Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Kohtumisrõõm

Prykk_Aivo

Jeesus ütleb: „Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle.“ Siis mõned ta jüngrid ütlesid üksteisele: „Mis see on, mida ta meile ütleb: „Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle!“ ning „Ma lähen Isa juurde!“?“ Nad ütlesid siis: „Mis see on, mida ta ütleb: „Veel pisut aega“? Me ei tea, mida ta räägib.“ Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid ...

Sügavast igatsusest olla hea karjase juhitud

Prykk_Aivo

Hs 34:11–16 Täna, hea karjase pühapäeval mõtleme Jeesusele kui Jumala saadetud heale karjasele. Jeesus kui hea karjane, mida see õigupoolest võiks tähendada? Vana prohvetitekst Hesekieli raamatust viitab eespool Iisraeli juhtide ja karjaste valitsemise puudustele: «Häda karjastele, kes karjatavad iseendid! Kas karjased ei peaks karjatama lambaid?» Valjuse ja vägivallaga valitsevad karjased rahvast. Jumal annab teada, et ta teeb lõpu sellisele ülekohtusele valitsemisele: ...

Sellest, mis jääb

Prykk_Aivo

Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: «Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale! Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te ...

Kõik janused, tulge vee juurde!

Prykk_Aivo

Rm 4:1–8 Paulus juhib kirja saajate tähelepanu sellele, mida Aabraham leidnud oli või kuidas ta leitud oli. «Aabraham uskus Jumalat, ja see arvati talle õiguseks» (Rm 4:3b). Samale õndsuse saladusele viitab Taaveti laulu salm, kus laulik kiidab õndsaks seda, kellele Jumal on ülekohtu andeks andnud. Tegemist on õigusega, mis tuleb Jumala käest, toob rahu ja puhta südame. Jumaliku armu ülimat õndsust võivad kinnitada kõik, kes on end leidnud sellisest täiusest puudutatuna. ...

See aeg on tõesti ukse ees

Prykk_Aivo

Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis. Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. 2Pt 1:19–21 Täna, advendiajal, mõtleme Jeesuse ...