Kõik autori postitused

Peapiiskopi tervitus kooliaasta alguse puhul

Armsad vennad ja õed! Taas on elevust ja rõõmu paljudes peredes ja koolimajades, sest kooliteed alustavad tuhanded Eestimaa lapsed, sealhulgas meie kiriku liikmed. Esmakordselt peale Eesti taasiseseisvumist avavad õpilastele uksed juba kolm luterlikku üldhariduskooli – lisaks kahe aasta eest alustanud Tallinna Toomkoolile ka Tallinna Kaarli Kool ja Tartu Luterlik Peetri Kool. See on suur Jumala ime ja arm, mille eest on põhjust olla tänulik. Tunnustust ja tänu väärivad ...

EELK tänab

EELK kirikuseadustiku § 404 lõike 2 alusel annan EELK tunnustusmärgi järgmistele inimestele: Tiit Kaarlõp, kiriku kaastööline, Kiriku Varahalduse haldur, Henn Männik, Türi koguduse revisjonikomisjoni esimees, kirikumees, Valdo Prommik, Tallinna Püha Vaimu koguduse kauaaegne juhatuse liige, Siiri-Mai Ronimois, Tallinna Püha Vaimu koguduse muusik, Inge Sepp, Rapla Maarja-Magdaleena koguduse kauaaegne nõukogu liige ja käsitööringi juhendaja, Edgar Suurväli, Rannamõisa ...

Võit on julgete päralt

Andres Põder

Kirik sündis hirmu ületamisest Püha Vaimu abiga. Lukus uste taha peitunud mehed astusid nelipühapäeval rõõmusõnumiga rahva keskele ja samal päeval liitus nendega ligi kolm tuhat inimest. Märtrite aeg seisis alles ees. Tollased kristlased teadsid, millega riskisid. Brutaalseid kombeid harrastavas antiikmaailmas oli hirm mõistetav. Jeesus ise ütleb mäejutluses, et tema pärast laimatakse ja kiusatakse teid taga ning räägitakse teist valetades kõiksugust kurja (Mt 5:11). ...

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühisavaldus «Euharistia ja jumalateenistus»

Õigeusklikud ja luterlased on elanud Eestis üheskoos sajandeid. Ametlikud omavahelised kõnelused kiriklikul tasandil said esmakordselt alguse 2006. aastal. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK) ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) moodustasid komisjoni, mida juhivad vastavalt metropoliit Stefanus ja peapiiskop Andres Põder, ning alustasid omavahel dialoogi. Esimene kohtumine toimus 6. detsembril 2006 Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis. Kõneluste raames otsustati ...

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoppide läkitus ülestõusmispühadeks AD 2013

Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: «Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!» Mt 28:5–6 Armsad vennad ja õed Kristuses, ärge kartke! Pühakirja suurim rõõmusõnum meile on kuulutus Kristuse ülestõusmisest. Jeesus on surnuist üles äratatud ja me ei pea teda otsima surnute hulgast. Mure ja lein on lõppenud, uus elu ja uus hommik on koitnud jumalikus ...

Avarduvast ajaloost

Eesti Vabariigi 95. aastapäeva eel on meid tabanud üllatav pööre meie rahva ajaloo mõistmises. Viie aasta eest, luterliku kiriku iseseisvumise 90. aastapäeva ettekandes, ütlesin: «Traditsiooniline kujutlus muistsest kuldajast ja järgnenud pimedast orjaööst sobis hästi võitluseks parunite ülemvõimu vastu. On usutav, et lähiaeg tõrjub politiseeritud mustvalge käsitluse välja mitte ainult teadlaste monograafiates, vaid ka rahva arusaamades. Selleks on märke.» Ei osanud arvata, ...

Karjasekiri palvepäevaks ja paastuaja alguseks tuhkapäeval, 13. veebruaril

«Ma usun, aita mind mu uskmatuses.» Mk 9:24 Armsad õed ja vennad! Usuaasta palvepäeval on mitmekordselt põhjust tunnistada oma usu nõtrust ja paluda Jumala armu ja abi, nii nagu eeltoodud piiblitekstis tegi haige poisi isa. Ka tänane ühiskond pole terve. Ühed ütlevad, et eestlased on kõige vähem usklik rahvas, teiste meelest oleme üks usklikumaid, kahjuks ebausklikumaid. Ka mitmete pahede poolest nagu perekondade lagunemine, alkoholitarbimine, narkosurmad või tapmised ...

Peapiiskopi läkitus kogudustele jõulupühadeks ja uueks aastaks 2013

Armsad vennad ja õed! Jõuluaeg paneb usuleegi meie südames taas eredalt särama: kirikud täituvad inimestega, kõikjal kõlavad jõululaulud, valdavaks saab soov jagada rõõmu ja teha head ning hinge hoovab eriline rahu. Karjased Petlemma väljal olid esimesed, kes uskusid ingli sõnumit Päästja sünnist ja asusid teele, et ise lapsukest näha. Tagasi läksid nad Jumalat kiites, sest kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Nende usk oli leidnud kinnitust, kuid selle usuga olid ...

Peapiiskopi läkitus usuaastaks*

Armsad kaaskristlased, õed ja vennad! Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoplik nõukogu on otsustanud kuulutada kaks eelseisvat aastat usuaastaks. Usk ja usaldus kuuluvad inimese olemusse, ühendades meid üksteise ja Jumalaga ning avades ja avardades meie maailma. Kirjas heebrealastele (Hb 11:1) öeldakse, et «usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus» – olgu see piiblisõna ka usuaasta juhtmõtteks! – ning kirjeldatakse tõotusi ja õnnistusi, mille osaliseks ...

Kui ootaks ka maailma­lõpp, istuta õunapuu

Mööduv aasta on meie kiriku jaoks kulgenud juhtmõtte all: «Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks!» (2Kr 12:9) Selle jumaliku tõotuse tõelevastavust oleme võinud kogeda ka tänavu. Olukorras, kus maailma suurvõimud pole suutnud toime tulla majandusraskustega ning eurokriis puudutab otseselt ka meid, kus püsib väljaränne ja maa tühjeneb inimestest, ei ole saladus, et ka paljud väikesed kogudused on tõsistes raskustes. Ometi on kirikuinimestel jätkunud ...

Aabitsakukk lehvitab tiibu

Laupäevane teadmistepäev ja kooli algus tuletab meelde armsat aabitsakukke, see omakorda kukke kirikutornis. Ilus sümbol, nägemaks ühiseid ülesandeid. Tundub, et vahel see kukk tukastab ja teadmine kaob. Ühes mälumängus osalejatel oli suuri raskusi, seletamaks lahti selle sümboli tausta – lugu Piiblist, kus Peetrus Jeesust kolm korda salgab, enne kui laulab kukk ja talle Jeesuse ettekuulutatud reetmist meelde tuletab. Niisiis: inimeste eetilist valuläve, südametunnistust ...

Issanda telk on inimeste juures

Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: «Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.» Ilm 21:3 Armas rahvas, õed ja vennad! Kambja kiriku taaspühitsemine on Vabadussõja võidusamba valmimise ja 25. üldlaulupeo kõrval üheks Eesti uusima ajaloo tipphetkeks! Siinset pühakoda võib ...

EELK kirikukogu otsused

Valimiste aja määramineEELK kirikukogu otsus 29.04.2008EELK kirikuseadustiku § 207 lõike 1 alusel EELK kirikukogu otsustab:1. Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 2. november 2008 kuni 1. märts 2009. 2. Praostkondade nõukogude ja EELK XXVIII kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 1. märts kuni 31. mai 2009. 3. EELK vaimulike konverents ...

Ühiskonna tervikut kujundame üheskoos

Armas kirikuline, armas Eestimaa rahvas! Tervitan ja õnnitlen Sind Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul! Peetruse esimese kirja 2. peatüki 5. salmis öeldakse: «Laske ka ennast ehitada elusate kividena vaimseks kojaks.» Laske! Ajaloos võib näha vaid juhuste rida. Võib ka väita, et siin pole miski juhuslik, isegi juhus mitte. Tõde on kusagil vahepeal. Iseseisvuse andis meile nii sihikindel töö ja ...

Mälestame suurt kirikujuhti

Jumal on kutsunud meie keskelt ära Rooma-Katoliku Kiriku pea, paavst Johannes Paulus II - mehe, kes oli  suur eeskuju ja autoriteet paljudele. Tema ametissevalimine sai uue aja märgiks Euroopas, ta oli vabaduse, koostöö ja vaimse uuenemise sümboliks  maailmale. Meie võisime seda vahetult kogeda siis, kui Johannes Paulus II 1993. a Eestit külastas. Tema innustavad sõnad olid määratud kogu  ...