Kõik autori postitused

EELK vaimuliku pädevus­mudel on vastu võetud

Eneseväljendusoskus on üks pädevustest, mida vaimulik vajab. Pindi ja Vastseliina koguduse õpetaja Argo Olesk Võru praostkonna 2018. aasta jõulupeol end väljendamas. Vasakult õpetajad Margit Lail, Andres Mäevere, Jaak Pärnamägi, Argo Olesk ja praost Üllar Salumets. Kätlin Liimets. Käesoleva aasta sügisel kinnitas konsistoorium EELK vaimuliku pädevusmudeli.  Selle mudeli koostamise tingis vajadus ühtlustada vaimulike taseme-, kutse- ja täienduskoolitust ning ...

Palvest ja vaikusest

KährikAllan2018

„Mul on vaja nii palju teha, et esimesed kolm tundi pean ma palvetama.“ See äratundmine kuulub Martin Lutherile. Teisedki suured usunaised ja -mehed on rõhutanud palvetamise olulisust, ise palju palvetanud ning teistelegi palvekunsti õpetanud. Mis on palve? Hästi lihtsalt öeldes on palve kahekõne Jumalaga, selline usalduslik ja tõsine kahekõne, kus vestlejad on osaduses teineteisega. Millest inimese jutt koosneb? Inimene tänab ja palub, kiidab ja laidab, jagab oma teadmisi, ...

Üks väga julge pagulane

Kährik, Allan

1Ms 12:1–4 Jumala sõna kuulamine on oluline. Meie päikesealuses maailmas on paraku tähtis ka see, kuidas teised inimesed tajuvad seda, kui keegi kuulab Jumala sõna. Teisiti öeldes on oluline, millist tunnistust annab Jumala sõna kuulaja teistele inimestele nii selle sõna kui omaenda usu ja usalduse kohta. Aabram saab Jumala käest teada, et tal tuleb oma kodumaalt lapsepõlvekodust ja omaste keskelt ära minna ühele hoopis teisele maale, mille nime ja asukohtagi ta veel ei ...

Inimese pärisosast päikese all

Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks! Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. 1Kr 10:12–13 Juhtusin möödunud nädalal koos tütrega vaatama Sojuzmultfilmi 1977. a valminud multifilmi «Pjatatšok». Lugu  räägib mägrapojast, kes leiab viiekopikalise ja hakkab otsima õnnetut kaotajat. Oma teel ...

Võimete kohaselt ja vajaduste järgi

Mooses vastas neile: «See on leib, mida Issand annab teile süüa. Issand käskis nõnda: Igaüks kogugu sellest niipalju, kui ta sööb, kann iga pea kohta, vastavalt teie hingede arvule; igaüks võtku nende jaoks, kes tema telgis on!» Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda, ja nad kogusid, üks rohkem ja teine vähem. Aga kui nad mõõtsid kannuga, siis ei olnud ülearu sellel, kes oli kogunud rohkem, ega tundnud puudust see, kes oli kogunud vähem; igaüks oli kogunud nõnda palju, kui ta sõi. ...