Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Asutati Harkujärve kogudus

07.03.2018 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

EELK noorimad kogudused Viimsi Püha Jakobi kogudus – 1994 Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus – 2000 Keila abikogudus Sauel – 2012 Saku Toomase kogudus – 2013 Püha Vaimu koguduse Pae kuulutuspunkt (Püha Markuse) Lasnamäel – 2014 Narva kogudus – 2.9.2016 Harkujärve kogudus – 27.2.2018

27. veebruari õhtul, kui Harkujärve kiriku tagauksest viimased lapsed Inglitiiva lastehoiust koju viiakse, astuvad eesuksest kirikusse inimesed, kel südames soov asutada EELK 168. kogudus.

Asutamiskirjale andsid oma nõusoleku 29 inimest.
Harkujärve kiriku kõrge laega saalist avaneb katuseaken otse taevasse. Altari, kantsli ja suure puust risti on kodumaisest lehtpuust voolinud Toomas Ots, üks koguduse asutajaist. Seintel on arhitekt Jaak Kuriksi projekti järgi 1994. aastal ehitatud kiriku kerkimiseks raha annetanud metseeni Aino Järvesoo (1910–2003) maalid.

Kirik on jäänud kirikuks
Tallinna praostkonna praosti Jaan Tammsalu kokku kutsutud koosolek algab armulauaga palvusega, kus praostiga koos teenib Harkujärvel kogukonnakirikut 2012. aastast üles ehitanud praostkonna vikaarõpetaja Avo Üprus. Kauni muusikaga teenivad kaasa Ülle Ritsbek klaveril ja Mihkel Metsala trompetil.
Enne veel, kui asjaosalised keldrisaali soojusesse laskuvad, astuvad rahva ette Peeteli kogudusega seotud vaimulikud: õpetajad Alo Martinson, Eha Kraft ja Aare Luup. Uue kogudusega liituvad mitmed senised aastatel 1996–2016 Avo Üpruse teenitud Peeteli koguduse liikmed. Alo Martinson lausus, et tal on tunne kui tütart mehele pannes, et tütar saaks iseseisvat elu alustada. Uue kogudusega liitujaid on Tallinna Jaanist, Püha Vaimust, Rõugest ja ka siinsamas Harkujärvel leeris käinud inimesi.

Ladusalt kulgenud koosolek
Praost Tammsalu ütles tänusõnu Avo Üprusele, kes koos mõne mõttekaaslasega võttis suure riski ja on seeläbi aidanud Harkujärve kirikul jääda kirikuks.
Konsistoorium on teinud Harkujärve koguduse asutamise ja Tallinna praostkonda kuulumise kohta positiivse otsuse. Koosolek võis alata. Praosti juhtimisel ja Eva Üpruse protokollimisel kulges see päevakorra kohaselt ja üksmeeles hääletamisel. Asutamiskoosolek otsustas, et koguduse nimeks saab EELK Harkujärve kogudus ja kuni kirikuseaduste kohaselt õpetaja valimiseni on koguduse õpetajaks Avo Üprus.
Koguduse nõukogu valiti üheksaliikmeline (+ õpetaja), revisjonikomisjon kaheliikmeline, juhatusse Hando Laanet (esimees) ja Merle Krigul (+ õpetaja), sinodisaadikuiks Hando Laanet ning Merle Krigul ja Risto Abel (asendusliige). Protokollile kirjutasid alla Toomas Andres, Risto Abel ja Toomas Ots.
Kui kevadine kirikukogu aprillis kinnitab Harkujärve koguduse vastuvõtmise EELKsse, on Tallinna praostkonnas 12 kogudust.

Erakiriku suur sisu
Praost Tammsalu arvates oli koguduse loomine väga oodatud, sest olemas on kirik, kus peetakse regulaarselt jumalateenistusi ja on muidki tegevusi. Kogudusel on kodu, ei pea hakkama mõtlema kiriku ehitamisele nagu teised noored kogudused. Avo Üprus ütles, et ootas kogudust juba ammu, aga soovis, et initsiatiiv tuleks Harkujärve kirikuga seotud inimestelt.
Harkujärve kogukonnakirik on Eesti kirikute seas eriline, sest kannab eri funktsioone (sotsiaalseid, kultuurilisi, hariduslikke ja usulisi). EELK ajaloos ei ole varem juhtunud, et üks kirik kuulub eraisikutele, aga nii just Harkujärvega on. Pühakoja ostsid välja kolm perekonda, praegu on omanikud Avo Üprus ja Risto Abel.
„Kui me oleme saanud kirikuhoone oma kasutusse otsekui laenuks selles elus, siis me peame oma laenuks saadud elud seal sees võimalikult avaraks tegema ja ühtlasi jätma ruumi ka nendele, kes tulevad lisaks. See, mida me teeme oma elus, ongi enamasti igasugused väikesed asjad. Pärlid ongi enamasti väiksemad kui kaljurünkad,“ on Avo Üprus öelnud.
Sirje Semm

EELK noorimad kogudused
Viimsi Püha Jakobi kogudus – 1994
Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus – 2000
Keila abikogudus Sauel – 2012
Saku Toomase kogudus – 2013
Püha Vaimu koguduse Pae kuulutuspunkt (Püha Markuse) Lasnamäel – 2014
Narva kogudus – 2.9.2016
Harkujärve kogudus – 27.2.2018

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)