Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Autasude komisjoni tööst statistika abil

21.01.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

2014. aastal sai EELK aukirja konservaator Hilkka Hiiop, kes oli tegev Tallinna Kaarli kiriku altarimaali restaureerimisel. Pildil koos koguduse juhatuse esimehe Vootele Hanseniga, kes pälvis 2007. aastal EELK teeneteristi II järgu ordeni.
Erik Peinar

EELK autasude komisjoni koosolekul hinnati möödunud aastate tegevust.

Tänuüritusest nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus on kujunenud kaunis traditsioon. See on olnud helge päev, kus on võimalus tänada tublisid töötegijaid ja partnereid, kelleta ei kujutaks ette oma kogudust või kiriklikku töövaldkonda.
Toon välja statistilisi andmeid. 2014. a anti välja 15 EELK Teeneteristi; 5 EELK Teeneteristi tunnustusmärki; 39 EELK aukirja ja 62 tänukirja.
Peapiiskop andis välja järgmised tunnustused: aasta 2013 vaimulikud – Ants Tooming ja Tauno Toompuu; aasta 2013 juhatuse esimees – Karl Mäesepp; aasta 2013 kirikumuusikud – Merle Liblik ja Lia Salumäe; aasta 2013 lastetöö tegija – Liis Arnek; aasta 2013 noorsootöö tegija – Kristiina Seppel; aasta 2013 diakooniatöötaja – Ester Liinak. Meediapreemia pälvisid Ene Kõster ja Anne Raiste Eesti Rahvusringhäälingust. Aasta sündmusteks 2013 kuulutati kirikunoorte talvepäevad Põltsamaal ja peretöö keskuse avamine.
2014. aastal tänati 25 koostöömedaliga meie kiriku ja koguduste häid ja kauaaegseid välispartnereid. Üks medal läks Hollandisse, 2 Kanadasse, 5 Saksamaale ja 17 medalit Soome riigi kodanikele. Alates 2011. aastast on antud välja 257 medalit. Koostöömedaleid saab taotleda jooksvalt kogu aasta vältel.
Autasude komisjon juhib tähelepanu sellele, et kandidaatide esitamisel võetaks arvesse niihästi kiriku teema-aastatega seotud tegevusi ning hinnataks võimalikke kandidaate pikemas perspektiivis.
2015 tähistame ristiusu ajaloo olulist tähtpäeva – kaheksa sajandit Maarjamaad; 2017 möödub 500 aastat reformatsiooni algusest Saksamaal. Peatselt tähistame EELK 100. ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva.Komisjon annab teada, et oma inimeste tunnustamiseks saab 1. veebruarini esitada konsistooriumile autasude taotlusi.
Nüüdsest on võimalus Teeneteristi kavaleridel tellida vastava järgu miniatuur internetis: http://www.eelk.ee/eelk_tanab.php
Tiit Salumäe

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)