Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Aukuninga alandustee

12.04.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Jeesus, Aukuningas, läks Jeruusalemma – vastu kannatustele ja ristisurmale, ent ka ülestõusmise rõõmule. Viimane nädal Jeesuse ülestõusmise eelsel teekonnal oli täis tähendusrikkaid sündmusi. Kuidas seda kõike lühidalt kokku võtta?
Issand ütles: „Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu“ (Jh 3:14–15). Sellega meenutatakse meile hetke Iisraeli ajaloos, kõrberännakul, mil rahva sõnakuulmatuse tõttu tulid mürkmaod neid salvama.
Olukorra päästis Moosese valmistatud ja ridva otsa riputatud vaskmadu, kellele vaadates jäid salvatud elama.
Nii nagu paljust muustki Vanas Testamendis, sai ka vaskmaost Kristuse ettekuulutaja. Jeesus ülendati ristipuule, kus temast sai lepitusohver patust salvatud inimeste eest.
Ristilöödu kuju kõrgub ajast aega maailma kohal, teda näevad kõik rahvad, kellele kuulutatakse evangeeliumi. Kuid pelgast nägemisest ei piisa, et pääseda.
Jeesusesse tuleb uskuda, tähendab: usaldada end täiesti tema hoolde, kes ei pidanud paljuks kannatada ja surra meie pärast. Ainult nõnda on meil „temas igavene elu“.
Aidaku Jumal leida nendel pühadel see, mis meid eriliselt kõnetab, puudutab ja edasi viib. Jumal on oma Pojas teinud kõik, et võiksime minna surmast ellu.
Marek Roots

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)