Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Mida noored ise oluliseks peavad?

Iseseisvust ja isiklikku arengut väärtustav noor tahab oma elu ise kujundada. Tähelepanu vääriv on seejuures, et samavõrra on neile oluline õigete valikute tegemine ja panustamine. Püüdes üldistatult esile tuua, mida viimase aja uurimuste põhjal noored oma elus väärtuslikuks peavad, siis esmalt tausta avamiseks niipalju, et võrreldes varasemaga on muutunud mõnevõrra uuringute fookus*. Kui varasemalt oli rõhk sellel, kuivõrd on noored võtnud omaks ühiskonna põhi- või ...

Noored suudavad võtta vastutust

Osalesin 17.–18. mail Tallinnas noortevaldkonna suursündmusel „Noorum 2023“, mille raames arutleti noortevaldkonna tulevikku kujundavatel teemadel. Et kirikuski on noorte teema aktuaalne, siis loodetavasti aitab riikliku noorte ja noorsootöö arengute parem tundmine kaasa ka koguduste noortetööle. Peeti aru, millised on tänapäeva noorte ootused ning millised on ühiskonna ootused noortele. Tõdeti, et nüüdisaja globaalsete muutustega kaasnev mõjutab noori ja seetõttu vajab ...

Olla valmis imega kohtuma

All-focus

Jh 11:47–53 Tänu taevale, et Johannese evangeeliumidesse on kirja saanud mõned lõigud, mille juures Jeesuse eemalolu on sama kõnekas kui Issanda teod ja tähendamis- ning õpetussõnad. Need read aitavad meil selgemalt näha lunastusloo arenemist ja selle mõistmist Jeesuse kaasaegsete poolt. Mõnd näidet esile tuues alustaks lõiguga Jh 3:22–30. Jeesus oli apostlitega läinud Juudamaale ja Ristija Johannes selgitas oma mõneti segaduses olevaile jüngritele viimaks Jeesuse olulisust ...