Kõik autori postitused

Uued juhid seesmiselt lõhenenud kirikutele

Kirikujuhi isikust sõltub suurel määral nii kiriku avalik pale, suhe ühiskonna ja riigiga kui ka vaimulike omavahelised suhted kiriku sees. Kaks nädalat tagasi, 6. novembril suri Bulgaaria Õigeusu Kiriku patriarh Maksim, kelle puhul polnud märkimisväärne mitte ainult tema kõrge vanus (suri 98aastasena), vaid ka see, et ta jõudis olla patriarh ajaliselt kauem (aastast 1971) kui näiteks Moskva patriarhid Pimen I (1971–1990) ja Aleksius II kokku (1990–2008). Ka oli Maksim ...

Mormoon Ameerika presidendiks?

Isegi kui Ameerika Ühendriikide 45. presidendiks ei valita mormoon Mitt Romneyt, on siiski oluline küsida, mis muutuks (juhtuks) siis, kui suurima kristlaste arvuga ühiskonnas ühel hetkel valitaks presidendiks mormoon. Usulisi kogudusi on ameeriklastel tuhandeid ning enam kui kusagil mujal maailmas on nad harjunud ka jälgima, et ükski usugrupp oma koguduses kehtivaid norme ja uskumusi teistele riigi abiga peale ei suruks ning et ka riik omakorda ei takistaks ühegi koguduse ...

Kui karmi käega võib juht olla?

Ühiskondade ja inimkoosluste juhtimised jaotatakse üldjuhul «karmikäelisteks» (autoritaarseteks) ja demokraatlikeks. Demokraatlik juht võtab otsuseid vastu reegli- ja eesmärgipäraselt ning demokraatliku meetodi kohaselt (ette informeerides, kaasates, nõu pidades ja kollektiivselt otsustades – nt hääletusel, kus kõikide hääled on võrdse kaaluga). Autoritaarne juht paneb oma võimu maksma omavoliliselt. Nädal tagasi leidsin huvitava artikli poliitilise juhtimise uuringutest. ...

Sina ei tohi mitte televiisori ette magama jääda

Väga raske suvi on olnud. Vihma on palju sadanud, päikest nappinud ning telerist tulnud järjepidevalt ja ilma vahedeta. Kõigepealt tulid jalgpalli Euroopa meistrivõistlused, siis ülekanded Londonist olümpiamängudelt. Vahepeal on jooksnud «Oru valitsejad», «Uhhuuduur» ja «Selgelt­nägijate tuleproov». Suvi on pildikasti ees olnud töine. Enamasti olen olnud hea televaataja. Aga vahel libastun  minagi. Kui Usain Bolti 200 m finaaljooksu ülekandeni Londonist olid jäänud ...

Alar Kilp: õigeusult on läänel õppida

Mitme Rumeenia õigeusu kiriku sise- ja välisseinad on täis maalinguid piibellikel ja rahvusajaloolistel teemadel. Pildil on Moldovita kloostri kirikuhoone Suceava maakonnas.  Repro

Märtsis toimus Hollandis Nij­megenis konverents teemal «Õigeusu kristlus Euroopas – loodud ja lammutatud piirid», mille organiseerijaks oli Nijmegeni Radboudi ülikooli idakristluse uuringute instituut.Eesti omapäradEestit puudutavaid ettekandeid kuulates imestati, kui kuuldi, et meil on suuremate probleemideta võimalik pöörduda luterlusest õigeusku ja vastupidi. Näiteks rumeenlased ei kujuta ette, et sealne ...

Kas ja kuidas meid mäletatakse?

Paar nädalat tagasi kuulsin mõtet, et taevas ei suleta meie kohta käivaid materjale mitte meie surma hetkel, vaid põlvkond pärast seda. Ehk meie lõplik mõju teistele inimestele selgub mitte meie maise elu lõpus, vaid üks või kaks põlvkonda hiljem. Endast vanema põlvkonna elust ja olust, saatusest ja käekäigust tean ma rohkem kui neist, kes on minust mitu põlvkonda eespool. Vanavanematest tean pea ainult seda, kes nad olid inimestena. Ma ei oska aimatagi, mis tunne võis neil ...

Jeesus – ettevõtte tegevjuht, 2

Täiuslik täisteenindus Ameerika pastorid-ettevõtjad  püüavad jõuda «täiusliku täisteeninduseni» ning seejuures ei piirduta vaid pühapäevaste jutluste ja traditsionaalse piiblisalmide lahtiseletamisega. Nad hoiavad kirikuhooneid lahti seitse päeva nädalas, koidust videvikuni, ning pakuvad tõeliselt kõikehõlmavat teenustepaketti. Mõnes suurkirikus on seetõttu ...

Jeesus – ettevõtte tegevjuht, 1

Ameerika Ühendriikide evangelikaalsed megakirikud järgivad oma tegevuses äriettevõtete põhimõtteid ning on saavutanud seniolematu kirikuliikmete arvu kasvu. Sellised kirikukülastajatele kui klientidele kõikvõimalikke mugavusi, teenuseid ja teatraalseid etendusi pakkuvad kirikud ei meenuta enam traditsioonilisi kirikuid isegi väljanägemise poolest. Näiteks kui keegi loodab leida Willow Creeki kirikust ...

Kirik vajab usuteaduslikku ülikooli

Intervjuus Eesti Kirikule selgitab Alar Laats Usuteaduse Instituudi (UI)  rektori kohalt tagasiastumise tagamaid. Kuidas hindate EELK peapiiskopi suhtumist usuteadusesse? Ma ei arva, et peapiiskop Andres Põder usuteadust alahindaks. Minu arvates oleme peapiiskopiga ühel meelel, et usuteadus on väga oluline ja UI peaks olema ülikool ning vastama kõikidele nõudmistele, mida riik ülikoolidele esitab. Ilmselt oleme me ühel ...

Lugejate Leeritund: Islam

Islam on üks kiiremini kasvavatest maailmareligioonidest. Kui praegu on maailmas islamiusulisi umbes 1,3-1,4 miljardit (kristlasi on üle 2 miljardi), siis see arv kasvab järjest tänu nii kõrgele iibele kui ka pöördumisele islamiusku. Võib kõlada paradoksaalselt, aga pärast 11. septembri rünnakut, millest alates on kogu maailmas tuntud varasemast suuremat huvi islami religiooni, tsivilisatsiooni ja kultuuri vastu, ...