Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Arm aitab enam kui hirm

02.02.2022 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

➡️ Vaata ka videouudist Vaimulike konverentsil kõneldi hirmust ja armust

Nelijärve puhkekeskuses toimus 25.–26. jaanuaril pärast mullust kontaktkonverentsipausi EELK vaimulike konverents „Hirmust ja armust“. Valiti uus konverentsi juhatus, kirikukogu liikmed ja aasta vaimulik.

Tuleb nõustuda aasta vaimulikuks valitud Margit Laili avajumalateenistusel välja öeldud jutluse mõttega, „et Jumala arm, mis maailmale ilmutatud Pojas, Issandas Jeesuses Kristuses, on meid kõnetanud, puudutanud sind ja mind – seepärast ehk oleme siingi“. Märkamist, kui väga on vaja hirmuderohkel ajal Jumala armu, ka vennaarmu, koosolemise rõõmu ja osadust, oli Nelijärvel toimunud kahepäevasel vaimulike konverentsil rohkesti.

Toimusid ettekanded, töötoad, jumalateenistused, pidulik õhtusöök lauakõnega – see kosutas kaks keerulist aastat seljataha jätnud hingekarjaseid, kes nagu kõik vajavad hingetoitu ja uusi, värskeid vaatenurki. Ei morjendanud 109 kokkutulnut ka eeldus, et osalemiseks oli vaja ette näidata negatiivne kiirtest, ajastule kohaselt.

EELK hirmude kaardistamine

Konverentsi avaettekandes veebi vahendusel heitis peapiiskop Urmas Viilma sügava pilgu meie kiriku hirmude peegeldustesse. Ta nimetas vastassuunalisi hirme: akadeemilise teoloogia marginaliseerumine versus traditsioonilistest piibellikest õpetustest taganemine; teoloogilise diskussiooni lakkamine versus hirm, et arutelud ja diskussioon päädivad õpetuse muutmisega; kiriku konserveerumine versus kiriku liberaliseerimine; hirm luterliku identiteedi kaotamise ees katoliiklusele versus hirm liturgilise ühtsuse lõpliku kaotamise ja killustumise ees. Neile lisandus hirm saada häbistatud ja tühistatud.

Tähelepanelik kirikuelu jälgija peab nõustuma, et need hirmud on kirikus olemas, ometi tekkis ühiselt koos olles tunne, et mingil tasandil on midagi sellest kõigest võimalik seljataha jätta. „Evangeeliumi tõde peletab ka hirmud kirikust, kui usaldame Jumalat ja usaldame üksteist. Eriti seda, et tahame ka üksteisega suheldes olla mitte kahtlustavad, vaid usaldavalt armulikud. Arm aitab enam kui hirm,“ kõlas ülemkarjase lõppsõna.

Hirm võib olla Jumala tööriist

Konverentsi teema oli inspireeriv paljukülgselt. Lisaks peapiiskopi ettekandele saadi osa viiest teemakäsitlusest, millest igaühest võiks eraldi artikli kirjutada. Nimetagem siiski, et dr Urmas Nõmmik ja dr Arne Hiob avasid teemat „Hirm ja arm Piiblis“, kus jäi kõlama, et karta on mõtet üksnes kõikvõimsat Jumalat ja alates Jeesusest on arm ning armastus pühakirja põhielementideks, ent jumalakartus kui inimliku piiratuse reaktsioon üleloomuliku ees jääb püsima. Saksamaalt saabunud jesuiidist preester Cristoph Wrembek alustas oma sõnavõttu väljakutsuva väitega, et hirm võib olla ka Jumala arm, Jumala tööriist, et inimest üles ehitada. Tema piiblipõhine süvitsi minek avaldas muljet.

Teisel konverentsipäeval tuli Tartu ülikooli nõustaja-kaplani ametis olev dr Tõnu Lehtsaar rääkima hirmudest ja armudest lepitamisel. Talle omasel haaraval viisil sedavõrd keerulist valdkonda avades saadi ülevaade erinevatest võimalikest teekondadest lepituseni. Päeva mahtusid veel sotsioloogiline pilk sellele, millised ootused võiksid ühiskonnal olla koroonapandeemia ajal kirikule (dr Laur Lilleoja) ja hirmudest meedias (meediaassessor Anti Toplaan).

Valimised

Toimusid ka olulised valimised ja seda ilma hirmuta, vaid rõõmsa aktiivsusega. Eriti palju kandidaate esitati uude konverentsi juhatusse. Valituks osutusid eelmisest koosseisust Anti Toplaanning Kaido Soom. Lisandusid uued liikmed Tauno Teder, Mikk Leedjärv jaMargit Lail. Eelmisest koosseisust panid ameti maha juhatuse esimees Urmas Nagel ning liikmed Triin Käpp ja Kristel Engman, kes kõik teenisid ära jõulise aplausi ja heldelt tänusõnu.

Aasta vaimuliku tiitli pälvis Kanepi koguduse õpetaja Margit Lail. Konverentsi poolt said kirikukogu saadiku mandaadi Marek Roots ja Urmas Nagel. Asendusliikmed on Kaido Soom ja Kristel Engman.

Kogu konverentsi sobib ehk kokku võtma Urmas Nageli teise päeva jumalateenistusel jutluses kõlanud mõte: „Hirmu kogevad aeg-ajalt kõik. Hirmu tõrjudes see hoopis kasvab. Vägevaks ei saa me hirmu eest põgenedes. Hirm on midagi, mida oleme kutsutud ületama. Jeesuse sõnad „Ärge kartke!“ saavad siin kokku Pauluse kutsega „Saa vägevaks!“. Usus ja alandlikkuses võime tulla kõigega, mis meil on, Jumala juurde ja kuulda Jeesuse sõnu täis armu.“

Kätlin Liimets

Pildigalerii:

Juba aastaid on vaimulike konverentsi lahutamatu osa pidulik õhtusöök koos lauakõnega, mida sel aastal pidas õp Nagel. Kätlin Liimets.

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. (Jh 3:14b,15)