Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Astu alla rahva hulka, õpetaja, karjane

01.02.2012 | | Rubriik: Ühiskond

 Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) on avaldanud kogumiku «Astu alla rahva hulka. Artikleid ja arutlusi Eesti elanikkonna vaimulaadist».

Kiriku ees seisab oluline küsimus, kuidas saada teada, mis on inimestele vaimses plaanis oluline, millised on nende ootused ja lootused kirikule. Tuginedes erinevatele sotsioloogilistele uuringutele on kogumikus neile teemadele vastust otsitudki.
Küsimusele, miks see raamat on vajalik, vastab toimetaja Eerik Jõks, et EKNi südameasjaks on olnud tutvustada inimestele meie maa vaimulaadi. Ilmunud teos on sellest kõige konkreetsem näide, kus on püütud anda vaimulikele võimalus saada rohkem teada oma rahva kaemusest religioonist.
Kuidas raamat seda eesmärki täidab? «Siin on palju praktilisi asju, mida kiriku teenistuses olijad võiksid silmas pidada, näiteks kuidas suhtuda kogudusse, kuidas suhtuda üksikutesse inimestesse, aga ka kuidas suhtuda inimestesse väljastpoolt kirikut.»
Jõks toob siinjuures näite Kaido Soomi artiklist «Eestimaalaste kuvand ristiusust, kirikust ja kristlastest», kus seisab, et 50% eestimaalastest tahab kirikusse minna väljaspool jumalateenistust. Ja 40% mittekirikuliikmetest soovib minna pühakotta kas selleks, et seal mõtiskleda, imetleda arhitektuuri vm.
Vaimulikuga tahaks vestelda ligi 30% elanikkonnast, mis on märksa suurem arv kirikute liikmeskonnast (16%). Küsimus on, kuidas suudab kirik sellele väljakutsele vastata. Kõnealuses raamatus on vastuseid neile küsimustele.
Vastuste otsimine ei ole Jõksi sõnul lihtne nagu mõne kauba puhul, et pakime selle uude pakendisse ja läbimüük suureneb. Asi on märksa keerulisem ja dünaamilisem.
Toimetaja leiab: «Minu kõige suurem lootus selle raamatu puhul on, et tekiks diskussioon, mille tulemuslikkust on võimalik mõõta aastal 2015, kui peaks toimuma uuringu elust, usust ja usuelust järgmine etapp.»
Astu alla rahva hulka, õpetaja, karjane. Et ei kasvaks kuristikud, kaljud teie vahel – nii on kirjutanud Anna Haava ja siit on raamat ka endale pealkirja saanud.
Tiiu Pikkur

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. (Ps 33:12)