Kõik autori postitused

Üleskutse veteranide päevaks

EELK on teinud pikka aega head koostööd Eesti kaitseväega. Tarvitseb vaid nimetada kaplanite tööd kaitseväes või ühist osalemist rahvuslike tähtpäevade tähistamisel ning rahva eetilise ja aatelise palge kujundamisel. Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras pöördus kirikuvalitsuse poole palvega võtta 23. aprillil, kaitseväe veteranide päeval või sellele tähtpäevale eelneval jumalateenistusel EELK kirikutes eestpalvesse kaitseväelased, kaitseväe veteranid ja nende pered ...

Karjasekiri palvepäevaks ja paastuaja alguseks tuhkapäeval, 5. märtsil 2014

Andres Põder

«Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse, meie Issanda tundmise kaudu! Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.» (2Pt 1:2–3) Nende sõnadega juhatab apostel Peetrus sisse oma teise kirja. Niisiis, meile on antud kõik eluks vajalik. Ometi oleme kuulnud Eesti vähenevast rahvaarvust. See oli teemaks presidendi aastapäevakõnes, sellest rääkis ...

Pooliku teeklaasi dilemma

Aastavahetusel jagunes Eesti otsekui kaheks. Ühed väitsid, et möödunud aasta oli igati edukas, et meil on põhjust uhked olla. Teiste meelest kriis aina süvenes ja välismaale mindavat just seetõttu, et isamaa ilu mujalt ei paista. Poleemikat sünnitas seegi, kummad on paremad ja ausamad eestlased – kas optimistid või pessimistid. Ilmselt saab sarnast lähenemist laiendada ka kirikule. Siingi peitub permanentne vastuolu soovitu ja saavutatu vahel. Hea siiski, et avalikkuses ...

EELK peapiiskopi läkitus jõulupühadeks ja uueks aastaks 2014

Armsad kaaskristlased, õed ja vennad! Jeesuse sünni ettekuulutused Piibli lehekülgedel ulatuvad tagasi inimkonna algaega – Aadama ja Eevani. Prohvetite ettekuulutused, mida jõulukirikus kuuleme, on kirja pandud sadu aastaid enne Kristuse sündi. Jumal kõneleb kaasajaga läbi mineviku. Pärimus ja kultuuripärand on vahendid, mis võimaldavad mõista mitte ainult iseennast ja maailma, vaid ka Jumalat. Siiraki tarkuseraamatus öeldakse: «Vaadake muistseid põlvkondi ja nähke: kes ...

Üks küsimus

Seoses Välis-Eesti piiskopkonna otsusega kustutada EELK nimekirjast kaheksa kogudust, puudub EELK-l nüüdsest nendega lepinguline suhe, seega ka kantsli- ja armulauaosadus. Eesti Kirik küsib, mida tähendab armulauaosaduse punkt. Andres Põder, EELK peapiiskop: Armulauaosaduse küsimus kuulub meie usu juurde. EELK üheks alusdokumendiks olev Augsburgi usutunnistus mõistab kirikut kui «kõigi usklike kogu, kus evangeeliumi puhtalt kuulutatakse ja pühi sakramente ...

Hõimurahvaste palvepäeva läkitus

Untitled-3

Pühapäeval, 20. oktoobril palvetatakse Eestimaa kirikute jumalateenistustel meie sugulasrahvaste pärast. Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Piibliselts tähistavad hõimurahvaste palvepäeva. Me oleme tänulikud, et Jumal on hoidnud meie rahvast ja oma kogudust Eestimaal. Toogem palvepäeval Jumalale tänu ka meie hõimurahvaste eest, keda Ta on ajaloo keerdkäikudest läbi kandnud. Meie lastel ja lastelastelgi on võimalik lugeda eestikeelset ...

Usu ime

Käesoleva nädala teemaks on usk ja uskmatus. Tänavusel usuaastal on põjust ikka ja taas süveneda usu olemusse. Avastada selles iseennast, saada selles vägevaks ja viljakaks. Just nii, nagu kõneleb kirikukalendri tänane juhtsõna: «Aabraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks, selle ütluse järgi: «Nõnda peab olema sinu sugu.»» (Rm 4:18). See oli viide tähtede arvule taevalaotuses, pealegi Jumala tõotus. Hiljutisel reisil Türgimaale külastasime ...

Peapiiskopi tervitus kooliaasta alguse puhul

Armsad vennad ja õed! Taas on elevust ja rõõmu paljudes peredes ja koolimajades, sest kooliteed alustavad tuhanded Eestimaa lapsed, sealhulgas meie kiriku liikmed. Esmakordselt peale Eesti taasiseseisvumist avavad õpilastele uksed juba kolm luterlikku üldhariduskooli – lisaks kahe aasta eest alustanud Tallinna Toomkoolile ka Tallinna Kaarli Kool ja Tartu Luterlik Peetri Kool. See on suur Jumala ime ja arm, mille eest on põhjust olla tänulik. Tunnustust ja tänu väärivad ...

EELK tänab

EELK kirikuseadustiku § 404 lõike 2 alusel annan EELK tunnustusmärgi järgmistele inimestele: Tiit Kaarlõp, kiriku kaastööline, Kiriku Varahalduse haldur, Henn Männik, Türi koguduse revisjonikomisjoni esimees, kirikumees, Valdo Prommik, Tallinna Püha Vaimu koguduse kauaaegne juhatuse liige, Siiri-Mai Ronimois, Tallinna Püha Vaimu koguduse muusik, Inge Sepp, Rapla Maarja-Magdaleena koguduse kauaaegne nõukogu liige ja käsitööringi juhendaja, Edgar Suurväli, Rannamõisa ...

Võit on julgete päralt

Andres Põder

Kirik sündis hirmu ületamisest Püha Vaimu abiga. Lukus uste taha peitunud mehed astusid nelipühapäeval rõõmusõnumiga rahva keskele ja samal päeval liitus nendega ligi kolm tuhat inimest. Märtrite aeg seisis alles ees. Tollased kristlased teadsid, millega riskisid. Brutaalseid kombeid harrastavas antiikmaailmas oli hirm mõistetav. Jeesus ise ütleb mäejutluses, et tema pärast laimatakse ja kiusatakse teid taga ning räägitakse teist valetades kõiksugust kurja (Mt 5:11). ...

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühisavaldus «Euharistia ja jumalateenistus»

Õigeusklikud ja luterlased on elanud Eestis üheskoos sajandeid. Ametlikud omavahelised kõnelused kiriklikul tasandil said esmakordselt alguse 2006. aastal. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK) ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) moodustasid komisjoni, mida juhivad vastavalt metropoliit Stefanus ja peapiiskop Andres Põder, ning alustasid omavahel dialoogi. Esimene kohtumine toimus 6. detsembril 2006 Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis. Kõneluste raames otsustati ...

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoppide läkitus ülestõusmispühadeks AD 2013

Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: «Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!» Mt 28:5–6 Armsad vennad ja õed Kristuses, ärge kartke! Pühakirja suurim rõõmusõnum meile on kuulutus Kristuse ülestõusmisest. Jeesus on surnuist üles äratatud ja me ei pea teda otsima surnute hulgast. Mure ja lein on lõppenud, uus elu ja uus hommik on koitnud jumalikus ...

Avarduvast ajaloost

Eesti Vabariigi 95. aastapäeva eel on meid tabanud üllatav pööre meie rahva ajaloo mõistmises. Viie aasta eest, luterliku kiriku iseseisvumise 90. aastapäeva ettekandes, ütlesin: «Traditsiooniline kujutlus muistsest kuldajast ja järgnenud pimedast orjaööst sobis hästi võitluseks parunite ülemvõimu vastu. On usutav, et lähiaeg tõrjub politiseeritud mustvalge käsitluse välja mitte ainult teadlaste monograafiates, vaid ka rahva arusaamades. Selleks on märke.» Ei osanud arvata, ...

Karjasekiri palvepäevaks ja paastuaja alguseks tuhkapäeval, 13. veebruaril

«Ma usun, aita mind mu uskmatuses.» Mk 9:24 Armsad õed ja vennad! Usuaasta palvepäeval on mitmekordselt põhjust tunnistada oma usu nõtrust ja paluda Jumala armu ja abi, nii nagu eeltoodud piiblitekstis tegi haige poisi isa. Ka tänane ühiskond pole terve. Ühed ütlevad, et eestlased on kõige vähem usklik rahvas, teiste meelest oleme üks usklikumaid, kahjuks ebausklikumaid. Ka mitmete pahede poolest nagu perekondade lagunemine, alkoholitarbimine, narkosurmad või tapmised ...

Peapiiskopi läkitus kogudustele jõulupühadeks ja uueks aastaks 2013

Armsad vennad ja õed! Jõuluaeg paneb usuleegi meie südames taas eredalt särama: kirikud täituvad inimestega, kõikjal kõlavad jõululaulud, valdavaks saab soov jagada rõõmu ja teha head ning hinge hoovab eriline rahu. Karjased Petlemma väljal olid esimesed, kes uskusid ingli sõnumit Päästja sünnist ja asusid teele, et ise lapsukest näha. Tagasi läksid nad Jumalat kiites, sest kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Nende usk oli leidnud kinnitust, kuid selle usuga olid ...