Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Saada tugevaks seesmise inimese poolest

Ef 3:14–21 On palvepühapäev. Läbi üheksa erineva lugemisaasta keskenduvad kirikukalendri piiblitekstid sel pühapäeval palveteemale.                  Ütlen isiklikult ning kainestavalt ära, et palvetamine ei ole minu iseloomus just kõige tugevam külg. Ma ei tea, kas tegelikult seega olen päris õige inimene palvetamise teemadel sõna võtma. Palun küll pidevalt Jumalat. Erinevate asjade pärast. Et ta juhiks minu ja abikaasa ...

Issand tahab elada pimeduses

LuupAare2 copy

2Ms 17:1–6 Pühapäeva teema on „Jeesus ilmutab oma jumalikku väge“. Kirikukalendris antud tekstikoht toob selle kohta näite Vanast Testamendist: Mooses lööb oma kepiga kaljut. Sellest tungib välja veeallikas ning joodab janust Iisraeli rahvast. Milline näide veel paremini sobiks teofaania ehk Jumala ilmumise rõhutamiseks? Meil inimestena on erinevad maailmavaated. Kas Jumal on ligidal või kaugel? Näitlikustagem meie mõtlemist paiknevana koordinaatteljestiku x-teljel. Ühe ...

Ajend kiriklikuks haldusreformiks on olemas

Alltoodud mõtteid ärgitas mind reastama Eesti Kiriku ajakirjaniku küsimus vaimuliku mitmest ametist. Laiemal tööpõllul tegutsemise tingib enamasti pragmaatiline kaalutlus: igapäevaseks toimetulekuks jääb koguduseõpetaja sissetulekust vajaka. Tänasel päeval suudab vaimulik oma palgast ilma kogudusevälise toeta vaid linnakoguduses pere ära toita. Üheks võtmeküsimuseks, mis võiks leevendust ning lahendusi pakkuda, on kiriklik haldusreform. Loodan väga, et sellel teemal ...