Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Ainult külvaja saab kord lõigata

MartinsonAlo_2017

Neid, kes on nüüdsel ajal rikkad, käsi, et nad ei oleks ülbed ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks; käsi neil teha head, saada rikkaks headelt tegudelt, olla lahke ja helde käega, talletades enesele vara heaks aluskiviks tuleviku tarvis, et haarata kinni tõelisest elust. 1Tm 6:17–19 Ära looda ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale! Nii kõlas apostli üleskutse neile, keda peeti rikasteks. Noorele Timoteosele ...

Silm on ihu lamp

MartinsonAlo_2015

Mt 6:19–23 Oleme reformatsiooni juubeliaasta tähistamise lõpusirgel, 31. oktoober ei ole enam kaugel. Tehtut on peagi seljataha jääval juubeliaastal palju. Milliseks kujuneb sel ajal külvatust võrsuv vili ning millisesse aita see paigutub, hakkame nägema niipea, kui terad võrsuvad ja saabub lõikus. Kogeme lootusetunnet, kui võime tõdeda, et aidad on täitunud soovitud ja oodatud viljaga. Kas saaksime praegu juubeldada, kui aastasadade vältel oleks keskendutud üksnes ...