Kõik autori postitused

Peapiiskopi läkitus usuaastaks*

Armsad kaaskristlased, õed ja vennad! Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoplik nõukogu on otsustanud kuulutada kaks eelseisvat aastat usuaastaks. Usk ja usaldus kuuluvad inimese olemusse, ühendades meid üksteise ja Jumalaga ning avades ja avardades meie maailma. Kirjas heebrealastele (Hb 11:1) öeldakse, et «usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus» – olgu see piiblisõna ka usuaasta juhtmõtteks! – ning kirjeldatakse tõotusi ja õnnistusi, mille osaliseks ...

Kui ootaks ka maailma­lõpp, istuta õunapuu

Mööduv aasta on meie kiriku jaoks kulgenud juhtmõtte all: «Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks!» (2Kr 12:9) Selle jumaliku tõotuse tõelevastavust oleme võinud kogeda ka tänavu. Olukorras, kus maailma suurvõimud pole suutnud toime tulla majandusraskustega ning eurokriis puudutab otseselt ka meid, kus püsib väljaränne ja maa tühjeneb inimestest, ei ole saladus, et ka paljud väikesed kogudused on tõsistes raskustes. Ometi on kirikuinimestel jätkunud ...

Aabitsakukk lehvitab tiibu

Laupäevane teadmistepäev ja kooli algus tuletab meelde armsat aabitsakukke, see omakorda kukke kirikutornis. Ilus sümbol, nägemaks ühiseid ülesandeid. Tundub, et vahel see kukk tukastab ja teadmine kaob. Ühes mälumängus osalejatel oli suuri raskusi, seletamaks lahti selle sümboli tausta – lugu Piiblist, kus Peetrus Jeesust kolm korda salgab, enne kui laulab kukk ja talle Jeesuse ettekuulutatud reetmist meelde tuletab. Niisiis: inimeste eetilist valuläve, südametunnistust ...

Issanda telk on inimeste juures

Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: «Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.» Ilm 21:3 Armas rahvas, õed ja vennad! Kambja kiriku taaspühitsemine on Vabadussõja võidusamba valmimise ja 25. üldlaulupeo kõrval üheks Eesti uusima ajaloo tipphetkeks! Siinset pühakoda võib ...

EELK kirikukogu otsused

Valimiste aja määramineEELK kirikukogu otsus 29.04.2008EELK kirikuseadustiku § 207 lõike 1 alusel EELK kirikukogu otsustab:1. Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 2. november 2008 kuni 1. märts 2009. 2. Praostkondade nõukogude ja EELK XXVIII kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 1. märts kuni 31. mai 2009. 3. EELK vaimulike konverents ...

Ühiskonna tervikut kujundame üheskoos

Armas kirikuline, armas Eestimaa rahvas! Tervitan ja õnnitlen Sind Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul! Peetruse esimese kirja 2. peatüki 5. salmis öeldakse: «Laske ka ennast ehitada elusate kividena vaimseks kojaks.» Laske! Ajaloos võib näha vaid juhuste rida. Võib ka väita, et siin pole miski juhuslik, isegi juhus mitte. Tõde on kusagil vahepeal. Iseseisvuse andis meile nii sihikindel töö ja ...

Mälestame suurt kirikujuhti

Jumal on kutsunud meie keskelt ära Rooma-Katoliku Kiriku pea, paavst Johannes Paulus II - mehe, kes oli  suur eeskuju ja autoriteet paljudele. Tema ametissevalimine sai uue aja märgiks Euroopas, ta oli vabaduse, koostöö ja vaimse uuenemise sümboliks  maailmale. Meie võisime seda vahetult kogeda siis, kui Johannes Paulus II 1993. a Eestit külastas. Tema innustavad sõnad olid määratud kogu  ...