisest. See mõte kõlab selliselt: «Taevasse pääsedes saan ma hämmastuma vähemalt kolme asja üle. Esiteks – ma hämmastun nähes, et ma ise olen seal. Teiseks – ma näen seal paljusid, keda ma kunagi ei lootnud seal näha. Kolmandaks – ma ei näe seal paljusid, keda ma ees kohata lootsin.» Nõnda võib juhtuda meie kõikidega kord sinna jõudes. Kuidas on aga lood siin ja praegu? Kas me hämmastume? Mille üle me imestame? ...