Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Oreli kordategemiseks tuli toetus Ameerikast

Paidet külastas USA Marylandi osariigi delegatsioon eesotsas asekuberner Boyd Rutherfordiga ja Marylandi Rahvuskaardi delegatsioon kindralmajor Linda Singhi juhtimisel. Mõlemasse delegatsiooni kuulus ka inimesi Paide sõpruslinnast Westminsterist. Esimeses delegatsioonis oli Paides sündinud ja koolis käinud Signe Pringle-Jalak, nüüdne Marylandi rahvusvaheliste investeeringute ja kaubanduse kantselei direktor, teises suur Eesti fänn ja Paidega sõprussidemete algataja Thomas ...

Paide kiriku tornis uus kell

Paide linn ja Paide Püha Risti kirik tähistasid koos oma sünnipäevi, esimesel täitus 725 ja teisel 230 aastat. Teateid kiriku olemasolu kohta Paides leiab ajalooürikutest juba 13. sajandist. Praeguse kiriku pühitses 1786. aastal tolleaegne Järva praost ja Peetri kirikuõpetaja Johann Friedrich Rinne. Kontsertaktus algas kiriku ees tornikella sisseõnnistamisega, mille viisid läbi piiskop Einar Soone ja Järva praost Teet Hanschmidt. Vaatamata tormisele ilmale oli rahvast ...