Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Palju õnne, Külli Salumäe!

Viljandi Pauluse kogudus pidas lõikustänupühal meeles oma muusikatöö juhti Külli Salumäed, kel täitus 60 eluaastat. Kirikumuusikuna on ta koguduses tegev olnud üle 30 aasta. Külli Salumäe (fotol) on enda kohta kirjutanud: „Vähemalt poole oma elust olen pidevalt kellelegi midagi õpetada tohtinud: muusikat, noorsootööd, avalikku esinemist. Olen seda väga nautinud, olenemata sellest, kas minu partneriteks on olnud sõimerühma väikesed inimesed, üldhariduskooli õpilased, ...

Villu Jürjo tähistas sünnipäeva filateelianäitusega

Villu ja Tuuliki Jürjo filateelianäituse avamisel. Jaan Männik. Emeriitõpetaja Villu Jürjo avas 13. novembril Viljandi Pauluse kirikus filateelianäituse „Eesti kirikud“.  Ta on korraldanud sarnaseid näitusi teistel teemadel Võru, Tallinna Jaani ja Narva Aleksandri kirikus. Seekord oli näituse avamine seotud Villu Jürjo 70. sünnipäevaga ning tema ja Tuuliki Jürjo 20. abieluaastapäevaga. Sündmusele lisasid pidulikkust orelimuusika, laulud kitarri saatel Tõnis ...

Mu kodu on minu kindlus

Js 54:7–10 Jeesus oli Ketsemani aias, kuhu oli tulnud ühes oma õpilastega pärast paasasöömaaega. Mõne tunni eest söögilauas oli ta neile ütelnud, et peab neist lahkuma, et minna oma Isa juurde neile aset valmistama. Kas nad taipasid, et neile harjumuspäraseks saanud rännak Jeesusega jääb seljataha?  Jeesus kõneles neile sellest: „Kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob ...

Usu kuulekusest

Praats,Allan Viljandi Paulusse okt2011

Rm 16:25–27 Eeloleva pühapäeva teemaks on kutse valmistada teed tulevale Issandale. Õigus tasandada teed ja teha väravad kõrgeks on kohane neile, kes seda tööd teha tahavad ja oskavad. Selleks, et tee tuleks tasane ja sirge, et käänakud, langused ja tõusud oleks õigesti ja hästi välja mõõdetud, tuleb päris palju vaeva näha. Seda enam on see keeruline, et meid ei ole kutsutud ehitama teetammi läbi soode ja rabade, vaid läbi inimsüdamete arvamiste ja mõtlemiste üksmeelsuste ...

Et sa teeksid, mis on õige

Praats,Allan Viljandi Paulusse okt2011

Mi 6:6–8 Tuleme pühapäeval Jumala aujärje ette oma igapäevaste askelduste ja rähklemiste ning ka puhkuste ja meelelahutuste saginast. Koguneme variseride ja tölneritena, patuste ja õigeksmõistetutena. Tuleme, sest oleme jumalarahva killuke, Kristuse kogudus. Nõnda on see olnud meie eelkäijatega läbi aastatuhandete. Taas on võetud ette teekond pühakotta, et oma ellu õnnistust paluda ja kinnitust saada, et meil oleks rahu Jumalaga. Nelipühiks Jeruusalemma templisse tulnud ...

Inimese Pojal on meelevald andestada

Praats,Allan Viljandi Paulusse okt2011

Mk 2:1–12 Vana Testamendi laulik kõneleb Jumala armust oma rahva vastu: «Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse Seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele, et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele, ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske.» (Ps 78:5–7) Jumala lunastusteod ja Seadus on üha olnud Jumala rahva tunnistuseks ja ...

Surm on surnud, Jeesus elab

Luuka 24:1–12 Naised tulid hauale esimesel võimalusel. Varahommiku hämaruses oli näha, et kivi oli hauakambri eest ära veeretatud. Hauakamber oli tühi. Ei olnud võimalik Jeesuse ihu eest kombe kohaselt hoolt kanda. Seisid nõutuna, lõhnarohud käes. Nad olid pidanud viimastel päevadel palju üle elama. Jeesus vangistati ootamatult aasta suurimal pühal Jeruusalemmas. Sündmused järgnesid üksteisele kohutava kiiruse ja paratamatuse ängistava jõuga. Jeesuse ülekuulamise ajal ...