Slava Ukraine

Kõik autori postitused

In memoriam Heino Kostabi

In memoriam Heino Kostabi 19.5.1933–22.3.2021 Tark Koguja ütleb: „Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all: aeg sündida ja aeg surra.“ Siia vahele jääb aeg elada. Heinol on olnud pikk, huvitav, viljakas ja tänuväärne elu.  Lõpetanud Petseri Eesti keskkooli, asus ta õppima Eesti põllumajandusakadeemiasse, mille lõpetas kiitusega 1957. aastal. 1976. a lõpetas Leningradi põllumajandusinstituudi tehnikateaduste kandidaadi kraadiga. ...

Hüüan oma Jumalat ja temagi kutsub mind!

Risti_vana_kell

Kellade helinas on paeluvus ja salapära, mis on võlunud inimesi läbi aastatuhandete. See on võimas sümboolne keel, mis ületab kõnekeele võimalused ja piirid. Kellade helin äratab, teeb valvsaks, rõõmustab, lohutab, kutsub, julgustab, austab, annab teada, meenutab … haarab hinge. Kellade kõla kutsub kokku nii inimesi kui üleloomulikke olendeid. Kella heli meenutab, et maailma on võimalik kogeda, aga mitte omandada, ja on nii ka sümboliks illusoorsele maailmale. Kellad olid ...

Kukk kui sümbol kirikutornis ja rahvapärimuses

Nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul (Mk 13:35). Eestimaal kirikutorne tähelepanelikumalt silmitsedes näeme nende tippudes risti, kukke, liiliat ja aotähte. Kukk, tõsi küll, armastabki istuda kõrguses, aga kuidas on ta ikkagi leidnud endale tee kirikutorni? Eestis on kukk kirikutornis järgmistes paikades: Halliste, Hargla, Kambja, Karksi, Kirbla, Kodavere, Kose (rist + kukk), Kursi (rist + ...

Muslimid – sõbrad või vaenlased!? 4. osa

4. Kui pagulane seisab valiku ees, kas meie peaministrit kuulata või Koraani järgida, siis võime väga kergelt ära arvata, mida nad teevad – keegi neist ei taha põleda põrgus igaveses tules. Ei maksa peita pead liiva alla ja öelda, et kõik on hästi, päike on lihtsalt kuum ja hea, kui sul samas saba juba põleb. Põgenike hulgas on kindlasti neid, kes on olnud sunnitud põgenema oma tõekspidamiste pärast, kuid asja põhiolemuses on siiski tegemist ulatusliku islami invasiooniga ...

Muslimid – sõbrad või vaenlased!? 3. osa

3. Koraan käsib jõuga ja kui vaja, siis sõjaga vastu hakata ja õiglaselt karistada süüdlasi, kui on tegemist invasiooni, ülekohtu, Jumala või pühade asjade teotamisega; tasu kurjuse eest on kurjus samavõrra, kuid kes andestab ja otsib lepitust rahus, (sellele) tasub Jumal. Kästud on ustavalt lepinguid pidada. Kõige selle juures ei ole nende aulisus ja tasu, kes koju jäävad, võrreldav nendega, kes Jumala asja eest võitlusse lähevad. Kas tapetakse või ta võidab, anname me ...

Muslimid – sõbrad või vaenlased!? 2. osa

2. Koraani tähtsamad nõudmised Islami viis põhisammast on usutunnistus (śahada), rituaalne palve (salat), iga-aastane paastumine (saum), palverännak Mekasse (hadz), almuste jagamine (zakat). Siia juurde on kuuendana seatud püha sõda (džihaad), mis võib olla nii inimese sees kui võitlus iseendaga või siis inimesest väljas, võitlus Allahi asja eest. Koraani tähtsamad nõudmised on pidada seatud palvekordi, anda almust, olla head oma vanemate, sugulaste, leskede, orbude, ...

Muslimid – sõbrad või vaenlased!? 1. osa

Elu maises maailmas on vaid mööduv lõbu lummuses ja pelk mäng (suurad 3.185; 6.32). 1. Kokkuvõtlikult võiks kõigepealt öelda, et kõik ei ole nii hea, kui sellest räägitakse, ja kõik ei ole ka nii halb, kui sellest tunnistatakse. Õpetus kolmainsusest Judaism, kristlus ja islam rajanevad ühisel algallikal – tooral e Vana Testamendi viiel Moosese raamatul. Meie Jumal ja teie Jumal on üks ja sama, ja me kuulame Teda, öeldakse Koraanis. Samuti kinnitatakse, et nii toora ...

Jumalakojale pühakoja au ja väärikus

Võru linnapea Anti Allas (paremal) ja koguduse juhatuse esimees Marko Kaunis notari juures sihtasutuse asutamise dokumendile alla kirjutamas. Erakogu Võru Katariina kogudus on koostöös Võru linnaga asutanud 14. augustil sihtasutuse Võru kiriku renoveerimiseks. Jumala koda peaks nägema välja talle kuuluvas auväärsuses. Omal ajal kirikuid ehitades püüdsid nii arhitektid, kunstnikud kui ehitajad anda selleks oma parima. Enamasti on see ka õnnestunud. Suurte katedraalide ...

Eesti keeles, eesti meeles

M2evere,A

Oli meeltülendav viibida taas Estonia saalis, sedapuhku Eesti Kongressi 25. aastapäeva tähistades. Kontsertaktuse juhatas sisse peapiiskop Urmas Viilma avapalve, mis ühendas maise ja taevase, tänapäeva, tuleviku ja ajaloo. Üritusele andis auväärsuse muusikaline osa. Käidud võitlusteed tuletasid meelde ekraanil vahelduvad filmiklipid. Tunnustus Tunne Kelamile, kelle südameasjaks on olnud Eesti Kongressi tähtpäevade vääriline tähistamine. Eesti Kongress on väärt, et seda kui ...

Mida Jumal neile nende südames ütleb

M2evere,A

Nõnda ütleb Issand Jumal: «Vaata, ma toon teie sisse vaimu ja te saate elavaks!» (Hs 37:5) Peapiiskopi suhtes on meil kõigil omad ootused ja lootused. Ühed soovivad näha peapiiskoppi, kes oleks vahva ja tugev nagu Taavet, teised tahaksid teda näha targana kui Saalomon, kolmandad ootavad, et ta oleks nutikas nagu kaval majapidaja maistes asjades, neljandate sooviks on, et ta oleks vaga nagu Iiob. Neid soove on ilmselt veelgi. Kes suudaks seda kõike olla ühes isikus!? Ega ...

Õigus olla mina ise

Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. (1Ms 1:27) Kes ma olen, kust ma tulen, kuhu ma lähen, milline ma peaksin olema? Need on igivanad küsimused, millele on püütud küll vastata, aga iga vastus jätab endasse kahtlused ja kõhklused. Pühakiri ütleb meile, et me oleme loodud Jumala näo järgi ja oleme jumalalapsed. See kõlab hästi. Aga kas me siis tahame seda olla, sest see seab meie vastu üles ka omad ...

Üks küsimus

Sellel pühapäeval, 20. oktoobril toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel astuvad kandidaatidena üles ka mitmed EELK vaimulikud. Lootes osutuda valituks soovivad nad anda volikogu liikmena panuse oma koguduse ja kogukonna teenimisse. Eesti Kirik küsib: millise sõnumiga kandideerite?   Andres Mäevere, Võru Katariina koguduse õpetaja: Antud lubadused on täitmiseks! Põhitähelepanu inimesele, tema konkreetsetele probleemidele ja vajadustele! Võru linna ajalooline ...