Kõik autori postitused

Raamatusuvi

Andres Põder

Mis oleks vihmasel suvel parem kaaslane kui raamat? Päevad on pikad. Vaja on puhata ja end lõdvaks lasta. Samas võiks see olla emotsionaalselt ja intellektuaalselt rikastav aeg. Vaimuvara, mis kristliku kirjanduse näol koduriiulil, raamatukogus või poeletil ootab, lausa kibeleb suvitaja seltsi. Tahab soojendada teda seestpoolt otsekui päike, mille paitust väljastpoolt pikisilmi ootame. Kas seda hingevalgust leidub Eestimaal piisavalt? Suured ketipoed nagu Rahva Raamat või ...

Kirikulaeva tüüril ja mastikorvis

Andres Põder

Tantsivad ja trumme taguvad lõunamaa pojad. Gregoriaane ja kõrgklassikat kõlada laskvad koorid. Delegatsioonide hordid igast ilmakaarest, seisusest, soost ja vanusest. Iidsed ja mõistetamatud rituaalid ning viimase peal tele- ja digitehnika. Ning sõnad – inimlikult julgustavad ja ülendavad sõnad! Sellisena on meelde jäänud paari aasta tagune Canterbury peapiiskopi ametisseseadmine. Niisugune sündmus pole üksnes pidu, vaid Jumala ilmutuse võimas tunnistus. Ka meie kiriku uue ...

Tänu

Tänan südamest kõiki, kes mind minu 65. sünnipäeva ja emerituuri siirdumise puhul oma osavõtuga tänuteenistusest Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus, oma eestpalvete, heade soovide ja kinkidega meeles pidasid! Minu sünnipäevakingina on Mustamäe Maarja Magdaleena kiriku ehitamise heaks annetatud 4673 eurot ja konsistoorium on lubanud täiendada seda 5000 euroni. Olgu see tänumeelne ohver innustuseks ühistele püüdlustele uue pühakoja rajamisel. Samuti avaldan tänu nii Eesti ...

Tema teenistuses

Head kirikulised, armsad õed ja vennad! Tänase päeva juhtmõtteks on meie kirikukalender andnud Taaveti 90. laulu 14. salmi: Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja! Iga algus on eeloleva iseloomustus ja terviku põhitunnus. Teame, kui suurt mõju avaldab lapsepõlv inimese elusaatusele. Tuntud on vanasõnad nagu: «Mida õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas» või «Mida külvad kevadel, seda lõikad sügisel». Õnnelik on inimene, kes ...

Eestimaa kristlastele

Armsad vennad ja õed Kristuses! Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Oleme tänulikud Jumalale, kes on kinkinud meile rahu ja armu elada rahulikku elu ning teenida teda viisil, kus me ei ole pidanud kogema otsest tagakiusu oma usu praktiseerimisel ja kuulutamisel. Samas ei ole sellist rahu ja õnnistuse aega kõigil meie vendadel ja õdedel maailma erinevates paikades. Erilist kannatust on pidanud kogema kristlased sellistes maades nagu ...

Maarjamaa auväärne ja nooruslik nägu

Andres Põder

Eeloleval pühapäeval, neitsi Maarja sünnipäeva eelõhtul toimub Pirita vana kloostri kirikus teema-aasta «Kaheksa sajandit Maar­jamaad» oikumeeniline avapalvus, kuhu on oodatud kõik. Kaheksa sajandit tagasi, Lateraani kirikukogul tutvustati maailmale esmakordselt siinseid alasid kui Maarjamaad. Võime tinglikult öelda, et sellest alates kuulume õhtumaa kristlike rahvaste perre. Vaevalt on lähiajal oodata suuremat juubelit. Küll täiendavad seda paljud teised. Ka meie kirikus ...

Väärtused poliitilistes tõmbetuultes

Andres Põder

Elame usuliste, ideoloogiliste, poliitiliste ja sõjaliste pingete maailmas. Üks kasutab ära teist. Kas on juhus, et ühiskonda lõhestav ja seni varjusurmas olnud kooseluseaduse eelnõu anti menetlusse just Krimmi annekteerimise järel? Kohe lasti käiku ka hinnang, et selle eelnõu oponendid esindavad «Putini mõtteviisi» või lausa Hitleri oma. Sidudes väärtusi neid kuritarvitanud režiimidega tuleks ehk loobuda tööstki, sest kommunistide lemmikloosungiks oli «Au tööle!» ja natsid ...

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoppide läkitus ülestõusmispühadeks A.D. 2014

Kristus ütleb: «Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed» (Ilmutusraamat 1:18). Valul ja kannatusel on oma mõte ja tähendus. Kristuse ristitee on ajaloos märgiks ja meeldetuletuseks, et raskuse kandmisega kaasneb ka õnnistus, rahu ja rõõm. Oleme paastuajal ehk isiklike murede ja ebaõnnestumiste juures keskendunud mõtlemisele, mis on Jumala tahe ning juhtimine. Vast oleme küsinud, mida Jumal meilt ootab. Nii ...

Üleskutse veteranide päevaks

EELK on teinud pikka aega head koostööd Eesti kaitseväega. Tarvitseb vaid nimetada kaplanite tööd kaitseväes või ühist osalemist rahvuslike tähtpäevade tähistamisel ning rahva eetilise ja aatelise palge kujundamisel. Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras pöördus kirikuvalitsuse poole palvega võtta 23. aprillil, kaitseväe veteranide päeval või sellele tähtpäevale eelneval jumalateenistusel EELK kirikutes eestpalvesse kaitseväelased, kaitseväe veteranid ja nende pered ...

Karjasekiri palvepäevaks ja paastuaja alguseks tuhkapäeval, 5. märtsil 2014

Andres Põder

«Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse, meie Issanda tundmise kaudu! Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.» (2Pt 1:2–3) Nende sõnadega juhatab apostel Peetrus sisse oma teise kirja. Niisiis, meile on antud kõik eluks vajalik. Ometi oleme kuulnud Eesti vähenevast rahvaarvust. See oli teemaks presidendi aastapäevakõnes, sellest rääkis ...

Pooliku teeklaasi dilemma

Aastavahetusel jagunes Eesti otsekui kaheks. Ühed väitsid, et möödunud aasta oli igati edukas, et meil on põhjust uhked olla. Teiste meelest kriis aina süvenes ja välismaale mindavat just seetõttu, et isamaa ilu mujalt ei paista. Poleemikat sünnitas seegi, kummad on paremad ja ausamad eestlased – kas optimistid või pessimistid. Ilmselt saab sarnast lähenemist laiendada ka kirikule. Siingi peitub permanentne vastuolu soovitu ja saavutatu vahel. Hea siiski, et avalikkuses ...

EELK peapiiskopi läkitus jõulupühadeks ja uueks aastaks 2014

Armsad kaaskristlased, õed ja vennad! Jeesuse sünni ettekuulutused Piibli lehekülgedel ulatuvad tagasi inimkonna algaega – Aadama ja Eevani. Prohvetite ettekuulutused, mida jõulukirikus kuuleme, on kirja pandud sadu aastaid enne Kristuse sündi. Jumal kõneleb kaasajaga läbi mineviku. Pärimus ja kultuuripärand on vahendid, mis võimaldavad mõista mitte ainult iseennast ja maailma, vaid ka Jumalat. Siiraki tarkuseraamatus öeldakse: «Vaadake muistseid põlvkondi ja nähke: kes ...

Üks küsimus

Seoses Välis-Eesti piiskopkonna otsusega kustutada EELK nimekirjast kaheksa kogudust, puudub EELK-l nüüdsest nendega lepinguline suhe, seega ka kantsli- ja armulauaosadus. Eesti Kirik küsib, mida tähendab armulauaosaduse punkt. Andres Põder, EELK peapiiskop: Armulauaosaduse küsimus kuulub meie usu juurde. EELK üheks alusdokumendiks olev Augsburgi usutunnistus mõistab kirikut kui «kõigi usklike kogu, kus evangeeliumi puhtalt kuulutatakse ja pühi sakramente ...

Hõimurahvaste palvepäeva läkitus

Untitled-3

Pühapäeval, 20. oktoobril palvetatakse Eestimaa kirikute jumalateenistustel meie sugulasrahvaste pärast. Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Piibliselts tähistavad hõimurahvaste palvepäeva. Me oleme tänulikud, et Jumal on hoidnud meie rahvast ja oma kogudust Eestimaal. Toogem palvepäeval Jumalale tänu ka meie hõimurahvaste eest, keda Ta on ajaloo keerdkäikudest läbi kandnud. Meie lastel ja lastelastelgi on võimalik lugeda eestikeelset ...

Usu ime

Käesoleva nädala teemaks on usk ja uskmatus. Tänavusel usuaastal on põjust ikka ja taas süveneda usu olemusse. Avastada selles iseennast, saada selles vägevaks ja viljakaks. Just nii, nagu kõneleb kirikukalendri tänane juhtsõna: «Aabraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks, selle ütluse järgi: «Nõnda peab olema sinu sugu.»» (Rm 4:18). See oli viide tähtede arvule taevalaotuses, pealegi Jumala tõotus. Hiljutisel reisil Türgimaale külastasime ...