Esileht » Uudis » Uudised »

Arutati kristliku meedia probleeme

17.10.2018 | | Rubriik: Uudised
raado7synna9

Peapiiskop Urmas Viilma andis meediakonverentsi järel Raadio 7 peatoimetajale Helle Aanile üle EELK tänukirja pikaajalise hea koostöö eest. Taga Kersti Kuuse ülistuskoor.
Rain Soosaar

Raadio 7 eestvõtmisel toimus 13. oktoobril Tallinnas Energia avastuskeskuses konverents, mis oli pühendatud Eesti kristliku meedia taasloomise 30. aastapäevale.

Nimelt just 1988. aastaks olid poliitilised olud meil muutunud nii vabaks, et taas sai hakata välja andma usulist ajakirjandust. Esimeste kristlike lehtede seas olid tollal EELK Võru praostkonna Sõna ja Saarte praostkonna Pühapäev.

Üleskutse koostööks
Konverentsil oli olevikust ja tulevikust siiski rohkem juttu kui minevikust. Raadio 7 peatoimetaja Helle Aani sõnul ajendas seda korraldama tungiv vajadus süvendada omavahelist koostööd, sest muidu jääks kristliku meedia hääl ühiskonnas nõrgaks. Tegemist oli muide üldse esimese korraga, kui meie kristliku meedia esindajad nii rohkearvuliselt kokku tulid. Umbes kahekümnest väljaandest olid seekord esindatud pooled.
Konverentsi esimeses pooles said erinevad väljaanded võimaluse ennast tutvustada. Selgus, et osa neist keskenduvad kogu kristliku kogukonna või ühe konkreetse kiriku sisese kommunikatsiooni edendamisele, teised aga misjonitööle mittekristlaste seas. Kõigile ühine on aga vabatahtliku töö suur osakaal ning ressursside nappus. Peamiseks rahastusallikaks on annetused ning lehtede tiraažidki on väikesed.

Sisukad ettekanded
Järgnenud ettekannetes puudutati aga kristliku sõnumi edastamise võimalusi nii sotsiaalteaduslikust ja teoloogilisest vaatenurgast kui praktiliste kogemuste pinnalt.
Tartu ülikooli sotsioloogia lektor Andu Rämmer selgitas videoloengu vahendusel, kuidas Ronald Ingleharti väärtuste teooria aitab aru saada ka Eesti ühiskonnas toimuvatest protsessidest.
Eesti Ekspressi ajakirjanik ja Tallinna ülikooli lektor Priit Hõbemägi aga rääkis sellest, kuidas interneti ja eriti sotsiaalmeedia ilmumise tõttu on vastutustundlik professionaal­ne ajakirjandus suuresti minetanud oma varasema rolli informatsiooni vahendajana ühiskonnas.
Katoliiklasest teoloog Ingmar Kurg rõhutas omalt poolt, et kristlik meedia ei saa olla maailmavaateliselt erapooletu, vaid peab kuulutama evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Seda mitte ainult laiemale avalikkusele, vaid ka kirikutele, kui nood kipuvad pühenduma hoopis omaenese kuvandi lihvimisele.
Timo Keskitalo Soomest rääkis seal tegutseva Radio Patmose kogemustest sisserändajatele mõeldud saadetega, mida edastatakse kümnes keeles. Näiteks Soomes elavatest afgaanidest olevat juba 10% ristiusu vastu võtnud, milles on oma panus ilmselt ka nendel saadetel.
Peapiiskop Urmas Viilma jagas aga oma kogemusi sotsiaalmeedia alal. Alates 2015. aastast vahendab ta nimelt Facebooki kaudu infot oma ametialaste tegemiste kohta ning esineb ka seisukohavõttudega aktuaalsetel teemadel. Tema Facebooki-lehel on umbes 2500 jälgijat.
Tuleb märkida, et teemade valik oli igapäevases meediatöös esile tulevaid probleeme arvestades väga õnnestunud. Ühtlasi pakkus konverents ja sellele järgnenud Raadio 7 sünnipäeva tähistamine kristliku meedia esindajatele tänuväärse võimaluse üksteist paremini tundma õppida ja uusi kontakte luua.
Rain Soosaar

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)