Esileht » Uudis » Uudised »

Asutati sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik

25.09.2002 | | Rubriik: Uudised

Kirikuvalitsuse septembrikuu istungil otsustati asutada sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik.
Asutajaiks on EELK ja EELK perioodikaosakond Ajaleht. Peapiiskop Jaan Kiivitit volitati EELK nimel alla kirjutama sihtasutuse dokumentidele. EELK perioodikaosakonna Ajaleht poolt teeb seda ajalehe peatoimetaja Sirje Semm. Kiideti heaks sihtasutuse asutamisotsus ja põhikirja eelnõu. Sihtasutuse nõukogu liikmed on Jüri Ehasalu, Priit Kama, Mihkel Kukk, Aigar Pindmaa ja Tiit Salumäe. Sihtasutuse Ajaleht Eesti Kirik peaeesmärk on kirjastustegevus, sealhulgas EELK ajalehe Eesti Kirik väljaandmine.
Võeti vastu kirikuseadlus kinnitada EELK Usuteaduse Instituudi põhikiri. EELK Usuteaduse Instituut asutati 1940. aastal suletud Tartu ülikooli usuteaduskonna õppejõudude ja üliõpilaste poolt EELK Konsistooriumi korraldusel. Usuteaduse Instituut on kõrgkool erakooli staatuses, kus saavad ettevalmistuse EELK koguduste vaimulikud ja ilmiktöötajad.
Diakon Arvo Orav vabastati Lääne-Nigula, Noarootsi ja Nõva koguduse teenimisest seoses tema tööleasumisega kaitseväe kaplanina. Võeti teadmiseks, et õpetaja Arho Tuhkru on naasnud Eestisse ja täidab alates 1. juulist taas Põltsamaa koguduse abiõpetaja ülesandeid.
Kinnitati õpetajaameti kandidaatide praktikakogudused ja -juhendajad järgmiselt: Mart Jaanson – Nõo kogudus, praosti kt Peep Audova; Tiina Janno – Audru kogudus, õp Allan Kährik; Katrin-Helen Melder – Haapsalu, Martna, Ridala kogudus, praost Tiit Salumäe; Arvo Orav – Eesti Kaitsejõud, praost Andres Mäevere; Marek Roots – Elva kogudus, õp Vallo Ehasalu; Pille Salveste – Järva-Madise kogudus, praost Teet Hanschmidt; Pille Talvar – Haapsalu, Martna ja Ridala kogudus, praost Tiit Salumäe; Hedi Vilumaa – Viljandi Pauluse ja Jaani kogudus, praost Jaan Tammsalu.
Seoses 25. ordinatsiooni-aastapäevaga otsustati anda õpetaja Ants Leedjärvele EELK Konsistooriumi aukiri.
Konsistooriumi finantstalitusel tuleb saata kord aastas teatis igale kogudusele keskasutuse eelarvesse makstavate maksude kohta. Majandusnõukogu ettepanekul lükati edasi Tartu, Valga ja Viru praostkonna palgatoetuse väljamaksmine.
Kirikuvalitsus tutvus kirjastusnõukogu koosoleku protokolliga nr 2, 28. augustist ja võttis selle sisu teadmiseks. Kirjastusnõukogu palvel vaadati veelkord läbi konsistooriumi presiidiumi 15. augusti määrus nr 11-M/93, mille alusel on alates 1. novembrist EELK Konsistooriumi kantselei koosseisust välja jäetud pressisekretäri, arhivaari, asjadevalitseja ja perenaise ametikoht. Määrus jäeti muutmata.
Tiiu Pikkur

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)