EELK avaldab nelipühal tunnustust teenekatele kiriku töötegijatele, toetajatele ja vabatahtlikele abilistele.