Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Arutati valimisega seonduvat

20.11.2013 | | Rubriik: Uudised

Möödunud teisipäeval kogunenud piiskoplikus nõukogus oli keskseks teemaks peapiiskopi valimised seoses Andres Põderi siirdumisega emerituuri tuleva aasta novembris. Teadaolevalt soovib 2005. aastal peapiiskopi ordinatsiooni saanud Andres Põder jääda pensionile ja konsistoorium on otsustanud, et uue peapiiskopi valimised toimuvad järgmisel aastal kirikukogu sügisesel istungjärgul 25.–26. novembrini. Kandidaatide esitamise tähtajaks määrati 1. juuli 2014 ja peapiiskopi ametisse seadmise jumalateenistus on küünlapäeval, 2. veebruaril 2015. Piiskopliku nõukogu liikmed võtsid konsistooriumi otsused teatavaks.
Kohalviibijaile andis ülevaate piiskopi ametist rahvusvaheliste dokumentide alusel Porvoo lepinguga seotud kirikutes Tauno Teder. Ka sai kuulda ülemkarjase ametist ajaloolises plaanis: näiteks oli Rootsi ajal meil kirikupeaks piiskop, tsaariajal superintendent. Peapiiskopi õigusi ja kohustusi tuletas kirikuseadustiku alusel meelde piiskop Einar Soone. Peapiiskopi valimise kord on kokku võetud § 114, aga tema ametiga seonduvat leiab kirikuseadustiku erinevatest paragrahvidest, nii oli meeldetuletus igati õigustatud.
Kandidaate peapiiskopi ametisse saavad esitada praostkondade sinodid ja kirikukogu liikmed, kusjuures kandidaadi esitamiseks peab olema kümne liikme nõusolek. Andres Põderi soovitus praostidele oli anda kohtadel ülevaade piiskopi ametist ja valimistest, et sinoditel kandidaadi esitamiseks valmis olla, kuigi sinod ei ole kohustatud peapiiskopikandidaati esitama. Muidugi võib selleks korraldada ka erakorralise sinodi või pooldada teise praostkonna poolt ülesseatud kandidaati.
Kandidaadiks saab valida vaimuliku, kellel on vanust enam kui 40 aastat ja kes vaimulikuna on teeninud kirikut vähemalt 15 aastat. Ajavahemikul peapiiskop Andres Põderi siirdumisest emerituuri kuni uue peapiiskopi ametisse pühitsemiseni täidab peapiiskopi ülesandeid piiskop Einar Soone.
Rita Puidet

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks! (Ps 33:12)